Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4012 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0430 Skipsmåling 1794 - 1909 Første side Innhold
L0433 Skipsregister, skipsmatrikkel 1861 - 1969 Første side Innhold

Risør tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0193 Kopibok for skipsmålingen 1917 - 1926 Første side Innhold
L0194 Journal for skipsregistrering 1903 - 1948 Første side Innhold
L0195 Kopi av skipslistene 1895 - 1908 Første side Innhold
L0196 Fartøy registrert i Risør 1918 - 1927 Første side Innhold
L0320 Skipsregisteret. Journalsaker 1861 - 1957 Første side Innhold
L0321 Skip 1825 - 1972 Første side Innhold
L0322 Skip 1876 - 1924 Første side Innhold

Tvedestrand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0143 Desisjoner mv. 1804 - 1947 Første side Innhold

Statsarkivet i Kongsberg


Larvik grevskap

Ordnet etter emne, Ordnet etter emne - Provianthuset, Provianthuset - Diverse regnskapssaker (204)
L0001 Diverse regnskapssaker 1729 - 1810 Første side Innhold

Samisk arkiv / Saemien våarhkoe


Guovdageainnu Johttisápmelaččaid Searvi

Rehketdoallu / Regnskap
L0001/0001 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok for Kautokeino Flyttsamelag 1949 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Rehketdoallu / Regnskap: Kautokeino Flyttsamelagets Servicekontor 1983 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok 1986 - 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok 1990 - 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Rehketdoallu / Regnskap 1981 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Rehketdoallu / Regnskap 1982 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Rehketdoallu / Regnskap 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Rehketdoallu / Regnskap 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Rehketdoallu / Regnskap 1986 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Rehketdoallu / Regnskap 1987 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Rehketdoallu / Regnskap 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Rehketdoallu / Regnskap 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Rehketdoallu / Regnskap 1989 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Rehketdoallu / Regnskap 1990 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Rehketdoallu / Regnskap 1992 - 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Rehketdoallu / Regnskap 1993 - 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Rehketdoallu / Regnskap 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Rehketdoallu / Regnskap 1996 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Rehketdoallu / Regnskap 1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Rehketdoallu / Regnskap 1998 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Rehketdoallu / Regnskap 1999 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Rehketdoallu / Regnskap 2010 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Rehketdoallu / Regnskap 2011 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Rehketdoallu / Regnskap 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Rehketdoallu / Regnskap 2013 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Rehketdoallu / Regnskap 2014 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Paul Johnsen / Pål Jonsa arkiv/våarhkoe

Verdipapier Paul Johnsen og Anders Paulsen
L0001 Vexelobligationer, selvangivelser, skatt og andre verdipapirer 1885 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Oslo


Oslo stiftsdireksjon

STIFTELSER, Stiftelser - pakkesaker
L0004/0003 Oslo Hospital: Forstanderen 1850 - 1899 Kontrabok holdt med hospitalsforstanderne i Oslo, Skien og Fredrikstad over innløpte ekteskapsbevillinger i forbudte ledd, samt dispensasjoner fra åpenbare skriftemål og oppreisninger. Første side Innhold

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger skifteforvalter

Oppebørsel, Skatter, Luksusskatteliste for motorvogner
L0001 Luksusskatteliste for motorvogner 1920 - 1928 Luksusskatteliste for motorvogner Første side Innhold

Stavanger len

Borgermester og råds arkiv
L0018 Kirkeregnskaper 1613 - 1632 Første side Innhold
L0019 Kirkeregnskaper 1632 - 1641 Første side Innhold
L0020 Diverse 1611 - 1640 Kirkenes beholdning og forråd, geistlige jordebøker, fortegnelse på odelsbønder og knekter, etc. Første side Innhold
L0021 Diverse 1617 - 1639 Odelsjordebøker for Jæren og Dalane og for Ryfylke, etc. Første side Innhold
L0022 Diverse 1625 - 1641 Jordebøker over viss rente og korntiende for Jæren og Dalane, samt jordebok over alle gårder i Stavanger len og et par skattemanntall. Første side Innhold
L0023 Diverse 1639 - 1652 Vesentlig kirkeregnskap og andre regnskap. Første side Innhold
L0024 Diverse 1650 - 1659 Stiftskriverens kirkeregnskap 1650-1659, samt jordebok over kirke- og prestebordsgodset 1654. Første side Innhold
L0026 Diverse 1657 - 1660 Skattemanntall, regnskap og odelsjordebok for Ryfylke, etc. Første side Innhold
L0027 Diverse 1657 - 1660 Skattemanntall, regnskap og kirkeregnskap, etc. Første side Innhold
L0028 Diverse 1657 - 1661 Skattemanntall og regnskap, etc. Første side Innhold