Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3681 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0039 Rosendal baroni, Ryfylke fogderi 1789 Første side Innhold
L0040 Ryfylke fogderi, Råbyggelaget fogderi, Salten fogderi 1789 Første side Innhold
L0041 Salten fogderi 1789 Første side Innhold
L0042 Senja og Troms fogderi 1789 Første side Innhold
L0043 Skien, Solør og Odalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0044 Solør og Odalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0045 Stavanger, Stjørdal og Verdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0046 Stjørdal og Verdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0047 Strinda og Selbu fogderi. Strømsø 1789 Første side Innhold
L0048 Sunnfjord og Nordfjord fogderier 1789 Første side Innhold
L0049 Sunnhordland og Hardanger fogderi, Sunnmøre fogderi 1789 Første side Innhold
L0050 Sunnmøre fogderi, Toten fogderi 1789 Første side Innhold
L0051 Toten fogderi, Trondheim 1789 Første side Innhold
L0052 Trondheim 1789 Første side Innhold
L0053 Trondheim. Tønsberg, Valdres fogderi 1789 Første side Innhold
L0054 Valdres fogderi. Vallø saltverk 1789 Første side Innhold
L0055 Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi 1789 Første side Innhold
L0056 Ytre og Indre Sogn fogderi 1789 Første side Innhold
L0057 Ytre og Indre Sogn fogderi 1789 Første side Innhold
L0058 Ytre og Indre Sogn fogderi 1789 Første side Innhold
L0059 Ytre og Indre Sogn fogderi, Østerdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0060 Østerdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0061 Øvre Romerike fogderi 1789 Første side Innhold
L0062 Øvre Romerike fogderi, Øvre Telemark fogderi 1789 Første side Innhold
L0063 Øvre Telemark fogderi 1789 Første side Innhold
L0064 Diverse dokumenter 1789 - 1795 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Landkommisjonen 1661
L0001/0004 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1662 - 1663 Første side Innhold
L0001/0005 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Dokumenter angående Landkommissariatet og skattene i Norge 1664 - 1676 Første side Innhold
L0003/0002 Fredrikstad lagdømme:: Manntall til odelsskatten 1661 for Veme, Tune, Åbygge og Hvaler skipreide 1661 Første side Innhold
L0003/0003 Fredrikstad lagdømme:: Skatteligning for Verne kloster len, foretatt av Landkommisjonens medlemmer for Fredrikstad lagdømme. 1661 Første side Innhold
L0004 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Aker, Øvre Romerike og Nedre Romerike fogderier. 1661 Første side Innhold
L0005 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Marker og Follo len. 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
Matrikler og jordebøker, Jordebøker
L0003/0001 [XI h]: Tønsbergs amt og Larvik grevskaps jordebøker:: (A) Leilendingsskatt inkl. håndverkere, husmenn og strandsittere, samt Griffenfelds jordegods i Larvik grevskap. 1674 Første side Innhold
L0003/0002 [XI h]: Tønsbergs amt og Larvik grevskaps jordebøker:: (B) Odelsskatt av jord som greven selv ikke besitter eller bruker. 1674 Første side Innhold
L0003/0003 [XI h]: Tønsbergs amt og Larvik grevskaps jordebøker:: (C) Smør- og kjøttskatt, inkludert Griffenfelds gods i Larvik grevskap 1674 Første side Innhold
L0003/0004 [XI h]: Tønsbergs amt og Larvik grevskaps jordebøker:: Skatteregnskap for Ramnes, Fon, Vivestad og en del av Høyjord anneks 1673 - 1676 Første side Innhold
L0003/0005 [XI h]: Tønsbergs amt og Larvik grevskaps jordebøker:: Kontribusjon og leilendingsskatt for Tønsbergs amt. 1680 Første side Innhold
L0004/0005 [XI i]: Forskjellige jordebøker fra 1600-tallet:: Hele-, halve- og ødegårder i Indre Sogn 1664. Leidang, tiende og småreidsle 1663-1664 1663 - 1664 Første side Innhold
L0004/0006 [XI i]: Forskjellige jordebøker fra 1600-tallet:: Kongetienden i Selbu 1664 Første side Innhold
L0005/0002 [XI j]: Forskjellige jordebøker fra 1600-tallet:: Skattemanntall for Nedenes fogderi 1684 Første side Innhold
Oppløp
L0002 [Æ3]: Dokumenter om almuens motstand mot ekstraskatten 1762-1772 i Bergen stift og Ryfylke 1762 - 1772 Første side Innhold
Skattevesen
L0015/0001 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Stavanger 1762 - 1764 Første side Innhold
L0015/0002 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Jæren og Dalane 1762 - 1764 Første side Innhold
L0015/0003 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Stavanger by, Jæren og Dalane, Bergen: Bergen 1767 Første side Innhold
L0016a [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Ryfylke 1762 - 1768 Første side Innhold
L0016b [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Ryfylke 1764 - 1768 Første side Innhold
L0017 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Nordhordland og Voss 1762 - 1767 Første side Innhold
L0018 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Sogn 1762 - 1772 Første side Innhold
L0019 [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Sunnmøre 1762 - 1763 Første side Innhold