Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4766 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0038 Norske tegnelser 1766 - 1768 Første side Innhold
L0039 Norske tegnelser 1769 - 1771 Første side Innhold
L0040 Norske tegnelser "Norske eller 3. depts. missiver" 1771 - 1773 Første side Innhold
L0041 Norske tegnelser 1773 - 1776 Første side Innhold
L0042 Norske tegnelser 1777 - 1781 Første side Innhold
L0043 Norske tegnelser 1782 - 1786 Første side Innhold
L0044 Norske tegnelser 1787 - 1791 Første side Innhold
L0045 Norske tegnelser 1792 - 1796 Første side Innhold
L0046 Norske tegnelser 1797 - 1799 Første side Innhold
Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0001 Norske innlegg 1572-1799 1574 - 1612 Første side Innhold
L0002 Norske innlegg 1572-1799 1613 - 1622 Første side Innhold
L0003 Norske innlegg 1572-1799 1622 - 1626 Første side Innhold
L0004 Norske innlegg 1572-1799 1626 - 1628 Første side Innhold
L0005 Norske innlegg 1572-1799 1628 - 1630 Første side Innhold
L0006 Norske innlegg 1572-1799 1630 - 1632 Første side Innhold
L0007 Norske innlegg 1572-1799 1633 - 1635 Første side Innhold
L0008 Norske innlegg 1572-1799 1635 - 1638 Første side Innhold
L0009 Norske innlegg 1572-1799 1638 - 1640 Første side Innhold
L0010 Norske innlegg 1572-1799 1640 - 1641 Første side Innhold
L0011 Norske innlegg 1572-1799 1641 - 1647 Første side Innhold
L0012 Norske innlegg 1572-1799 1648 - 1649 Første side Innhold
L0013 Norske innlegg 1572-1799 1649 - 1653 Første side Innhold
L0014 Norske innlegg 1572-1799 1653 Første side Innhold
L0015 Norske innlegg 1572-1799 1653 - 1655 Første side Innhold
L0016 Norske innlegg 1572-1799 1655 - 1656 Første side Innhold
L0017 Norske innlegg 1572-1799 1656 Første side Innhold
L0018 Norske innlegg 1572-1799 1657 - 1658 Første side Innhold
L0019 Norske innlegg 1572-1799 1658 - 1660 Første side Innhold
L0020 Norske innlegg 1572-1799 1660 Første side Innhold
L0021 Norske innlegg 1572-1799, Samt byprivilegier 28.6.1661-30.8.1662 1661 - 1662 Første side Innhold
L0022 Norske innlegg 1572-1799 1662 Første side Innhold
L0023 Norske innlegg 1572-1799 1662 - 1664 Første side Innhold
L0024 Norske innlegg 1572-1799 1664 - 1665 Første side Innhold
L0025 Norske innlegg 1572-1799 1665 - 1666 Første side Innhold
L0026 Norske innlegg 1572-1799 1666 - 1667 Første side Innhold
L0027 Norske innlegg 1572-1799 1667 - 1669 Første side Innhold
L0028 Norske innlegg 1572-1799 1669 - 1670 Første side Innhold
L0029 Norske innlegg 1572-1799 1670 Første side Innhold
L0030 Norske innlegg 1572-1799 1670 - 1671 Første side Innhold
L0031 Norske innlegg 1572-1799 1671 - 1673 Første side Innhold
L0032 Norske innlegg 1572-1799 1674 - 1680 Første side Innhold
L0033 Norske innlegg 1572-1799 1680 - 1681 Første side Innhold
L0034 Norske innlegg 1572-1799 1681 - 1682 Første side Innhold
L0035 Norske innlegg 1572-1799 1682 - 1683 Første side Innhold
L0036 Norske innlegg 1572-1799 1683 - 1684 Første side Innhold
L0037 Norske innlegg 1572-1799 1684 Første side Innhold
L0038 Norske innlegg 1572-1799 1685 Første side Innhold
L0039 Norske innlegg 1572-1799 1685 - 1686 Første side Innhold
L0040 Norske innlegg 1572-1799 1686 - 1687 Første side Innhold
L0041 Norske innlegg 1572-1799 1687 - 1688 Første side Innhold