Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3932 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0005/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1887 Første side
L0005/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1888 Første side
L0005/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1889 Første side
L0005/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1890 Første side
L0005/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1891 Første side
L0006/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1892 Første side
L0006/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1893 Første side
L0006/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1894 Første side
L0006/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1895 Første side
L0006/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1896 Første side
L0006/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1897 Første side
L0006/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1898 Første side
L0006/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1899 Første side
L0006/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1900 Første side
L0007/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1901 Første side
L0007/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1902 Første side
L0007/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1903 Første side
L0007/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1904 Første side
L0007/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1905 Første side
L0007/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1906 Første side
L0008/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1907 Første side
L0008/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1908 Første side
L0008/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1909 Første side
L0008/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1910 Første side
L0008/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1911 Første side
L0008/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1912 Første side
L0008/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1913 Første side
L0008/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1914 Første side
L0008/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1915 Første side
L0009/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1916 Første side
L0009/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1917 Første side
L0009/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1918 Første side
L0009/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1920 Første side
L0009/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Regnskap, Kassabøker, Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side

Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

Rekneskap, Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0001 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1917 - 1919 Første side
L0002 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1919 - 1920 Første side Innhold
L0003 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1918 - 1919 Første side

Ullensvang herad. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0002 Emneordna, sideordna korrespondanse : Rekneskap for utgifter til Bergenutstillingen 1898 - 1899 Første side Innhold
L0009/0003 Emneordna, sideordna korrespondanse : Stiftelsen for ymse verksemder 1920 Første side

Ulvik branntrygdelag

Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 Første side

Evanger kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordna etter evt. andre (sideordna) systemer, Sideordna korrespondanse. Pakkesaker, ordna etter emne
L0008/0001 Veg- og bruanlegg, taubaner, vegstell og samferdsel : Veganlegget Rongo- Øvstedal og Bolstad- Rørbakken 1922 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1935 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1940 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.