Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 53644 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
1037-1045 Refererede sager 1717 Første side Innhold
1046-1051 Refererede sager 1718 Første side Innhold
1052-1056 Refererede sager 1719 Første side Innhold
1057-1060 Refererede sager 1720 Første side Innhold
1061-1064 Refererede sager 1721 Første side Innhold
1065-1068 Refererede sager 1722 Første side Innhold
1069-1071 Refererede sager 1723 Første side Innhold
1072-1074 Refererede sager 1724 Mai og juni mangler. Første side Innhold
1075-1077 Refererede sager 1725 Første side Innhold
1078-1081 Refererede sager 1726 Første side Innhold
1082-1086 Refererede sager 1727 Første side Innhold
1087-1090 Refererede sager 1728 Første side Innhold
1091-1094 Refererede sager 1729 Første side Innhold
1095-1098 Refererede sager 1730 Første side Innhold
1099-1102 Refererede sager 1731 Første side Innhold
1103-1107 Refererede sager 1732 Første side Innhold
1108-1113 Refererede sager 1733 Første side Innhold
1114-1121 Refererede sager 1734 Første side Innhold
1122-1129 Refererede sager 1735 Første side Innhold
1130-1137 Refererede sager 1736 Første side Innhold
1138-1142 Refererede sager 1737 Første side Innhold
1143-1150 Refererede sager 1738 Første side Innhold
1151-1156 Refererede sager 1739 Første side Innhold
1157-1164 Refererede sager 1740 Første side Innhold
1165-1170 Refererede sager 1741 Første side Innhold
1171-1175 Refererede sager 1742 Oktober mangler. Første side Innhold
1176-1181 Refererede sager 1743 Første side Innhold
1182-1187 Refererede sager 1744 Første side Innhold
1188-1193 Refererede sager 1745 September mangler. Første side Innhold
1194-1198 Refererede sager 1746 Første side Innhold
1199-1204 Refererede sager 1747 Første side Innhold
1205-1210 Refererede sager 1748 Første side Innhold
1211-1217 Refererede sager 1749 Første side Innhold
1218-1225 Refererede sager 1750 Første side Innhold
1226-1232 Refererede sager 1751 Første side Innhold
1233-1240 Refererede sager 1752 Første side Innhold
1241-1247 Refererede sager 1753 Første side Innhold
1248-1258 Refererede sager 1754 Første side Innhold
1259-1268 Refererede sager 1755 Første side Innhold
1269-1282 Refererede sager 1756 Første side Innhold
1283-1296 Refererede sager 1757 Første side Innhold
1297-1314 Refererede sager 1758 Første side Innhold
1315-1333 Refererede sager 1759 Første side Innhold
1334-1359 Refererede sager 1760 Første side Innhold
1360-1385 Refererede sager 1761 Første side Innhold
1386-1405 Refererede sager 1762 Første side Innhold
1406-1418 Refererede sager 1763 Første side Innhold

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. Første side Innhold