Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3680 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Halden mønstringskontor

Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0003 Annotasjons- og hovedrulle for maskinister og fyrbøtere 1876 - 1918 Første side Innhold
L0004 Midlertidige patenter 1898 - 1937 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1878 - 1894 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1894 - 1911 Første side Innhold

Fredrikstad mønstringskontor

Ruller, Registre
L0001 Annotasjonsregister Første side Innhold
L0002 Hovedrulleregister Første side Innhold
Ruller, Eldste ruller
L0001 Rulle 1805 Første side Innhold
L0002 Rulle 1819 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1868 - 1885 Første side Innhold
L0003 Annotasjonsrulle 1868 - 1885 Første side Innhold
L0004 Annotasjonsrulle 1885 - 1893 Første side Innhold
L0005 Annotasjonsrulle 1884 - 1899 Første side Innhold
L0006 Annotasjonsrulle 1889 - 1903 Første side Innhold
L0007 Annotasjonsrulle 1903 - 1916 Første side Innhold
L0008 Annotasjonsrulle 1898 - 1916 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Hovedruller
L0001 Hovedrulle 1860 Første side Innhold
L0002 Hovedrulle 1865 - 1871 Første side Innhold
L0003 Hovedrulle 1863 - 1871 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1868 - 1872 Første side Innhold
L0004 Hovedrulle 1868 Første side Innhold
L0005 Hovedrulle 1868 - 1872 Første side Innhold
L0006 Hovedrulle 1873 - 1881 Første side Innhold
L0007 Hovedrulle 1873 - 1881 Første side Innhold
L0008 Hovedrulle 1879 - 1885 Første side Innhold
L0009 Hovedrulle 1879 - 1885 Første side Innhold
L0010 Hovedrulle 1885 - 1889 Første side Innhold
L0011 Hovedrulle 1885 Første side Innhold
L0012 Hovedrulle 1889 - 1892 Første side Innhold
L0013 Hovedrulle 1889 Første side Innhold
L0014 Hovedrulle 1892 - 1898 Første side Innhold
L0015 Hovedrulle 1892 Første side Innhold
L0016 Hovedrulle 1898 Første side Innhold
L0017 Hovedrulle 1898 Første side Innhold
L0018 Hovedrulle 1910 Første side Innhold
L0019 Hovedrulle 1910 Første side Innhold
L0020 Hovedrulle 1913 Første side Innhold
L0022 Hovedrulle 1913 Første side Innhold
L0022 Hovedrulle 1922 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Utskrivningsregisterruller
L0001 Utskrivningsregisterrulle 1868 Første side Innhold
L0002 Utskrivningsregisterrulle 1880 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Diverse ruller
L0001 Skipper og styrmannsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 B-rulle: Maskinister og fyrbøtere 1873 - 1890 Første side Innhold
Mønstringsjournaler, Mønstringsjournaler
L0001 Mønstringsjournal 1895 - 1906 Første side Innhold
L0002 Mønstringsjournal 1906 - 1918 Første side Innhold
L0003 Mønstringsjournal 1918 - 1939 Første side Innhold

Sarpsborg mønstringskontor

Ruller, Registre
L0001 Register til annotasjonsrullen 1860 Første side Innhold
L0002 Register til hovedrullen 1860 Første side Innhold
Ruller, Yngre ruller, Annotasjonsruller
L0001 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold
L0002 Annotasjonsrulle 1860 - 1868 Første side Innhold