Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5050 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
L0026 Norske registre 1729 - 1730 Første side Innhold
L0027 Norske registre 1730 - 1732 Første side Innhold
L0028 Norske registre 1733 - 1734 Første side Innhold
L0029 Norske registre 1735 - 1736 Første side Innhold
L0030 Norske registre 1737 - 1738 Første side Innhold
L0031 Norske registre 1739 - 1740 Første side Innhold
L0032 Norske registre 1741 - 1742 Første side Innhold
L0033 Norske registre 1743 - 1744 Første side Innhold
L0034 Norske registre 1745 - 1746 Første side Innhold
L0035 Norske registre 1746 - 1748 Første side Innhold
L0036 Norske registre 1749 - 1750 Første side Innhold
L0037 Norske registre 1751 - 1752 Første side Innhold
L0038 Norske registre 1753 - 1754 Første side Innhold
L0039 Norske registre 1755 - 1756 Første side Innhold
L0040 Norske registre 1757 - 1759 Første side Innhold
L0041 Norske registre 1760 - 1762 Første side Innhold
L0042 Norske registre 1763 - 1766 Første side Innhold
L0043 Norske registre 1766 - 1768 Første side Innhold
L0044 Norske registre 1769 - 1771 Første side Innhold
L0045 Norske registre "Norske eller 3. dept.s åpne brev 1771 - 1773 Første side Innhold
L0046 Norske registre 1773 - 1775 Første side Innhold
L0047 Norske registre 1776 - 1778 Første side Innhold
L0048 Norske registre 1779 - 1781 Første side Innhold
L0049 Norske registre 1782 - 1783 Første side Innhold
L0050 Norske registre 1784 - 1785 Første side Innhold
L0051 Norske registre 1786 - 1787 Første side Innhold
L0052 Norske registre 1788 - 1789 Første side Innhold
L0053 Norske registre 1790 - 1791 Første side Innhold
L0054 Norske registre 1792 - 1793 Første side Innhold
L0055 Norske registre 1794 Første side Innhold
L0056 Norske registre 1795 - 1796 Første side Innhold
L0057 Norske registre 1797 Første side Innhold
L0058 Norske registre 1798 Første side Innhold
L0059 Norske registre 1799 Første side Innhold
Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0001 Norske tegnelser (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske tegnelser (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske tegnelser (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold
L0004 Norske tegnelser (mikrofilm) 1617 - 1627 Første side Innhold
L0005 Norske tegnelser (mikrofilm) 1628 - 1633 Første side Innhold
L0006 Norske tegnelser (mikrofilm) 1634 - 1639 Første side Innhold
L0007 Norske tegnelser (mikrofilm) 1640 - 1648 Første side Innhold
L0008 Norske tegnelser (mikrofilm) 1648 - 1652 Første side Innhold
L0009 Norske tegnelser (mikrofilm) 1653 - 1656 Første side Innhold
L0010 Norske tegnelser (mikrofilm) 1657 - 1660 Første side Innhold
L0011 Norske tegnelser (mikrofilm) 1660 - 1670 Første side Innhold
L0012 Norske tegnelser (mikrofilm) 1670 - 1683 Første side Innhold
L0013 Norske tegnelser (mikrofilm) 1684 - 1687 Første side Innhold
L0014 Norske tegnelser (mikrofilm) 1688 - 1691 Første side Innhold
L0015 Norske tegnelser (mikrofilm) 1692 - 1699 Første side Innhold
L0016 Norske tegnelser 1699 - 1703 Første side Innhold