Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3034 treff.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Borgervæpningen i Bergen

Mannskapsruller mm , Ansiennitetslister over borgerlige offiserer
L0002 Ansiennitetsliste 1815 - 1852 Første side
L0003 Ansiennitetsliste 1815 - 1867 Første side
L0004 Ansiennitetsliste 1849 - 1881 Første side
L0005 Ansiennitetsliste for artillerioffiserer 1867 - 1876 Første side
Mannskapsruller mm , Bataljonsruller
L0001 Artilleriet 1807 - 1813 Første side
L0002 Artilleriet 1814 - 1821 Første side
L0003 Artilleriet 1814 - 1830 Første side
L0004 Artilleriet 1814 - 1851 Første side
L0005 Artilleriet 1814 - 1851 Første side
L0006 Infanteriet 1824 - 1851 Første side
L0007 Infanteriet 1850 - 1881 Første side
Mannskapsruller mm , Kompaniruller
L0001 Rulle, uidentifisert 1808 - 1812 Første side
L0002 2. infanterikompani 1820 Første side
L0003 3. infanterikompani 1820 Første side
L0004 Nordnes artilleri kompani 1850 - 1881 Første side
L0005 Tollbodalmenningens kompani 1867 - 1881 Første side
L0006 Muralmenningens kompani 1850 - 1881 Første side
L0007 Torvalmenningens kompani 1834 - 1850 Første side
L0008 Dreggsalmenningens artilleri kompani 1854 - 1881 Første side
L0009 Redningskorpset 1848 - 1860 Første side
L0010 Redningskorpset 1860 - 1872 Første side

IKA Hordaland


Etne kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side

Fjelberg kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side
L0002/0002 Deling. Prestegjeld. Sokner: Fråskiljing av Bjostrand sokn. Avvikling. Oppgjer 1889 - 1903 Heile mappa er ikkje skanna. Første side

Finnaas kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1883 - 1896 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0004 Postjournal 1914 - 1916 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0004 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1890 - 1896 Første side
L0001/0013 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Skulestyret

Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse, Kronologisk ordna korrespondanse
L0002/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1896 - 1900 Første side
L0002/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1901 - 1904 Første side
L0002/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1905 - 1909 Første side
L0002/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1910 - 1913 Første side
L0003/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1917 - 1919 Første side
Ruller og register, Mindre ruller, Mindre ruller
L0005/0002 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side
L0005/0004 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1900 - 1909 Første side
L0005/0005 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1910 - 1916 Første side
Ruller og register, Register til rullene, Register til rullene
L0001 Register til rulle for verje 1860 - 1889 Første side
L0002 Register til rulle for myndlingar 1860 - 1889 Første side
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Skifteutleggsprotokollar, Skifteutleggsprotokollar
L0002/0003 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1867 - 1871 Første side
L0002/0004 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1875 - 1879 Første side
L0002/0005 Skifteutleggsprotokoll og oppnemning av verjer: Oppnemning av verjer (kuratorar) 1882 - 1888 Første side
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side
L0002 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1898 - 1899 Første side

Stord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1838 - 1867 Møteboka er òg nytta som møteprotokoll for Stord soknestyre, Fitjar soknestyre og Valestrand soknestyre. Første side
L0002 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1867 - 1896 Første side
L0003 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1896 - 1906 Første side
L0004 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1906 - 1917 Første side