Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1564 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0025 Hjemstavnsregister 1906 Første side Innhold
L0026 Hjemstavnsregister 1907 Første side Innhold
L0027 Hjemstavnsregister 1908 Første side Innhold
L0028 Hjemstavnsregister 1909 Første side Innhold
L0029 Hjemstavnsregister 1910 Første side Innhold
L0030 Hjemstavnsregister 1911 Første side Innhold
L0031 Hjemstavnsregister 1912 Første side Innhold
L0032 Hjemstavnsregister 1913 Første side Innhold
L0033 Hjemstavnsregister 1914 Første side Innhold
L0034 Hjemstavnsregister 1915 Første side Innhold
L0035 Hjemstavnsregister 1916 Første side Innhold
Kontoret for utsatte, Kontoret for utsatte, 3. avdeling
L0001 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-644 1865 - 1879 Første side Innhold
L0002 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-812 1879 - 1887 Første side Innhold
L0003 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1887 - 1897 Første side Innhold
L0004 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1887 - 1897 Første side Innhold
L0005 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1897 - 1910 Første side Innhold
L0006 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1897 - 1910 Første side Innhold
L0007 Manntallsprotokoll. Mnr. 1001-1604 1897 - 1910 Mnr. 1591-1604 er blanke. Første side Innhold

Folkeregisteret ( Valgstyret )

Uten oppføringer i Arkivportalen
- (ikke registrert) 1913 Valgmanntall. - Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet. Første side Innhold

Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side

Oppmålingsvesenet

Matrikler og oppmålinger, Oppmålingsforretninger og matrikler 1736-1802
L0001 Oppmålingsforretning og matrikkel 1736 1736 Første side
L0002/0001 Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 og bymarka 1795-96: Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 1794 Første side
L0002/0001 Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 og bymarka 1795-96: Oppmåling av bymarka 1795-1796 1795 - 1796 Første side

Statsarkivet i Bergen


Overfattigkommisjonen i Bergen

Sognekommisjonens regnskaper
98 1756 - 1798 Første side Innhold

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede I Aker
L0001 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: A - Berg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: Berga - Eli Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: Ell - G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: H Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: I - J Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: K Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: L - M Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: N - O Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: P - R Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: Sa - Str Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: Stu - T Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Kvinner 1917 - 1922 Kvinner: U - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Menn 1917 - 1922 Menn: A - B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Menn 1917 - 1922 Menn: C - G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Menn 1917 - 1922 Menn: H Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Menn 1917 - 1922 Menn: I - K Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Menn 1917 - 1922 Menn: L - N Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.