Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3262 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Luster

Branntrygding
L0006 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1935 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1935 - 1949 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1949 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Lærdal

Val
L0001 Manntallsprotokoll 1835 - 1897 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1890 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1890 - 1910 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1910 - 1940 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1941 - 1953 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1896 - 1947 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1947 - 1951 Første side Innhold

Lensmannen i Naustdal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1914 - 1954 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll, skjematakst 1911 - 1953 Første side Innhold

Lensmannen i Nærøy

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1894 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1896 - 1912 Første side Innhold

Lensmannen i Selje

Val
L0010 Manntalsprotokoll 1828 - 1891 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1891 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1893 - 1943 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1929 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1953 Første side Innhold

Lensmannen i Sogndal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1868 - 1875 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1875 - 1883 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1883 - 1917 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1917 - 1945 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1945 - 1950 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1948 - 1952 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1952 - 1955 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1906 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1901 - 1914 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1907 - 1914 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll, skjematakst 1914 - 1922 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1931 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll, skjematakst 1931 - 1938 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll, skjematakst 1938 - 1950 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll, Sogndalsfjøra 1878 - 1901 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll, Sogndalsfjøra 1901 - 1935 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll, Sogndalsfjøra 1935 - 1955 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll, Sogndalsfjøra, skjematakst 1944 - 1954 Første side Innhold

Lensmannen i Solund

Branntrygding
1b 1951 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1958 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll, skjematakst 1896 - 1939 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0002 Framandprotokoll 1917 - 1924 Første side Innhold

Lensmannen i Stryn

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1847 - 1897 Valgmanntall Første side
Branntrygding
1 1938 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold
2 1953 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
3 1942 - 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1925 Første side Innhold

Lensmannen i Stryn og Innvik

Branntrygding
1 1872 - 1937 Branntakstprotokoll Første side Innhold