Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3471 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utvandrede
L0071 UTVANDREDE 1972 Q - Sn Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0072 UTVANDREDE 1972 So - U Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0073 UTVANDREDE 1972 V - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0074 UTVANDREDE 1973 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0075 UTVANDREDE 1973 C - E Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0076 UTVANDREDE 1973 F - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0077 UTVANDREDE 1973 I - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0078 UTVANDREDE 1973 L - M Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0079 UTVANDREDE 1973 N - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0080 UTVANDREDE 1973 S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0081 UTVANDREDE 1973 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0082 UTVANDREDE 1974 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0083 UTVANDREDE 1974 C - F Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0084 UTVANDREDE 1974 G - H Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0085 UTVANDREDE 1974 I - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0086 UTVANDREDE 1974 L - N Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0087 UTVANDREDE 1974 O - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0088 UTVANDREDE 1974 S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0089 UTVANDREDE 1974 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0090 UTVANDREDE 1975 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 UTVANDREDE 1975 C - F Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 UTVANDREDE 1975 G - I Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 UTVANDREDE 1975 J - K Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0094 UTVANDREDE 1975 L - M Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0095 UTVANDREDE 1975 N - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0096 UTVANDREDE 1975 S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0097 UTVANDREDE 1975 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0098 UTVANDREDE 1976 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0099 UTVANDREDE 1976 C - G Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0100 UTVANDREDE 1976 H - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0101 UTVANDREDE 1976 K - L Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0102 UTVANDREDE 1976 M - O Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0103 UTVANDREDE 1976 P - R Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0104 UTVANDREDE 1976 S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0105 UTVANDREDE 1976 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0106 UTVANDREDE 1977 A - B Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0107 UTVANDREDE 1977 C - G Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0108 UTVANDREDE 1977 H - J Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0109 UTVANDREDE 1977 K - L Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0110 UTVANDREDE 1977 M - Q Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0111 UTVANDREDE 1977 R - S Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0112 UTVANDREDE 1977 T - Å Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
DØDE, Døde Aker
L0001 Menn 1918 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Kvinner 1918 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Menn og kvinner 1923 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Menn og kvinner 1927 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Menn og kvinner 1929 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Menn og kvinner 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Menn 1932 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Kvinner 1932 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.