Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3074 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Rogaland politikammer

Passkontroll, Passprotokoller
L0006 Passprotokoll 1958 - 1962 Første side Innhold
L0007 Passprotokoll 1962 - 1966 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
L0001 Emigrantprotokoll I 1867 - 1870 Første side Innhold
L0002 Emigrantprotokoll II 19.03-28.02 1871 - 1872 Første side Innhold
L0003 Emigrantprotokoll III 29.08-01.08 1872 - 1878 Første side Innhold
L0004 Emigrantprotokoll IV 02.08-22.07 1878 - 1880 Første side Innhold
L0005 Emigrantprotokoll V 23.07-25.04 1880 - 1882 Første side Innhold
L0006 Emigrantprotokoll VI 26.04-02.07 1882 - 1885 Første side Innhold
L0007 Emigrantprotokoll VII 03.07-22.03 1885 - 1888 Første side Innhold
L0008 Emigrantprotokoll VIII 22.03-14.03 1888 - 1892 Første side Innhold
L0009 Emigrantprotokoll IXa 16.03-19.04 1892 - 1893 Første side Innhold
L0010 Emigrantprotokoll IXb 19.04-23.09 1893 - 1895 Første side Innhold
L0011 Emigrantprotokoll X 23.09-11.06 1895 - 1902 Første side Innhold
L0012 Emigrantprotokoll XI 11.06-14.09 1902 - 1904 Første side Innhold
L0013 Emigrantprotokoll XII 14.09-10.10 1904 - 1907 Første side Innhold
L0014 Emigrantprotokoll XIII 11.10-12.04 1907 - 1911 Første side Innhold
L0015 Emigrantprotokoll XIV 12.04-23.08 1911 - 1916 Første side Innhold
L0016 Emigrantprotokoll XV 23.08-10.08 1916 - 1926 Første side Innhold

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Oppgjørsbøker, Fiskere og fiskerkompani
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 Første side
L0006/0001 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten No 17 1886 - 1895 Første side
L0006/0002 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvæner paa Russekysten No 2 1886 - 1887 Første side
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 Første side