Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7351 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Formannskapsprotokoll 1918 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 Første side
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Barbu kommune

Formannskap
L0002 Formannskapsprotokoll 1895 - 1901 Barbu kommune, Formannskap Første side Innhold

Arkiv i Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1876 - 1891 Første side
L0003 Møtebok 1891 - 1902 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1903 - 1908 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1909 - 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1915 - 1919 Første side Innhold

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1912 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1913 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok 1915 Første side Innhold
L0006 Møtebok 1916 Første side Innhold
L0007 Møtebok 1917 Første side Innhold

Sømna kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 1911 - 1920 Første side Innhold

Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1890 - 1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune Første side Innhold
L0002b Møtebok 1899 - 1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert Første side Innhold
L0002c Møtebok 1900 - 1910 Første side Innhold
L0002d Møtebok 1910 - 1916 Første side Innhold

Vega kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1801 - 1846 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1837 - 1885 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1879 - 1901 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1901 - 1915 Første side Innhold

Hemnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok 1890 - 1900 Første side Innhold
L0004 Møtebok 1910 - 1915 Første side
L0005 Møtebok 1915 - 1918 Første side Innhold

Lurøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1873 - 1898 Første side Innhold

Træna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Træna 1872 - 1904 Første side Innhold

Meløy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1884 - 1895 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll 1895 - 1909 Første side Innhold
L0003 Forhandlingsprotokoll 1909 - 1916 Første side Innhold

Meløy kommune. Glomfjord skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Protokoll 1902 - 1917 Første side Innhold

Gildeskål kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok formannskapet 1838 - 1880 Første side Innhold
L0002 Møtebok formannskapet 1880 - 1903 Første side Innhold
L0003 Møtebok formannskapet 1904 - 1914 Blanke sider foran i protokollen. Protokollside 24 er første med tekst. Første side Innhold
L0004 Møtebok formannskapet 1914 - 1918 Første side Innhold

Skjerstad kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok for Skjerstad formannskap 1838 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Skjerstad formannskap 1876 - 1889 Første side Innhold