Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3773 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE, Ukjent adresse Oslo
L0087 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 O - Pa Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0088 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Pe - Re Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0089 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ri - Rå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0090 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sa - Si Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sj - Sta Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ste - Sv Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Sy - To Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0094 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Tr- Wa Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0095 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 We - Z Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0096 KVINNER OG MENN 1946 - 1954 Ø - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0097 KVINNER OG MENN 1955 - 1960 A - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0099 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 A - F Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0100 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 G - Jeni Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0101 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Jens - Lø Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0102 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 M - Nik Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0103 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Nil - P Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0104 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 R - Stø Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0105 KVINNER OG MENN 1950 - 1963 Su - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
MIDLERTIDIGE, SPESIELLE ADRESSEFORHOLD M.M., Sjøfolk, brakker o.l., forbudt opphold
L0003 Akerblad 1906 - 1948 Etterstad I, Etterstad brakker, Vålerengen gamlehjem (overført fra Aker til Oslo i 1946). Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Forbudt opphold av politiet 1906 - 1977 Katalogen angir ikke ytterår. Arkivets ytterår er derfor benyttet. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Stavanger


Pa 0804 - Forenede Ullvarefabrikker, De

Personalsaker
L0015 Arbeiderkontrollbok menn 1870 - 1983 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Arbeiderkontrollbok kvinner 1899 - 1988 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

PA 1544 - Norsk Brændselolje A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., General- og bedriftsforsamlinger
L0007/0002 Generalforsamling: Generalforsamling 1955 1955 Første side Innhold