Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3571 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Hafslo

Branntrygding
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1939 - 1950 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1913 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1913 - 1919 Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1919 - 1932 Første side
L0004 Protokoll over inn- og utflytte 1933 - 1943 Første side

Lensmannen i Hornindal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1951 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1871 - 1886 Branntakstprotokoll Første side Innhold

Lensmannen i Hyllestad

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1873 - 1946 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1946 - 1950 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1950 - 1955 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1950 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1951 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1911 - 1941 Med vedlegg Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1942 Med register Første side

Lensmannen i Innvik

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1914 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1930 - 1945 Første side

Lensmannen i Jostedal

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1854 - 1893 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1919 - 1952 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1906 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1906 - 1919 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1921 - 1935 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1936 - 1948 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1949 - 1955 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold

Lensmannen i Jølster

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1899 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1910 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1916 - 1953 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1953 - 1969 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1923 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1930 Med register Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1917 - 1943 1917 og 1931-1943 Første side
L0003 Framandprotokoll 1903 - 1906 Første side

Lensmannen i Kinn

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1864 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1864 - 1899 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, Florø 1877 - 1942 Første side Innhold
L0003a Branntakstprotokoll, Florø 1942 - 1949 Branntakstprotokoll, Florø Første side Innhold
L0003b Branntakstprotokoll, Florø 1949 - 1955 Branntakstprotokoll, Florø Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1890 - 1955 Første side Innhold
L0004a Branntakstprotokoll 1942 - 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004b Branntakstprotokoll 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004c Branntakstprotokoll 1950 - 1953 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004d Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004e Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004f Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1911 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1903 - 1938 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1938 - 1950 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1875 - 1910 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1915 Kinn Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1915 - 1921 Kinn Første side
L0004 Protokoll over inn- og utflytte 1904 - 1926 Vevring, 1904-1925, Bru, 1923-1926, Eikefjord, 1923-1925, og Kinn, 1921-1925 Første side