Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25226 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 Første side Innhold
- 1898 - 1904 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1898 - 1913 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1899 - 1908 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1902 - 1910 Eina utskilt som egen kommune i 1908. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 Første side
- 1903 - 1921 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 Første side
- Dagbok over skolesøkningen, Nyhagen folkeskole 1904 - 1918 Første side
- 1904 - 1909 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1904 - 1911 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten Kommune. Første side
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 Første side
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 Første side
- 1908 - 1915 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 Første side Innhold
- 1911 - 1912 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 Første side
- 1912 - 1917 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Kommunestyreprotokoll 1913 - 1921 Første side
- 1913 - 1914 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1914 - 1915 Første side
- 1914 - 1919 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Formannskapsprotokoll 1918 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 Første side
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Barbu kommune

Formannskap
L0002 Formannskapsprotokoll 1895 - 1901 Barbu kommune, Formannskap Første side Innhold

Arkiv i Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1876 - 1891 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1891 - 1902 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1903 - 1908 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1909 - 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1915 - 1919 Første side Innhold

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1912 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1913 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1916 Første side Innhold
L0007 Møtebok 1917 Første side Innhold
L0008 Møtebok 1918 Første side Innhold