Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3878 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0007/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1903 Første side
L0007/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1904 Første side
L0007/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1905 Første side
L0007/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1906 Første side
L0008/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1907 Første side
L0008/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1908 Første side
L0008/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1909 Første side
L0008/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1910 Første side
L0008/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1911 Første side
L0008/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1912 Første side
L0008/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1913 Første side
L0008/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1914 Første side
L0008/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1915 Første side
L0009/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1916 Første side
L0009/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1917 Første side
L0009/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1918 Første side
L0009/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1920 Første side
L0009/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1921 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1922 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1923 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1924 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1925 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1926 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1927 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Regnskap, Kassabøker, Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side

Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

Rekneskap, Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0002 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1919 - 1920 Første side Innhold

Ullensvang herad. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0002 Emneordna, sideordna korrespondanse : Rekneskap for utgifter til Bergenutstillingen 1898 - 1899 Første side
L0009/0003 Emneordna, sideordna korrespondanse : Stiftelsen for ymse verksemder 1920 Første side

Evanger kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordna etter evt. andre (sideordna) systemer, Sideordna korrespondanse. Pakkesaker, ordna etter emne
L0008/0001 Veg- og bruanlegg, taubaner, vegstell og samferdsel : Veganlegget Rongo- Øvstedal og Bolstad- Rørbakken 1922 - 1946 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0001 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1935 - 1940 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0002 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1940 - 1943 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0003 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1943 - 1945 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0004 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1945 - 1948 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0005 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1948 - 1953 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010/0006 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1953 - 1958 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Hosanger Totalavholdsforening

Regnskap, Rekneskap. Kassabok
L0001 Kassabok m/medlemslister 1885 - 1890 Første side Innhold

Lindås kommune. Skulestyret

Regnskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok 1906 - 1916 Bak i boka er tilviste lærarlønningar. Desse er ikkje skanna. Første side Innhold

IKA Vest-Agder


Randesund kommune - Likningsnemnda

Likningsprotokoll
L0001 Likningsprotokoll 1914 - 1923 Første side
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.

Spind kommune - Likningsnemnda

Likningsprotokoll
L0002 Likningsprotokoll (d) 1864 - 1886 Første side

Spind kommune - Kommunekassen/Skatteregnskapet

Fortegnelse over skatteytere, skattekort
L0005 Skatteytere 1894 - 1918 Første side

Greipstad kommune - Ligningsnemda

Ligningsprotokoller
L0001 Ligningsprotokoll (d) 1864 - 1882 Første side

Kvinesdal kommune - Likningsnemnda

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok og skattelister Feda og Liknes 1887 - 1893 Første side

Mjøsmuseet


Kjølseth Brenneri

Reskontroprotokoller
0001 1877 - 1885 Reskontro Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Regnskap, Årsregnskap
L0001 Opsloe Hospitals Hovedsregnschabsbog 1724 - 1755 Jordebok 1724; Regnskap 1724-1736; Revisjon 1723-1736; Regnskap 1737-1755 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

C III Ikke autoriserte kopibøker
L0002 Kopibok for skattebrev 1668 - 1679 Første side Innhold
D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold