Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3050 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Grimstad tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0128 Protokoll over nasjonalitetsbevis Frem til 1876 Første side Innhold
L0203 Målebrev 1903 - 1904 Første side Innhold
L0204 Målebrev 1904 - 1912 Første side Innhold
L0205 Målebrev 1913 - 1916 Første side Innhold
L0207 Innleverte målebrev 1861 - 1958 Første side Innhold

Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0224 Fortegnelse over hjemmehørende skip i Arendal, Grimstad og Lillesand tollsteder 1853 Første side Innhold
L0225 Skipsmålinger 1847 - 1907 Første side Innhold
L0226 Skipsmålinger 1907 - 1923 Første side Innhold
L0236 Utleverte nasjonalitetsbevis 1861 - 1918 Første side Innhold
L0426 Skipsmåling 1846 - 1966 Første side Innhold
L0429 Målebevis 1894 - 1923 Første side Innhold
L0430 Skipsmåling 1794 - 1909 Første side Innhold
L0433 Skipsregister, skipsmatrikkel 1861 - 1969 Første side Innhold

Risør tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0193 Kopibok for skipsmålingen 1917 - 1926 Første side Innhold
L0194 Journal for skipsregistrering 1903 - 1948 Første side Innhold
L0195 Kopi av skipslistene 1895 - 1908 Første side Innhold
L0196 Fartøy registrert i Risør 1918 - 1927 Første side Innhold
L0197 Protokoll over nasjonalitetsbevis 1861 - 1876 Første side Innhold
L0320 Skipsregisteret. Journalsaker 1861 - 1957 Første side Innhold
L0321 Skip 1825 - 1972 Første side Innhold
L0322 Skip 1876 - 1924 Første side Innhold

Tvedestrand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0079 Utstedte nasjonalitetsbevis 1861 - 1905 Første side Innhold
L0080 Utstedte nasjonalitetsbevis 1874 - 1911 Første side Innhold
L0143 Desisjoner mv. 1804 - 1947 Første side Innhold
L0144 Målebrev 1871 - 1948 Første side Innhold
L0145 Skipsmåling 1845 - 1949 Første side Innhold
L0146 Skipsregistrering 1860 - 1916 Første side Innhold

Kristiansand Mekaniske Verksted

Tegninger, Tegninger og tekniske spesifikasjoner
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 134-146, 149, 151-155, 157, 159, 163-164, 168, og 170-173. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 177-179 og 181. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 182 og 184. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 187 Pollo. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 185-186, 188-190, 193-195 og 197-199. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 199. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 199. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 203. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 203. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 204, 207-208, 210 og 212. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 204, 207-208, 210 og 212. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 205-206. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 209 LPG/T Fritjof Nansen. Første side Innhold
L0006/0002 Reprofoto av tegninger m.m.: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 134-212 Byggenr. 209 LPG/T Fritjof Nansen. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 211 og 213. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 211 og 213. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 211 og 213. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 214 M/T Bulkem Liner. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 214 M/T Bulkem Liner. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 215 tillegg. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 216 M/S Holmia. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 216 M/S Holmia. Første side Innhold
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 217-218. Første side Innhold