Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3802 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer

LIKVIDASJONSSTYRETS "BOMAPPER"MED TILKNYTTEDE KARTOTEK OG REGISTRE, E.III. JØDEBOER, E.III. Jødeboer sønnenfjelds Oslo og Akershus
L0961 -- 1945 - 1947 Løwidt - Marcus Første side Innhold
L0962 -- 1945 - 1947 Markus - Matulsky Første side Innhold
L0963 -- 1945 - 1947 Meieranovski - Mendelsohn Første side Innhold
L0964 -- 1945 - 1947 Mesner - Millamech Første side Innhold
L0965 -- 1945 - 1947 Millamed - Mogelowsky Første side Innhold
L0966 -- 1945 - 1947 Moritz - Mülfelder Første side Innhold
L0967 -- 1945 - 1947 Nachemsohn - Nordli Første side Innhold
L0968 -- 1945 - 1947 Olaussen - Philipsohn, B. Første side Innhold
L0969 -- 1945 - 1947 Philipsohn, M. - Pintzow Første side Innhold
L0970 -- 1945 - 1947 Plesanzky - Prager, E. Første side Innhold
L0971 -- 1945 - 1947 Prager, F. - Ramson, E. Første side Innhold
L0972 -- 1945 - 1947 Ramson, H. - Reiss Første side Innhold
L0973 -- 1945 - 1947 Roos - Rosenberg Første side Innhold
L0974 -- 1945 - 1947 Rosenblum - Rothschild, L. Første side Innhold
L0975 -- 1945 - 1947 Rothschild, R. - Sachnowitz Første side Innhold
L0976 -- 1945 - 1947 Salomon - Samuel Første side Innhold
L0977 -- 1945 - 1947 Sandaker - Schapow Første side Innhold
L0978 -- 1945 - 1947 Scharff - Scherbel Første side Innhold
L0979 -- 1945 - 1947 Schermann - Segal Første side Innhold
L0980 -- 1945 - 1947 Selgård - Selikowitz, J. Første side Innhold
L0981 -- 1945 - 1947 Selikowitz, J. - Smith, H. Første side Innhold
L0982 -- 1945 - 1947 Smith, I. - Steinmann, S. Første side Innhold
L0983 -- 1945 - 1947 Steinmann, S. - Themin Første side Innhold
L0984 -- 1945 - 1947 Todresowitch - Valner Første side Innhold
L0985 -- 1945 - 1947 Victor - Weinstock, S. Første side Innhold
L0986 -- 1945 - 1947 Weinstock (søstre) - Wiener Første side Innhold
L0987 -- 1945 - 1947 Woronowsky - Wulff, A. Første side Innhold
L0988 -- 1945 - 1947 Wulff, H. - Zwillinger Første side Innhold
F. Godtgjørelse for beslaglagt eiendom
L1010 Godtgjørelse for beslaglagt eiendom 1940 - 1941 Østfold, Akershus og Oslo (A - G) Første side Innhold
G. Diverse
L1021 6 - 7. Diverse 1941 - 1947 5. NS' riksledelse, riksøkonomisjefen 1941-1945, brev, A - F. - 6. Registreringer, flyktningebo, Oslo. - 7. Opprydning i Likvidasjonsstyret, tilbakeføring. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1028 45 - 51. Diverse. 1942 - 1948 45. Diverse saker ang. Likvidasjonsstyrets drift. - 46. Kontorsirkulære v/Tilbakeføringskontoret. - 47. Generaloppstilling over formue i foreninger og forbund. - 48. Generaloppstilling over jødeboer. - 49. Boinnberetninger til Likvidasjonsstyret, Oslo. - 50. Diverse korrespondanse ang. Harald Krogh-Hansen, Tønsberg. - 51. Diverse. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1031 56. Registreringsbok. Oslo. 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1032 57 - 58. Diverse 1945 - 1947 57. Registerkort over deporterte jøder i Oslo, Akershus og Hurum, m/referanse til bobestyrer. - 58. Deporterte jøder utenfor Oslo, registerkort. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1044 71. Protokoll merket Radioapparater I. Oslo. 1943 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L1045 72. Protokoll merket Radioapparater II. Oslo. 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Direktoratet for statens skoger

10-serien, Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien
L0002 Arkivliste for 10.11-serien. Akershus til Sør-Trøndelag fylke. Mappenr. 1 - 925 1957 - 1992 Første side Innhold

Flyktnings- og fangedirektoratet, sentralt arkiv

Ukeoppgaver over evakuerte
L0001 -- 1945 - 1949 Akershus: Aker, Asker, Aurskog, Blaker og Bærum Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Nortraship, Skipsdagbøker

Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.
L1745/0003 Boknr. 10011 - 10013: Boknr. 10013 Montevideo 1943 Dekksdagbok Første side
L2038/0003 Boknr. 11007 - 11009: Boknr. 11009 Montevideo 1943 - 1944 Dekksdagbok Første side

Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1903 Første side
L0024 Smålenenes - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1903 Første side
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0025 Smålenenes amt - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1904 Første side
L0004 Akershus amt: Fødte. Bygder. 1905 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1905 Første side
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1906 Første side
L0005 Akershus amt: Døde, dødfødte, gifte. Byer og bygder samt levendefødte menn og kvinner. Byer. 1906 Første side
L0050 Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Bygder. 1906 Første side
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1907 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde. Bygder og byer. 1907 Første side