Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1501 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0300 Stavanger distrikt, bind 2 1812 Første side
L0301 Stavanger distrikt, bind 3 1812 Første side
L0302 Stavanger distrikt, bind 1 1813 Første side
L0303 Stavanger distrikt, bind 2 1813 Første side
L0304 Stavanger distrikt, bind 3 1813 Første side
L0305 Stavanger distrikt, bind 4 1813 Første side
L0306 Trondheim stift, bind 1 1789 Første side
L0307 Trondheim stift, bind 2 1789 Første side
L0308 Trondheim distrikt, bind 1 1790 Første side
L0309 Trondheim distrikt, bind 1 1791 Første side
L0310 Trondheim distrikt, bind 1 1795 Første side
L0311 Trondheim distrikt, bind 2 1795 Første side
L0312 Trondheim distrikt, bind 3 1795 Første side
L0313 Trondheim distrikt, bind 1 1796 Første side
L0314 Trondheim distrikt, bind 1 1798 Første side
L0315 Trondheim distrikt, bind 1 1799 Første side
L0316 Trondheim distrikt, bind 2 1799 Første side
L0317 Trondheim distrikt, bind 3 1799 Første side
L0318 Trondheim distrikt, bind 1 1800 Første side
L0319 Trondheim distrikt, bind 2 1800 Første side
L0320 Trondheim distrikt, bind 3 1800 Første side
L0321 Trondheim distrikt, bind 4 1800 Første side
L0322 Trondheim distrikt, bind 5 1800 Første side
L0323 Trondheim distrikt, bind 6 1800 Første side
L0324 Trondheim distrikt, bind 1 1801 Første side
L0325 Trondheim distrikt, bind 2 1801 Første side
L0326 Trondheim distrikt, bind 3 1801 Første side
L0327 Trondheim distrikt, bind 4 1801 Første side
L0328 Trondheim distrikt, bind 5 1801 Første side
L0329 Trondheim distrikt, bind 6 1801 Første side
L0330 Trondheim distrikt, bind 1 1802 Første side
L0331 Trondheim distrikt, bind 1 1803 Første side
L0332 Trondheim distrikt, bind 1 1805 Første side
L0333 Trondheim distrikt, bind 1 1806 Første side
L0334 Trondheim distrikt, bind 1 1807 Første side
L0335 Trondheim distrikt, bind 1 1808 Første side
L0336 Trondheim distrikt, bind 1 1809 Første side
L0337 Trondheim distrikt, bind 1 1810 Første side
L0338 Trondheim distrikt, bind 1 1811 Første side
L0339 Trondheim distrikt, bind 1 1812 Første side
L0340 Trondheim distrikt, bind 1 1813 Første side
L0341 Trondheim distrikt, bind 2 1813 Første side

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0016 Skap 8, pakke 165C, litra V-167 1703 - 1710 Landmilitæret 1708-1710 og sjøinnrulleringen 1703-1709 Første side Innhold
L0017 Skap 8, pakke 168-174 1653 - 1754 Manntall og mønstringsruller, kjøpstadsprivilegier, etc. Første side Innhold
L0058 Skap 14, pakke 104-111A 1604 - 1720 Bl.a. sjøinnrulleringen i Norge 1704-1707 og diverse kirkeregnskap Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Innrulleringssjefen i Bergen

Uten oppføringer i Arkivportalen
46 1790 Mannskapslister for Stavanger Første side
46 1790 Mannskapslister for Bergen Første side
54 1777 - 1804 Lister over fødte, døde og konfirmerte (utdrag fra kirkebøkene), sendt inn for at innrulleringssjefen skulle kunne ajourføre sine protokoller. Det er bare listene for Ulstein prestegjeld 1777-1790 som er skannet. Første side Innhold
55 1791 - 1804 Lister over fødte, døde og konfirmerte (utdrag fra kirkebøkene), sendt inn for at innrulleringssjefen skulle kunne ajourføre sine protokoller. Det er bare listene for Ulstein prestegjeld 1791-1804 som er skannet. Første side Innhold
Mønstring, Registre
L0001 Register til annotasjons-hovedrulle for Bergen krets A - K 1869 - 1897 A og I-J fortsetter i registerets del II. Første side Innhold