Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5148 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
1259-1268 Refererede sager 1755 Første side Innhold
1269-1282 Refererede sager 1756 Første side Innhold
1283-1296 Refererede sager 1757 Første side Innhold
1297-1314 Refererede sager 1758 Første side Innhold
1315-1333 Refererede sager 1759 Første side Innhold
1334-1359 Refererede sager 1760 Første side Innhold
1360-1385 Refererede sager 1761 Første side Innhold
1386-1405 Refererede sager 1762 Første side Innhold
1406-1418 Refererede sager 1763 Første side Innhold

Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 1676 - 1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-10 Ekspeditionsprotokol 1694 - 1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-11 Ekspeditionsprotokol 1696 - 1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-12 Ekspeditionsprotokol 1697 - 1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-04 Ekspeditionsprotokol 1679 - 1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-05 Ekspeditionsprotokol 1682 - 1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 1685 - 1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 1687 - 1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 1689 - 1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 1692 - 1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold

Publikasjoner utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond

Norske Rigs-Registranter
- Norske Rigs-Registranter, bind 1 1523 - 1571 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 2 1572 - 1588 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 3 1588 - 1602 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 4 1603 - 1618 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 5 1619 - 1627 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 6 1628 - 1634 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 7 1635 - 1640 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 8 1641 - 1648 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 9 1648 - 1649 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 10 1650 - 1653 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 11 1653 - 1656 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 12 1657 - 1660 Første side Innhold

Riksarkivet


Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 1803-1804: Amtsvise innberetninger fra hele landet - 1811-1812: Innberetninger fra Smålenene amt - Bratsberg amt Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 1811-1812: Innberetninger fra Nedenes amt - Finnmarkens amt Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
L0001 Norske registre (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske registre (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske registre (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold