Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1379 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Lassens samlinger

Personalhistoriske samlinger, Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn
L0022 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: I-J Første side Innhold
L0023 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Kaa-Klø Første side Innhold
L0024 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Kna-Køs Første side Innhold
L0025 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Laa-Lau Første side Innhold
L0026 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Lav-L'Or Første side Innhold
L0027 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Los-Løy Første side Innhold
L0028 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Maa-Moe Første side Innhold
L0029 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Moe-Møy Første side Innhold
L0030 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: N Første side Innhold
L0031 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Obe-Oxh Første side Innhold
L0032 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Paa-Pit Første side Innhold
L0033 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Pla-Qvae Første side Innhold
L0034 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Raa-Rhu Første side
L0035 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Ria-Ros Første side
L0036 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Rot-Røv Første side
L0037 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Saa-Sch Første side
L0038 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Sch-Sco Første side
L0039 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Seb-Sol Første side
L0040 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Som-Sta Første side
L0041 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Sta-Stu Første side
L0042 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Stu-Søy Første side
L0043 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Taa-Tho Første side
L0044 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: The-Tøt Første side
L0045 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Ubb-Wel Første side Innhold
L0046 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Wel-Win Første side Innhold
L0047 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Win-Wøl Første side Innhold
L0048 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Ybe-Øys Første side Innhold
Personalhistoriske samlinger, Personalhistorie, diverse
L0049 I Personalhistorie, diverse: Norske stamtavler Første side
L0050 Personalhistorie, diverse: Ang-Eng Første side Innhold
L0050A Personalhistorie, diverse: Bang Første side Innhold
L0051 Personalhistorie, diverse: Far-Kre Første side Innhold
L0052 Personalhistorie, diverse: Lan-Res Første side Innhold
L0053 Personalhistorie, diverse: Seg-Ste Første side Innhold
L0054 Personalhistorie, diverse: Sti-Whi Første side Innhold
L0055 Personalhistorie, diverse: Wibe og Lund Første side Innhold
L0056 Personalhistorie, diverse: Wibe-Lund Første side Innhold
L0057 Personalhistorie, diverse: Blandede genealogiske opptegnelser Første side
L0058 Personalhistorie, diverse: Biografiske utdrag av aviser m.m. Første side
L0059 Personalhistorie, diverse: Bin-Tob Første side Innhold
L0060 Personalhistorie, diverse: Blandede genealogiske opptegnelser Første side
L0061 Personalhistorie, diverse: Carl Lous' samlinger I Første side
L0062 Personalhistorie, diverse: Carl Lous' samlinger II Første side
L0063 Personalhistorie, diverse: Aag-Boy Første side
L0064 Personalhistorie, diverse: Bra-Død Første side
L0065 Personalhistorie, diverse: Ell-Høe Første side
L0065A Personalhistorie, diverse: Hals Første side
L0066 Personalhistorie, diverse: Irg-Møl Første side
L0067 Personalhistorie, diverse: Nan-Sve Første side
L0068 Personalhistorie, diverse: Tam-Øst Første side
L0068A Personalhistorie, diverse: Aab-Sel Første side