Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3074 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L1594 UTFLYTTEDE 1976 Bert - Bo Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1595 UTFLYTTEDE 1976 Br - Bå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1596 UTFLYTTEDE 1976 C - D Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1597 UTFLYTTEDE 1976 E Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1598 UTFLYTTEDE 1976 F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1599 UTFLYTTEDE 1976 G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1600 UTFLYTTEDE 1976 Haf - Han Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1601 UTFLYTTEDE 1976 Har - He Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1602 UTFLYTTEDE 1976 Hi - Hå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1603 UTFLYTTEDE 1976 I - Ji Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1604 UTFLYTTEDE 1976 Jo - Jå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1605 UTFLYTTEDE 1976 Ka - Ko Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1606 UTFLYTTEDE 1976 Kr - Kå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1607 UTFLYTTEDE 1976 La - Lj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1608 UTFLYTTEDE 1976 Lo - Ma Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1609 UTFLYTTEDE 1976 Me - Må Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1610 UTFLYTTEDE 1976 N Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1611 UTFLYTTEDE 1976 O - Pe Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1612 UTFLYTTEDE 1976 Pl - Ro Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1613 UTFLYTTEDE 1976 Ru - Sh Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1614 UTFLYTTEDE 1976 Si - So Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1615 UTFLYTTEDE 1976 Sp - Sv Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1616 UTFLYTTEDE 1976 Sy - Tr Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1617 UTFLYTTEDE 1976 Tu - Vl Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1618 UTFLYTTEDE 1976 Vo - Å Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1619 UTFLYTTEDE 1977 A Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1620 UTFLYTTEDE 1977 Ba - Bi Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1621 UTFLYTTEDE 1977 Bj - Bå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1622 UTFLYTTEDE 1977 C - D Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1623 UTFLYTTEDE 1977 E Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1624 UTFLYTTEDE 1977 F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1625 UTFLYTTEDE 1977 G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1626 UTFLYTTEDE 1977 Ha Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1627 UTFLYTTEDE 1977 He - Ho Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1628 UTFLYTTEDE 1977 Hu - Ja Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1629 UTFLYTTEDE 1977 Je - Jå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1630 UTFLYTTEDE 1977 Ka - Ko Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1631 UTFLYTTEDE 1977 Kr - Kå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1632 UTFLYTTEDE 1977 La - Lj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1633 UTFLYTTEDE 1977 Lo - Ma Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1634 UTFLYTTEDE 1977 Me - Må Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1635 UTFLYTTEDE 1977 N Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1636 UTFLYTTEDE 1977 O - P Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1637 UTFLYTTEDE 1977 R Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1638 UTFLYTTEDE 1977 Sa - Sk Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1639 UTFLYTTEDE 1977 Sl - St Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1640 UTFLYTTEDE 1977 Su - Te Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1641 UTFLYTTEDE 1977 Ti - U Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1642 UTFLYTTEDE 1977 V Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1643 UTFLYTTEDE 1977 Z - Å Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.