Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 761 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE, Regnskaper, Driftsregnskaper
L0282/0001 Lønningsregnskap 1846 Første side Innhold
L0283/0001 Lønningsregnskap 1847 Første side Innhold
L0284/0001 Lønningsregnskap 1848 - 1849 Første side Innhold
L0285/0001 Anhang til lønningsregnskapet 1832 - 1839 Første side Innhold
L0286/0001 Anhang til lønningsregnskapet 1840 - 1849 Første side Innhold
L0287/0001 Vorschuss Buch fur Modums Blaufarben Werk 1822 - 1839 Første side Innhold
L0288/0020 Vorschuss-Conto 1830 - 1848 Første side Innhold
L0289/0001 Lønningslister for farveverket 1825 - 1848 Første side Innhold
L0290/0001 Lønningslister for gruvene 1823 - 1826 Første side Innhold
L0291/0001 Lønningslister for gruvene 1827 Første side Innhold
L0292/0001 Lønningslister for gruvene 1828 Første side Innhold
L0293/0001 Lønningslister for gruvene 1829 Første side Innhold
L0294/0001 Lønningslister for gruvene 1830 Første side Innhold
L0295/0001 Lønningslister for gruvene 1831 Første side Innhold
L0296/0001 Lønningslister for dag og løsarbeidere 1830 - 1848 Første side Innhold
L0297/0001 Lønnebøker for arbeiderne(kontrabøker) 1822 - 1839 Første side Innhold
L0298/0001 Lønnebøker for arbeiderne(kontrabøker) 1840 - 1841 Første side Innhold
L0299/0001 Lønnebøker for arbeiderne(kontrabøker) 1842 - 1844 Første side Innhold
L0300/0001 Lønnebøker for arbeiderne Ang. kjørsler og leveranser: Contra-Bog for Thorsten Thoresen, Contra-Bog for Reier B. Jahr 1845 - 1849 Første side Innhold
L0301/0001 Magasinregnskaper 1822 - 1849 Første side Innhold
L0302/0001 Magasinlister 1822 - 1831 Første side Innhold
L0303/0001 Magasinlister 1831 - 1836 Første side Innhold
L0304/0001 Magasinlister 1836 - 1839 Første side Innhold
L0305/0001 Magasinlister 1839 - 1841 Første side Innhold
L0306/0001 Magasinlister 1842 - 1846 Første side Innhold
L0307/0001 Magasinlister 1846 - 1849 Første side Innhold
L0308/0001 Regning over Saugfolkenes Fortjeneste 1823 - 1827 Første side Innhold
L0309/0005 Bog for Blaafarveværkets Masterende 1827 - 1859 Første side Innhold
2. PERIODE, Produksjons- og driftsberetninger
L0310/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket (Dagbok for Modums Blaafarveværk) 1844 - 1846 Første side Innhold
L0311/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket (Dagbok for Modums Blaafarveværk) 1846 - 1849 Første side Innhold
L0312/0001 Journal for Nordgruberne 1840 - 1844 Første side Innhold
L0313/0001 Reductions Buch 1829 - 1853 Første side Innhold
L0314/0002 Auswartiger Bestand 1824 - 1848 Første side Innhold
L0315/0001 Rapporter over produksjonen ved farveverket (Blaufarbenwerks Bericht) 1823 - 1848 Første side Innhold
L0316/0002 Rapporter over produksjonen ved gruver og pukkverker(Indberetninger fra gruver og pukkverker) 1823 - 1837 Første side Innhold
L0317/0001 Rapporter over produksjonen ved gruver og pukkverker(Indberetninger fra gruver og pukkverker) 1838 - 1848 Første side Innhold
L0318/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1824 - 1826 Første side Innhold
L0319/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1827 - 1828 Første side Innhold
L0320/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1829 - 1831 Første side Innhold
L0321/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket Bericht uber die Qualitat und den Werth der zur Modumer Blaufarbenweks-Fabrication in verschiedenen Jahren verwandten Kabalterz-Schliche. 1832 Første side Innhold
L0322/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1833 - 1835 Første side Innhold
L0323/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1836 - 1838 Første side Innhold
L0324/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1839 - 1841 Første side Innhold
L0325/0001 Berigt over arbeiderne ved farveverket 1842 - 1848 Første side Innhold
L0326/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis. De søndre Cobold-Skjerpers Arbeidere 1822 - 1825 Første side Innhold
L0327/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis. De nordre Cobold-Skjerpers Arbeidere 1822 - 1825 Første side Innhold
L0328/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis 1826 Første side Innhold
L0329/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis 1827 Første side Innhold
L0330/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis. Berigt over Dagarbeidet paa Skuterud Gaard og ved Skuterud Pukverk 1828 Første side Innhold
L0331/0001 Berigt over arbeiderne ved gruvene. Ført ukesvis 1828 Første side Innhold