Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3050 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Fiskeridirektoratet - 1 Adm. ledelse - 13 Båtkontoret

135 Merkeregisteret for fiskeflåten, Merkeprotokoller, 135.09 Merkeregisteret for fiskeriflåten - Rogaland
L0022 135.0906/3 Merkeprotokoll - Fister 1944 - 1963 Første side
L0023 135.0906/4 Merkeprotokoll - Fister 1963 - 1964 Første side
L0064 135.0923/1 Merkeprotokoll - Kvitsøy 1923 - 1942 Første side
L0065 135.0923/2 Merkeprotokoll - Kvitsøy 1942 - 1955 Første side
L0066 135.0923/3 Merkeprotokoll - Kvitsøy 1955 - 1969 Første side
L0076 135.0929/1 Merkeprotokoll - Randaberg 1922 - 1946 Første side
L0077 135.0929/2 Merkeprotokoll - Randaberg 1946 - 1969 Første side
L0102 135.0938/1 Merkeprotokoll - Sokndal 1920 - 1938 Første side
L0103 135.0938/3 Merkeprotokoll - Sokndal 1938 - 1953 Første side
L0104 135.0938/3 Merkeprotokoll - Sokndal 1920 - 1969 Første side
135 Merkeregisteret for fiskeflåten, Merkeprotokoller, 135.16 Merkeregisteret for fiskeriflåten - Oslo
L0001 135.1601/1 Merkeprotokoll - Oslo 1920 - 1940 Første side
L0002 135.1601/2 Merkeprotokoll - Oslo 1940 - 1945 Første side
L0003 135.1601/3 Merkeprotokoll - Oslo 1945 - 1948 Første side
L0004 135.1601/4 Merkeprotokoll - Oslo 1948 - 1969 Første side
138.1 Krigserstatninger for fiskefartøy - Statens krigsforsikring for fiskeflåten
L0008 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1936 - 1971 Første side Innhold
L0033 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1936 - 1971 Første side Innhold
L0042 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1936 - 1971 Første side Innhold
L0058 Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1936 - 1971 Første side Innhold

Bergens Generalkommando

Fartøy- og båtregister for Bergen tolldistrikt
L0001 Designation over alle de i Bergens Told-District værende Fartøyer og Baade 1806 Første side

Bergen Tollarkiv

Diverse, Nasjonalitetsbevis, Nasjonalitetsbevisprotokoller
L0001 Protokoll over nasjonalitetsbevis I, folio 1 - 345 1861 - 1903 Med register Første side
L0002 Protokoll over nasjonalitetsbevis II, folio 346 - 772 1861 - 1903 Folio 413-772 har vært ubeskrevne og er uttatt ved restaurering. Første side

Jondal Skipsassuranseforening

Skannet arkiv etter Jondal skipsassuranseforening
L0008 Havaribok 1869 - 1885 Første side
L0009 Havaribok 1886 - 1890 Første side
L0010 Havaribok 1899 - 1918 Første side
L0011 Havaribok 1919 - 1929 Første side
L0012 Havaribok 1929 - 1940 Første side
L0013 Havaribok 1940 - 1953 Første side
L0014 Havaribok 1954 - 1977 Første side
L0026 Bok over båtar, polisebok 1872 - 1875 Første side
L0027 Bok over båtar, polisebok 1873 - 1877 Første side
L0028 Bok over båtar, polisebok 1877 - 1884 Første side
L0029 Bok over båtar, polisebok 1896 - 1904 Første side
L0030 Bok over båtar, polisebok 1894 - 1904 Første side
L0031 Bok over båtar, polisebok 1905 - 1908 Første side
L0032 Bok over båtar, polisebok 1905 - 1915 Første side
L0033 Bok over båtar, polisebok 1916 - 1919 Første side
L0034 Bok over båtar, polisebok 1960 - 1975 Første side
L0035 Bok over båtar, polisebok 1964 - 1973 Første side

Statsarkivet i Kristiansand


Arendal tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0642 Protokoll over utleverte nasjonalitetsbevis 1864 - 1874 Første side Innhold
L0643 Protokoll over utleverte nasjonalitetsbevis 1875 - 1892 Første side Innhold
L0644 Protokoll over utleverte nasjonalitetsbevis 1911 - 1952 Første side Innhold
L0645 Skip registrert i Arendal 1895 Første side Innhold
L0896 Legitimasjonsbevis for fartøyer i innenriksfart 1886 - 1948 Første side Innhold
L0900 Anmeldelser til skipsmåling og målebrev 1804 - 1914 Første side Innhold
L0901 Målebrev 1832 - 1878 Første side Innhold
L0902 Målebrev 1879 - 1919 Første side Innhold
L0903 Fortegnelse og spesifikasjoner over fartøyer hjemmehørende i Arendal tolldistrikt 1823 - 1915 Første side Innhold

Grimstad tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
L0124 Journal over målte fartøyer 1843 - 1880 Første side Innhold
L0125 Journal over målte fartøyer 1881 - 1920 Første side Innhold
L0127 Protokoll over nasjonalitetsbevis 1861 - 1876 Første side Innhold