Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3955 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0005/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1887 Første side
L0005/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1888 Første side
L0005/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1889 Første side
L0005/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1890 Første side
L0005/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1891 Første side
L0006/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1892 Første side
L0006/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1893 Første side
L0006/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1894 Første side
L0006/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1895 Første side
L0006/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1896 Første side
L0006/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1897 Første side
L0006/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1898 Første side
L0006/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1899 Første side
L0006/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1900 Første side
L0007/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1901 Første side
L0007/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1902 Første side
L0007/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1903 Første side
L0007/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1904 Første side
L0007/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1905 Første side
L0007/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1906 Første side
L0008/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1907 Første side
L0008/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1908 Første side
L0008/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1909 Første side
L0008/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1910 Første side
L0008/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1911 Første side
L0008/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1912 Første side
L0008/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1913 Første side
L0008/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1914 Første side
L0008/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1915 Første side
L0009/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1916 Første side
L0009/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1917 Første side
L0009/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1918 Første side
L0009/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1920 Første side
L0009/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Regnskap, Kassabøker, Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side

Moster kommune. Fattigkassen

Regnskap, Rekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1911 - 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Rekneskapsbøker for 4 personar som vart understøtta 1902 - 1912 Første side

Bømlo kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna korrespondanse
L0005/0005 Emneordna korrespondanse: Rekneskap for bygdevegsbygget Eidesvåg-Kås 1914 - 1915 Første side
L0005/0007 Emneordna korrespondanse: Rekneskap for bygdevegsbygget Langevåg kai-Hillestveit 1914 - 1915 Første side

Bømlo kommune. Fattigkassen

Regnskap, Rekneskap, Årsrekneskap med bilag
L0001/0001 Årsrekneskap med bilag: Årsrekneskap 1911 Første side
L0001/0002 Årsrekneskap med bilag: Årsrekneskap, berre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap med bilag: Årsrekneskap med bilag 1914 - 1915 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap med bilag: Årsrekneskap med bilag 1915 - 1916 Første side

Bømlo kommune. Kyrkjekassen

Regnskap, Rekneskap, Årsrekneskap med bilag
L0001/0001 Årsrekneskap med bilag: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side