Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2614 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Statens vegvesen, Hordaland vegkontor

Register - eierkort Hardanger
L0001 Eierkort Hardanger - A-H 1928 - 1960 Første side Innhold
L0002 Eierkort Hardanger - I-P 1928 - 1960 Første side Innhold
L0003 Eierkort Hardanger R-Å 1928 - 1960 Første side Innhold
Motorvognregister, Motorvognregister - R-protokoller
L0001 Bil - R4-299 1915 - 1970 Første side Innhold
L0002 Bil og motorsykkel/moped - R1-29 og R690-845 1915 - 1970 Første side
L0003 Bil - R600-845 1915 - 1970 Første side Innhold
L0004 Bil og motorsykkel/moped - R846-1715 1915 - 1970 Første side
L0005 Bil og motorsykkel/moped - R1716-2614 1915 - 1970 Første side
L0006 Bil - R1716-2222 1915 - 1970 Første side
L0007 Bil - R2223-2614 1915 - 1970 Første side
L0008 Bil - R-2615-3313 1915 - 1970 Første side
L0009 Bil - R3314-3999 1915 - 1970 Første side
L0010 Motorsykkel/moped - R4000-4733 1915 - 1970 Første side
L0011 Motorsykkel/moped - R4731-4999 og 12000-12503 1915 - 1970 Første side
L0012 Bil - R5000-5490 1915 - 1970 Første side
L0013 Bil - R5491-5999 1915 - 1970 Første side
L0014 Motorsykkel/moped - R12504-12999 1915 - 1970 Første side

Statens vegvesen, Sogn og Fjordane vegkontor

Registerkort
L0001A Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 H - Jonsen, I. Første side Innhold
L0001B Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 Jonsen, J. - L Første side Innhold
L0001C Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 A - Flaten, O. Første side Innhold
L0001D Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 Første side Innhold
L0001E Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 R - Sæten, A. Første side Innhold
L0002 Eigarregister Fjordane til 1.6.1961 1930 - 1961 Sæten, B. - Å Første side Innhold
L0003 Registerkort utmeldte Fjordane S1000-2499 1930 - 1961 Første side Innhold
L0004 Registerkort utmeldte Fjordane S2500-2700, S7200-7899 1930 - 1961 Første side Innhold
L0005 Registerkort utmeldte Fjordane S7900-8299 1930 - 1961 Første side Innhold
L0006 Registerkort utmeldte Fjordane S8300-9500 1930 - 1961 Første side Innhold
Uten oppføringer i Arkivportalen
05D 1937 - 1948 Profiler: Svardal - Vasset med bru over Svardalselva Første side
11A 1955 - 1960 Svardal - Vasset: Kontrakter, skjønn og korrespondanse Første side

Statsarkivet i Hamar


Fylkesmannen i Oppland

Forskjellig, Offentlige bruer
L3039 Register over bruer på offentlige veier i Christians Amt (Oppland fylke) (bruprotokoll) 1838 Første side

Øst Teledistrikt/Region Øst

Personalforvaltning, Personalmapper
L0214 Personalmapper Tin - Tollefsrød 1945 - 1994 Ansatte født 1927 eller senere. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Trysil tollstasjon

Forskjellige arkivsaker
L0002 Automobiljournal 1939 - 1940 Første side

Statsarkivet i Kristiansand


Arendal politikammer - 2

Motorvogner, Kjøretøy
L0350 Motorvognjournal 1938 - 1939 Første side
L0355 Motorvognregister, kjennetegn I-6000 - I-6800 1929 - 1937 Første side Innhold
L0356 Motorvognregister, kjennemerket kjøretøy 1954 - 1961 Første side
L0360 Omregistrering av kjøretøyer 1940 - 1955 Første side
Motorvogner, Førerkort
L0340 Førerkortregister 1927 - 1934 Første side
L0341 Førerkortregister 1934 - 1949 Første side
L0357 Alfabetisk register motorvognførere I 1920 - 1927 Første side
L0358 Alfabetisk register motorvognførere II 1927 - 1934 Første side
L0359 Alfabetisk register motorvognførere III 1934 - 1949 Første side

NSB Baneavdelingen

Baneanlegg, Kristiansand-Sira/Moi og Lunde-Sira, Takster mm. Lunde - Moi med sidelinjer
L0243/0003 Karter: Konduktørprotokoll Lunde - Kragerø 1927 - 1933 Vedrørende Skåtøy, Sannidal, Drangedal, Lunde, Bø og Sauherad. Første side Innhold
L0249/0002 Grunnerstatninger, målebrev: Endelige måle- og rentebrev for Kragerølinja 1928 - 1930 Vedrørende Kragerø, Skåtøy, Sannidal og Drangedal. Første side Innhold
L0256/0003 Grunnerstatninger, målebrev: Kartkonduktørprotokoll for Kristiansand - Moi, 1. og 2. avd. 1947 Vedrørende Greipstad, Øyslebø, Laudal og Konsmo. Første side Innhold
L0257/0013 Grunnerstatninger, målebrev: Kartkonduktørprotokoll for 3. og 4. avd. Sørlandsbanen V 1946 Vedrørende Hægebostad, Kvinesdal, Gyland, Bakke og Lund. Første side Innhold
Baneanlegg, Kristiansand-Sira/Moi og Lunde-Sira, Arendalslinjen (Arendal - Treungen)
L0265/0007 Grunnerstatninger, målebrev: Kart- og oppmålingsforretninger i Øyestad, Froland og Åmli 1910 - 1912 Første side

Norges Statsbaner - 2

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv ordnet etter nøkkel
L0112/0009 1035 - Grunnavståelse: Grunnavståelse. Nodeland-Sira. Leivoll stoppested 1947 - 1969 Første side
L0113/0005 1035 - Grunnavståelse og 1040 - Grunnervervelse - ekspropriasjon: Grunnavståelse. Nodeland-Sira. Vest-Agder Vegvesen 1977 - 1982 Første side

Statsarkivet i Kongsberg


Norges Statsbaner Drammen distrikt (NSB)

Anlegg, Skjønn og takster, Rekke I: Sørlandsbanen
L0016 Konduktørprotokoll Notodden-Skien og Kongsberg-Gvarv 1919 - 1927 Første side

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger skifteforvalter

Oppebørsel, Skatter, Luksusskatteliste for motorvogner
L0001 Luksusskatteliste for motorvogner 1920 - 1928 Luksusskatteliste for motorvogner Første side Innhold