Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3154 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Time folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0066 Hovedregisterkort døde 1990 - 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0085 Hovedregisterkort utflytte, flytta til Svalbard, UFB og dødfødt 1971 - 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tysvær folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0047 Hovedregisterkort døde 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Hovedregisterkort døde 1983 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Hovedregisterkort døde 1987 - 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Utsira folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0004 Døde og utvandra 1956 - 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Vindafjord folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0028 Hovedregisterkort døde 1970 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Hovedregisterkort døde 1976 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Hovedregisterkort døde 1982 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Hovedregisterkort døde 1989 - 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Hovedregisterkort døde 1965 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Rennesøy folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0016 Hovedregisterkort gnr./ bnr. Og døde - gnr. 54 bnr. 13-107 Mosterøy, og døde: 1974-1987 1974 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Hovedregisterkort døde, utflyttet utlandet, adopsjoner, innflytting til kommunen etter EDB innføring - Døde: 1988-194, utlandet: 1974-1994, adop: 1974-2000, etter EDB: f.o.m. 24.05.94 1974 - 2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sandnes folkeregister

Avleveringsliste 2002
L0242 Hovedregisterkort. Døde 1988 - 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0243 Hovedregisterkort. Døde 1989 - 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0244 Hovedregisterkort. Døde 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0245 Hovedregisterkort. Døde 1991 - 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0246 Hovedregisterkort. Døde 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0247 Hovedregisterkort. Døde 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Avlevering 1987
L0012 Hovedregisterkort. Døde 1947 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Hovedregisterkort. Høle. Døde. Reg. etter dødsnr./Forsvunnet - Døde (1946-64), Forsvunne (1950-60). 1946 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1946 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1951 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1955 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1961 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Hovedregisterkort. Høyland. Døde. Reg. etter dødsnr. 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0079 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 1-181 (1965), 1-187 (1966). 1965 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0080 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 1-150 (1967), 1-175 (1968). 1967 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0081 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 1-201 (1969), 1-112 (1970). 1969 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0082 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 113-227 (1970), 1-184 (1971). 1970 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0083 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 1-179 (1972), 1-178 (1973). 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0084 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 179-236 (1973), 1-210 (1974), 1-60 (1975). 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0085 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 61-241 (1975), 1-180 (1976). 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0086 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 181-224 (1976), 1-212 (1977), 1-60 (1978). 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0087 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 61-224 (1978), 1-181 (1979). 1978 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0088 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 182-251 (1979), 1-247 (1980), 1-60 (1981). 1979 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0089 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 61-271 (1981), 1-154 (1982). 1981 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0090 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 155-224 1982), 1-261 (1983), 1-59 (1984). 1982 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 60-237 (1984), 1-200 (1985). 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 201-266 (1985), 1-348 (1986). 1985 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 Hovedregisterkort. Sandnes. Døde - Dødsnr. 1-300 (1987). 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0176 Dødsfallsregister. Høle 1942 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0179 Dødsfallsregister. Sandnes 1944 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sola folkeregister

Arkivet, Hovedregisterkort - døde
L0001 Hovedregisterkort - døde 1947 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Hovedregisterkort - døde 1957 - 1964 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Hovedregisterkort - døde 1965 - 1970 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Hovedregisterkort - døde 1971 - 1973 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0076 Hovedregisterkort - Døde 1974 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0077 Hovedregisterkort - Døde 1979 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.