Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3901 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE, Regnskaper, Driftsregnskaper
L0300/0001 --: Lønnebøker for arbeiderne Ang. kjørsler og leveranser: Contra-Bog for Thorsten Thoresen, Contra-Bog for Reier B. Jahr 1845 - 1849 Første side Innhold
L0301/0001 --: Magasinregnskaper 1822 - 1849 Første side Innhold
L0303/0001 --: Magasinlister 1831 - 1836 Første side Innhold
L0304/0001 --: Magasinlister 1836 - 1839 Første side Innhold
L0308/0001 --: Regning over Saugfolkenes Fortjeneste 1823 - 1827 Første side Innhold
L0309/0005 --: Bog for Blaafarveværkets Masterende 1827 - 1859 Første side Innhold

Teknologibedriftenes Landsforening TBL

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0070/0001 Boks med 8 mappe: Skattespm.: Merverdiavgift, SEL-spørsmål vedr. merverdiavg. 1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0070/0002 Boks med 8 mappe: Skattespm., Merverdiavg, Korrespondanse med bedriften 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Direktoratet for sjømenn

Skatte- og avgiftsavdelingen
L0456 Microfichekort (i skoeske) 1985 - 1989 Skattelister på microfichekort, registrert etter fødselsdato. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Støtteutvalget for dagsavisene

Saksarkiv, Sakarkiv
L0001/0005 Sakarkiv: Støtteutvalget for dagsavisene. Budsjett/regnskap 1969 - 1970 Første side

Statsarkivet i Bergen


Sollied, Olaf og Thora - samlinger

Sollied
L0018/0002 Diverse: 145 Magistrat: Regnskap i Statsportarkivet, sakefall, kopskatt, ildstedskatt 1668 - 1712 Slaver i Alger 1706-1712; Bergens sakefallsregnskap 1668, 1669, 1674, 1675 og 1677; koppskatt og ildstedsskatt 1711-1714. Utdrag av regnskapspakker som finnes i Bergen magistrats arkiv (serie Rø) i Bergen byarkiv. Første side

Statsarkivet i Hamar


Stor-Elvdal prestekontor

Regnskap, Regnskapsprotokoller
L0001 Regnskapsprotokoll for Stor-Elvdal kirke 1745 - 1917 Autorisert 1750 som kirkestol for Stor-Elvdal kirke. Første side

Statsarkivet i Kristiansand


Biskopen i Kristiansand

Realistisk ordnede pakkesaker, C V - Kirkeregnskaper
L0005 C 98 - Kirkeregnskaper for Stavanger amt (2 protokoller, dubletter). Stavanger prosti, Karmsund prosti, Dalane prosti og Jæren prosti 1698 - 1700 Med jordebok, førstebygsel og tredjeårstake 1698-1700 i eget vedlegg. Første side Innhold
L0006 C 99 - Kirkeregnskaper for Stavanger amt (2 protokoller, dubletter). Stavanger prosti, Karmsund prosti, Dalane prosti og Jæren prosti 1701 - 1703 Med jordebok, førstebygsel og tredjeårstake 1701-1703. Første side Innhold
L0007 C 100 - Kirkeregnskaper for Stavanger amts kirker 1704 - 1709 Med jordebok, førstebygsel og tredjeårstake 1704-1706 og jordebok 1707-1709 i egne vedlegg. Første side Innhold
L0009 C 102 - Kirkeregnskaper for Stavanger amt og kirketiende 1709 - 1722 Kirkeregnskap 1713-1715 og 1716-1718, samt tienderegnskap 1709-1722. Første side Innhold

Arendal tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0645 Skip registrert i Arendal 1895 Første side Innhold
L0900 Anmeldelser til skipsmåling og målebrev 1804 - 1914 Første side Innhold
L0901 Målebrev 1832 - 1878 Første side Innhold
L0902 Målebrev 1879 - 1919 Første side Innhold
L0903 Fortegnelse og spesifikasjoner over fartøyer hjemmehørende i Arendal tolldistrikt 1823 - 1915 Første side Innhold

Grimstad tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0124 Journal over målte fartøyer 1843 - 1880 Første side Innhold
L0125 Journal over målte fartøyer 1881 - 1920 Første side Innhold
L0203 Målebrev 1903 - 1904 Første side Innhold
L0204 Målebrev 1904 - 1912 Første side Innhold
L0205 Målebrev 1913 - 1916 Første side Innhold

Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0224 Fortegnelse over hjemmehørende skip i Arendal, Grimstad og Lillesand tollsteder 1853 Første side Innhold
L0225 Skipsmålinger 1847 - 1907 Første side Innhold
L0226 Skipsmålinger 1907 - 1923 Første side Innhold
L0426 Skipsmåling 1846 - 1966 Første side Innhold
L0429 Målebevis 1894 - 1923 Første side Innhold
L0430 Skipsmåling 1794 - 1909 Første side Innhold
L0433 Skipsregister, skipsmatrikkel 1861 - 1969 Første side Innhold

Risør tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0193 Kopibok for skipsmålingen 1917 - 1926 Første side Innhold
L0194 Journal for skipsregistrering 1903 - 1948 Første side Innhold
L0195 Kopi av skipslistene 1895 - 1908 Første side Innhold
L0196 Fartøy registrert i Risør 1918 - 1927 Første side Innhold
L0320 Skipsregisteret. Journalsaker 1861 - 1957 Første side Innhold
L0321 Skip 1825 - 1972 Første side Innhold
L0322 Skip 1876 - 1924 Første side Innhold

Tvedestrand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0143 Desisjoner mv. 1804 - 1947 Første side Innhold

Statsarkivet i Kongsberg


Larvik grevskap

Ordnet etter emne, Ordnet etter emne - Provianthuset, Provianthuset - Diverse regnskapssaker (204)
L0001 Diverse regnskapssaker 1729 - 1810 Første side Innhold

Samisk arkiv / Saemien våarhkoe


Guovdageainnu Johttisápmelaččaid Searvi

Rehketdoallu / Regnskap
L0001/0001 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok for Kautokeino Flyttsamelag 1949 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Rehketdoallu / Regnskap: Kautokeino Flyttsamelagets Servicekontor 1983 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok 1986 - 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Rehketdoallu / Regnskap: Kassabok 1990 - 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Rehketdoallu / Regnskap 1981 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Rehketdoallu / Regnskap 1982 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Rehketdoallu / Regnskap 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Rehketdoallu / Regnskap 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.