Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 42470 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
1176-1181 Refererede sager 1743 Første side Innhold
1182-1187 Refererede sager 1744 Første side Innhold
1188-1193 Refererede sager 1745 September mangler. Første side Innhold
1194-1198 Refererede sager 1746 Første side Innhold
1199-1204 Refererede sager 1747 Første side Innhold
1205-1210 Refererede sager 1748 Første side Innhold
1211-1217 Refererede sager 1749 Første side Innhold
1218-1225 Refererede sager 1750 Første side Innhold
1226-1232 Refererede sager 1751 Første side Innhold
1233-1240 Refererede sager 1752 Første side Innhold
1241-1247 Refererede sager 1753 Første side Innhold
1248-1258 Refererede sager 1754 Første side Innhold
1259-1268 Refererede sager 1755 Første side Innhold
1269-1282 Refererede sager 1756 Første side Innhold
1283-1296 Refererede sager 1757 Første side Innhold
1297-1314 Refererede sager 1758 Første side Innhold
1315-1333 Refererede sager 1759 Første side Innhold
1334-1359 Refererede sager 1760 Første side Innhold
1360-1385 Refererede sager 1761 Første side Innhold
1386-1405 Refererede sager 1762 Første side Innhold
1406-1418 Refererede sager 1763 Første side Innhold

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. Første side Innhold
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. Første side Innhold

Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. Første side Innhold

Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. Første side Innhold

Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Første side Innhold
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. Første side Innhold
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fisk
01 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1968-1970. 1968 - 1970 1/1968-589/1970 Første side
02 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1971-1985. 1971 - 1985 1/1971-155/1985 Første side
03 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1986-2012. 1986 - 2012 1/1986-1/2012 Første side
04 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 1-5000. Første side
05 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 5001-7176. Første side
06 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Dipnoi, Teleostei Første side
07 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Plectognathi Første side
08 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces, alle grupper. Ordo: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei Første side
09 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces. Ordines: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei, Teleostei, Dipnoi Første side
Fugl
10 Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo. 1951 - 1961 Første side Innhold
11 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1975-1983. 1975 - 1983 176/1975-50/1983 Første side
12 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1986-2000. 1986 - 2000 1/1986-20/2000 Første side