Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 15395 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Ringsaker folkeregister

HOVEDREGISTERKORT , Omskrevne hovedregisterkort, Omskrevne hovedregisterkort
L0057 Omskrevne hovedregisterkort: Øverli - Å 1974 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Hamar folkeregister

HOVEDREGISTERKORT , Døde, Døde
L0001 Døde A - B 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde C - Gra 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde Gri - H 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde I - Kra 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde Kri - Mi 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde Mo - O 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde P - Stenersen 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde Stensbak - Å 1920 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Døde A - C 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde D - G 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde H - Je 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde Jo - K 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde L - M 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde N - P 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde R - Su 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Døde Sv - Å 1966 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
HOVEDREGISTERKORT , Utflyttede, Utflyttede
L0001 Utflyttede Aabakken - Andersen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede Anderson - Axelsen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede Baakind - Bekkelund 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflyttede Bekken - Blase 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflyttede Blegen - Bækkelund 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttede Bækken - Djupedal 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttede Dobloug - Enger 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttede Engeseter - Flobakk 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttede Floberghagen - Grima 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttede Gripp - Hagen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttede Hagenløkken - Haugan 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttede Hauge - Hol 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttede Holager - Ingvoldstad 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttede Irstad - Johansen J 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttede Johansen K - Kjelstrup 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttede Kjernlie - Kristiansen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttede Kristoffersen - Lehnskaugen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttede Lehovd - Løkelien 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttede Løken - Mikkelsen I 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttede Mikkelsen J - Nicolaysen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttede Nielsen - Nyberget 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Utflyttede Nyborg - Olsen 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Utflyttede Olseth - Qvigstad 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Utflyttede R 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Utflyttede Saastad - Skjelbæk 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Utflyttede Skjelfjord - Stenbæk 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Utflyttede Stendahl - Sveinson 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Utflyttede Sveløkken - Ternstrøm 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Utflyttede Thallaug - V 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Utflyttede W - Å 1920 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Utflyttede A - Bekkeng 1956 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttede Bekkevold - Bo 1956 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttede Br - Dah 1956 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.