Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2614 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Møre og Romsdal vegkontor - Ålesund trafikkstasjon

Bilregister, Overførings-/henvisningskort
L0002 Overførings-/henvisningskort T 683 - T 11208 1927 - 1998 Første side

Televerket, Trondheim teleområde

Trondheim Teleområde: Liste 1
L0174 Personalmapper BA-BOT 1896 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Televerket, Mosjøen telegrafstasjon

Arkivet
L0031 Korrespondanse, tegninger og kart angående Mosjøen telehus 1957 - 1964 Første side
L0032 Korrespondanse 1959 Første side

Televerket, Sandnessjøen teleområde

Saksarkiv
L0054/0001 Korrespondanse: Protokoller fra ledermøter 1982 - 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054/0002 Korrespondanse: Årsmelding Sandnessjøen teleområde 1983 - 1991 Første side
L0055/0001 Korrespondanse: Protokoller fra Samrådingsmøter 1975 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0055/0003 Korrespondanse: Bedriftsavisen Mini-Televæringen 1989 - 1992 Første side
L0056 Lokale rundskriv (L-rundskriv) 1977 - 1995 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Tromskomiteen for jernbane

Protokollar
L0001 Møteprotokoll 1977 - 1993 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1994 - 2018 Første side Innhold

IKA Trøndelag


Frosta telefonsamlag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1897 - 1942 Første side
L0002 Møtebok 1942 - 1945 Første side

Varanger museum IKS


Bussesundfergen A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) Første side