Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3680 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Sarpsborg mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0003 Annotasjonsrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1881 - 1913 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle 1881 - 1910 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1860 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1860 - 1881 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1881 - 1916 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1881 - 1915 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1893 - 1934 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold

Moss mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1868 - 1892 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1890 - 1913 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1868 - 1891 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 - 1881 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1882 - 1912 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1860 - 1879 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1880 - 1912 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1860 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 Første side Innhold
L0002 Skipper- og styrmannsrulle 1860 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1890 - 1938 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Kopilistebøker
L0001 Kopilistebok 1896 - 1922 Første side Innhold
L0002 Kopilistebok 1893 - 1896 Første side Innhold
L0003 Kopilistebok 1896 - 1916 Første side Innhold

Son mønstringskontor

Ruller, Registre
L0001 Register til annotasjonsruller 1860 Første side Innhold
L0002 Register til hovedrullen 1860 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1867 - 1883 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1883 - 1911 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1867 - 1883 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1885 - 1911 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1881 - 1914 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1868 - 1881 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1882 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper- og styrmannsrulle 1860 - 1867 Første side Innhold
L0002 Hoved- og annotasjonsrulle for skippere og fyrbøtere 1891 - 1911 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1892 - 1911 Første side Innhold

Drøbak mønstringskontor

Ruller, Registre
L0001 Register over annotasjonsrullen 1860 - 1948 Første side Innhold
L0002 Register over hovedrulle 1860 - 1948 Første side Innhold
Ruller, Eldste ruller
L0001 Rulle 1819 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Patent nr. 1-273 1860 Første side Innhold
L0002 Patent nr. 1-672 1865 - 1916 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 - 1892 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1892 Første side Innhold