Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1706 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0029A/0004 --: Breve fra Otto Müller til Jac. Aall Første side Innhold
L0029A/0005 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0006 --: Uddrag af Jac. Aalls brevvexling med Hofman-Bang Første side Innhold
L0029A/0007 --: Bidrag til Jac. Aalls biographi af Hofman-Bang m.m. Første side Innhold
L0029A/0008 --: Hofman-Bangs levnet og erindringer Første side Innhold
L0029A/0009 --: Breve fra præsten Grøgaard til Jac. Aall Første side Innhold
L0029B/0001 --: Bind nr. 1 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0029B/0010 --: Bidrag til Norges nyere historie, en samling af afskrifter Første side Innhold
L0029B/0011 --: Vedkommende familien Collett Første side Innhold
L0029B/0012 --: Vedkommende G. P. Blom Første side Innhold
L0029B/0013 --: Statsraad Holsts biographi. Vedlagt egenhændige bemærkninger af H. ang. Fayes biographi over Wedel Første side Innhold
L0029B/0014 --: "Lysglimt over Norges nyere Historie", nogle blade med optegn. af C. Faye efter mundtlige samtaler Første side Innhold
L0029B/0015 --: Grev Platens circulære Første side Innhold
L0029B/0016 --: Norge 1814 med bilag af A. Faye Første side Innhold
L0029B/0017 --: Breve fra Finn Magnussøn Første side Innhold
L0030/0001 --: Bind nr. 2 og 3 av Manuscriptet til Aalls erindringer m.m. Første side Innhold
L0031/0001 --: Frøken Aamodts dagbog 1820-1841 Første side Innhold
L0031/0002 --: Papirer vedk. provideringen og høtransporten 1809 Første side Innhold
L0031/0003 --: Carl Falsen og thrønderne 1814 Første side Innhold
L0031/0004 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold
L0032/0001 --: Forskjellige udkast til Grev Wedels biographi, tildels gjennemgaaede af statsraadene Holst og Vogt Første side Innhold
L0032/0002 --: Excerpter af breve fra statsraad Niels Aall 1807-1828 Første side Innhold
L0032/0004 --: Christian Augusts Leben von Barth Første side Innhold
L0032/0005 --: Udsigt over Danmarks politiske stilling 1808-1814, af Engelstoft Første side Innhold
L0032/0006 --: Vedkommende felttoget 1808-1809. Generalmajor de Senes etterlatte papirer Første side Innhold
L0033/0001 --: Om provideringen 1809, Chr. Fayes papirer Første side Innhold
L0033/0002 --: Jacob Aalls levnet Første side Innhold
L0033/0003 --: Angaaende krigen 1808-1809. Fayes manuscript til avhandl. i Nordisk Universitets-Tidsskrift, samt brevveksling og polemikk omkring denne avhandlingen Første side Innhold
L0033/0004 --: Bidrag til Norges nyere historie. Kvarthefte Første side Innhold
L0033/0005 --: Den interimistiske regjerings-commision for Norge, uddrag af en af dens deliberations-protocoller Første side Innhold
L0033/0006 --: Stortingene 1821 og 1824 Første side Innhold

Botten-Hansen, Paul

Korrespondanse, manuskripter m.m.
L0001 Brev til Botten-Hansen, avsendere ordnet etter alfabetisk rekkefølge fra A-Ø 1846 - 1866 Første side Innhold
L0002/0001 Forskjellige papirer:: Forretningspapirer, regninger, attester m.m. 1824 - 1869 Første side
L0002/0002 Forskjellige papirer:: Bokregninger o.l. 1824 - 1869 Første side
L0002/0003 Forskjellige papirer:: Bibliografiske notater 1824 - 1869 Første side
L0002/0004 Forskjellige papirer:: Manuskripter av Botten-Hansen samt andre 1824 - 1869 Første side
L0002/0005 Forskjellige papirer:: Papirer fra enkelte offentlige arkiver samt diverse 1824 - 1869 Første side

Koren

Brev og familiepapirer
L0001 -- 1759 - 1854 Diverse brev og familiepapirer, særlig vedrørende A.v.W.S. Koren. Første side Innhold

Meltzer, Fredrik

Dagbøker m.m.
L0001 Dagbok for årene 1796-1808, 1811, 1817 1796 - 1817 Første side Innhold
L0002 Dagbok 1796 - 1808 Første side Innhold
L0003 Dagbok 1821 - 1831 Første side Innhold
L0004 Dagbok 1822 - 1830 Første side Innhold

Holst, Christian

A. STATTHOLDERSKAPETS OG DEN NORSKE REGJERINGS FORMANNS SEKRETÆR, Frederik Dues og Severin Løvenskiolds offentilige papirer
L0063 Severin Løvenskiolds offentlige papirer fra hans tid som: 1814 Første side Innhold

Lassens samlinger

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Spesialkatalog ved Sigurd Engelstad (1984) Første side Innhold
Personalhistoriske samlinger, Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn
L0001 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Aab-Alv Første side Innhold
L0002 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Amb-Arn Første side Innhold
L0003 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Arn-Axl Første side Innhold
L0004 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Baa-Bel Første side Innhold
L0005 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Bel-Bil Første side Innhold
L0006 Personalhistorie, ordnet etter slektsnavn: Bin-Bol Første side Innhold