Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1233 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

ØVRE ROMERIKE FOGDERI
L0696 Fogderegnskap Øvre Romerike 1681 Første side Innhold
L0697 Fogderegnskap Øvre Romerike 1682 - 1683 Første side Innhold
L0698 Fogderegnskap Øvre Romerike 1684 Første side Innhold
L0699 Fogderegnskap Øvre Romerike 1685 - 1686 Første side Innhold
L0700 Fogderegnskap Øvre Romerike 1687 - 1688 Første side Innhold
L0701 Fogderegnskap Øvre Romerike 1689 Første side Innhold
L0702 Fogderegnskap Øvre Romerike 1690 Første side Innhold
L0703 Fogderegnskap Øvre Romerike 1691 Første side Innhold
L0704 Fogderegnskap Øvre Romerike 1692 Første side Innhold
L0705 Fogderegnskap Øvre Romerike 1693 Første side Innhold
L0706 Fogderegnskap Øvre Romerike 1694 Første side Innhold
L0707 Fogderegnskap Øvre Romerike 1695 Første side Innhold
L0708 Fogderegnskap Øvre Romerike 1696 Første side Innhold
L0709 Fogderegnskap Øvre Romerike 1697 Første side Innhold
L0710 Fogderegnskap Øvre Romerike 1698 Første side Innhold
L0711 Fogderegnskap Øvre Romerike 1699 Første side Innhold
L0712 Fogderegnskap Øvre Romerike 1700 Første side Innhold
L0713 Fogderegnskap Øvre Romerike 1701 Første side Innhold
L0714 Fogderegnskap Øvre Romerike 1702 Første side Innhold
L0715 Fogderegnskap Øvre Romerike 1698 - 1701 Første side Innhold
L0716 Fogderegnskap Øvre Romerike 1703 Første side Innhold
L0717 Fogderegnskap Øvre Romerike 1704 - 1705 Første side Innhold
L0718 Fogderegnskap Øvre Romerike 1706 - 1707 Første side Innhold
L0719 Fogderegnskap Øvre Romerike 1708 - 1709 Første side Innhold
L0720 Fogderegnskap Øvre Romerike 1710 - 1711 Første side Innhold
L0721 Fogderegnskap Øvre Romerike 1711 Første side Innhold
L0722 Fogderegnskap Øvre Romerike 1712 Første side Innhold
L0723 Fogderegnskap Øvre Romerike 1713 - 1714 Første side Innhold
L0724 Fogderegnskap Øvre Romerike 1715 Første side Innhold
L0725 Fogderegnskap Øvre Romerike 1716 Første side Innhold
L0726 Fogderegnskap Øvre Romerike 1717 Første side Innhold
L0727 Fogderegnskap Øvre Romerike 1718 Første side Innhold
L0802 Ekstraskatten Øvre Romerike 1762 Første side Innhold
L0803 Ekstraskatten Øvre Romerike 1763 - 1764 Første side Innhold
L0804 Ekstraskatten Øvre Romerike 1764 Første side Innhold
SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL FOGDERI
L0808 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1675 Første side Innhold
L0809 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1675 Første side Innhold
L0810 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1675 Første side Innhold
L0811 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1676 Første side Innhold
L0812 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1676 Første side Innhold
L0813 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1677 Første side Innhold
L0814 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1678 Første side Innhold
L0815 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1678 Første side Innhold
L0816 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1679 Første side Innhold
L0817 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1680 Første side Innhold
L0818 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1681 Første side Innhold
L0819 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1682 Første side Innhold
L0820 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1683 Første side Innhold
L0821 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1684 Første side Innhold
L0822 Fogderegnskap Solør, Odal og Østerdal 1685 Første side Innhold