Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5876 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L1505 UTFLYTTEDE 1973 Lil - Lu Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1506 UTFLYTTEDE 1973 Ly - Ma Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1507 UTFLYTTEDE 1973 Me - Mo Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1508 UTFLYTTEDE 1973 Mu - Ne Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1509 UTFLYTTEDE 1973 Ni - No Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1510 UTFLYTTEDE 1973 Nu - Ol Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1511 UTFLYTTEDE 1973 Om - Pe Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1512 UTFLYTTEDE 1973 Pf - Ri Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1513 UTFLYTTEDE 1973 Ro - Ræ Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1514 UTFLYTTEDE 1973 Rø - Sa Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1515 UTFLYTTEDE 1973 Se - Sj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1516 UTFLYTTEDE 1973 Sk - Sn Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1517 UTFLYTTEDE 1973 So - Ste Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1518 UTFLYTTEDE 1973 Sti - Su Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1519 UTFLYTTEDE 1973 Sv - Så Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1520 UTFLYTTEDE 1973 Ta - Torp Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1521 UTFLYTTEDE 1973 Tors - Tå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1522 UTFLYTTEDE 1973 U - Va Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1523 UTFLYTTEDE 1973 Ve - Vi Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1524 UTFLYTTEDE 1973 Vo - Ør Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1525 UTFLYTTEDE 1973 Øs - Å Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1526 UTFLYTTEDE 1974 Ab - Ande Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1527 UTFLYTTEDE 1974 Andl - Av Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1528 UTFLYTTEDE 1974 Ba - Berl Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1529 UTFLYTTEDE 1974 Bern - Bo Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1530 UTFLYTTEDE 1974 Br - Bå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1531 UTFLYTTEDE 1974 C - D Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1532 UTFLYTTEDE 1974 Eb - En Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1533 UTFLYTTEDE 1974 Er - Fl Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1534 UTFLYTTEDE 1974 Fo - Go Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1535 UTFLYTTEDE 1974 Gr - Gå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1536 UTFLYTTEDE 1974 Hab - Han Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1537 UTFLYTTEDE 1974 Har - Hem Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1538 UTFLYTTEDE 1974 Hen - Ho Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1539 UTFLYTTEDE 1974 Hu - Ja Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1540 UTFLYTTEDE 1974 Je - Jon Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1541 UTFLYTTEDE 1974 Jor - Kj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1542 UTFLYTTEDE 1974 Kl - Ko Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1543 UTFLYTTEDE 1974 Kr - Kå Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1544 UTFLYTTEDE 1974 La - Lj Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1545 UTFLYTTEDE 1974 Lo - Ma Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1546 UTFLYTTEDE 1974 Me - Må Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1547 UTFLYTTEDE 1974 Na - No Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1548 UTFLYTTEDE 1974 Ny - Ov Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1549 UTFLYTTEDE 1974 Pa - Ra Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1550 UTFLYTTEDE 1974 Re - Ry Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1551 UTFLYTTEDE 1974 Rø - Sc Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1552 UTFLYTTEDE 1974 Se - Sko Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1553 UTFLYTTEDE 1974 Skr - Sp Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L1554 UTFLYTTEDE 1974 Sr - St Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.