Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5821 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0056/0005 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0056/0006 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0056/0007 Tønsberg: Dokumenter 1767 - 1787 Første side
L0056/0008 Tønsberg: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0056/0009 Tønsberg: Dokumenter 1798 - 1807 Første side
L0056/0010 Tønsberg: Dokumenter 1807 - 1813 Første side
L0057/0001 Øster-Risør: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0057/0002 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0057/0003 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1777 - 1787 Første side
L0057/0004 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0057/0005 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0057/0006 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1807 - 1817 Første side
Branntakster, Landbygningenes branntaksasjonsforretninger med tilhørende lister
L0058/0001 Akershus amt: Forandringer 1785 - 1803 Første side
L0059/0001 Akershus amt: Forandringer 1803 - 1814 Første side
L0060/0001 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Brevik 1787 Første side
L0060/0002 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Langesund 1787 Første side
L0060/0003 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Stathelle, Langesund og Brevik 1797 1797 Første side
L0060/0004 Bratsberg amt: Branntaktsprotokoll Gjerpen og Øvre Porsgrunn 1797 Første side
L0060/0005 Bratsberg amt: Dokumenter 1770 - 1784 Første side
L0060/0006 Bratsberg amt: Registre 1779 - 1788 Første side
L0060/0007 Bratsberg amt: Forandringer 1785 - 1801 Første side
L0061/0001 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Bamble sorenskriveri 1807 Første side
L0061/0002 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Bratsberg amt 1808 Første side
L0061/0003 Bratsberg amt: Registre 1788 - 1811 Første side
L0061/0004 Bratsberg amt: Forandringer 1801 - 1813 Første side
L0062/0001 Buskerud amt: Registre 1787 - 1813 Første side
L0062/0002 Buskerud amt: Forandringer 1786 - 1813 Første side
L0063/0001 Kristians amt: Registre 1792 - 1813 Første side
L0063/0002 Kristians amt: Forandringer 1791 - 1813 Første side
L0064/0001 Finnmarkens amt: Registre 1798 - 1811 Første side
L0064/0002 Finnmarkens amt: Forandringer 1797 - 1810 Første side
L0065/0001 Fredrikstad og Smålenes amt: Dokumenter 1787 - 1807 Første side
L0065/0002 Fredrikstad og Smålenes amt: Registre 1788 - 1814 Første side
L0065/0003 Fredrikstad og Smålenes amt: Forandringer 1787 - 1814 Første side
L0066/0001 Hedemarkens amt: Registre 1797 - 1811 Første side
L0066/0002 Hedemarkens amt: Forandringer 1796 - 1813 Første side
L0067/0001 Jarlsberg grevskap: Registre 1788 - 1813 Første side
L0067/0002 Jarlsberg grevskap: Forandringer 1787 - 1813 Første side
L0068/0001 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll Fritzøe jernverk 1777 Første side
L0068/0002 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll Fritzøe jernverk 1788 Første side
L0068/0003 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll grevskapets residens i Larvik 1788 Første side
L0068/0004 Larvik grevskap: Forandringer 1767 - 1797 Første side
L0069/0001 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll Fritzøe jernverk 1797 Første side
L0069/0002 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll Stavern 1797 Første side
L0069/0003 Larvik grevskap: Branntakstprotokoll Stavern 1808 Første side
L0069/0004 Larvik grevskap: Registre 1771 - 1813 Første side
L0069/0005 Larvik grevskap: Forandringer 1797 - 1813 Første side
L0070/0001 Lista amt: Branntakstprotokoll 1808 med dokumenter 1808 Første side
L0070/0002 Lista amt: Registre 1770 - 1811 Første side
L0070/0003 Lista amt: Dokumenter om Flekkefjord 1767 - 1770 Første side