Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2618 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

DØDE, Døde Oslo
L0252 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 1501 - 2000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0253 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 2001 - 2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0254 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 2501 - 3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0255 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 3001 - 3500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0256 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 3501 - 4000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0257 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 4001 - 4500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0258 Menn og kvinner 1961 Dødsfallsnummer 4501 - 5075 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0259 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 1 - 500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0260 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 501 - 1000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0261 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 1001 - 1500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0262 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 1501 - 2000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0263 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 2001 - 2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0264 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 2501 - 3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0265 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 2501 - 3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0266 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnummer 3501 - 4000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0267 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnr. 4001-4500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0268 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnr. 4501-5000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0269 Menn og kvinner 1962 Dødsfallsnr. 5001-5293 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0270 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 1001 - 1500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0271 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 501 - 1000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0272 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 1001 - 1500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0273 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 1501 - 2000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0274 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnr. 2001-2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0275 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnr. 2501-3000 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0276 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnr. 3001-3500 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0277 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 3501 - 4000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0278 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 4001 - 4500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0279 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 4501 - 5000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0280 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 5001 - 5500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0281 Menn og kvinner 1963 Dødsfallsnummer 5501 - 5730 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0282 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 1 - 500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0283 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 501 - 1000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0284 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 1001 - 1500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0285 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 1501 - 2000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0286 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 2001 - 2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0287 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 2501 - 3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0288 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer. 3001 - 3500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0289 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer 3001 - 3500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0290 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer. 4001 - 4500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0291 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer. 4501 - 5000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0292 Menn og kvinner 1964 Dødsfallsnummer. 5001 - 5262 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0293 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer 1 - 500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0295 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer 1001 - 1500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0296 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer. 1501 - 2000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0297 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer. 2001 - 2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0298 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer. 2501 - 3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0299 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer. 3001 - 3500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0300 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer. 3501 - 4000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0302 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer 4501 - 5000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0303 Menn og kvinner 1965 Dødsfallsnummer 5001 - 5363 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.