Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27490 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fugl
15 Fugl. Objektliste. Fortegnelse over Thomes eggsamling. 1912 Fotokopi av Thomes egen katalog. 1912 (kopi). Første side
16 Fugl. Observasjonsliste. 2. halvår 1887. 1887 Første side
17 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 1-5000. Første side
18 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 5001-6464. Første side
19 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 1-5000. Første side
20 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 5001-10000. Første side
21 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 10001-11519. Første side
22 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 15001-20000. Første side
23 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 20001-25000. Første side
24 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 25001-26513. Første side
25 Fugl. Taksonomisk journal. Aves, alle grupper. Ordines: Grallatores, Accipitres Første side
26 Fugl. Taksonomisk journal. Aves. Ordines: Ratitae, Rasores, Natatores Første side
27 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Accipitres, Raptores Første side
29 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gallina Første side
30 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gralla Første side
31 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Natatores, Anseres Første side
32 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Passeres Første side
33 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Scansores Første side
34 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Struthiones Første side
Herptiler
35 Herptiler. Samlingsjournal. Herptilsamlingen, (K), nr. 1-2649. Første side
36 Herptiler. Taksonomisk journal. Klasse: Amphibia. Ordo: Anura, Urodea Første side
37 Herptiler. Taksonomisk journal. Ordo: Chelonii Første side
Pattedyr
38 Pattedyr. Innkomstjournal. Pattedyravdelingen, 1994-. 1994 - 2016 1/1994- Første side
39 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 1-3000. Første side
40 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 3001-6000. Første side
41 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 6001-8245. Første side
42 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 1 (R. Collett). Simiae, Prosimii, Chiroptera, Insectivora Første side
43 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 2 (R. Collett). Rodentia, Artiodactyla Første side
44 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 3 (R. Collett). Carnivora, Cetacea, Siren, Edentata, Marsupialia, Monotremata Første side
45 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: (…), Picaria Første side
46 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Cetacea, Cete Første side
47 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Quadrumana. Subordo: Simia, Prosimia Første side
48 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Sirenia, Cetacea herbivora Første side
Vertebrater
49 Vertebrater. Brev, Innkomstjournaler, Objektlister, Stasjonslister. Ekspedisjoner. 1880 - 1948 Inkl. marine evertebrater, Novaja Zemlja 1921, Holtedahl. Første side Innhold
50 Vertebrater. Innkomstjournal. Tilvekstprotokoll (kjøp og bytte), 1840-1850. 1840 - 1850 Første side
51 Vertebrater. Arbeidsprotokoll. Preparant G. Iversen, april 1925-desember 1945. 1925 - 1945 Første side
52 Vertebrater. Avisutklipp, Diverse. Galapagos. Første side
53 Vertebrater. Brevjournal. Vertebratavdelingen, 1957-1970. 1957 - 1970 Første side
54 Vertebrater. Brevjournal. Brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Første side
55 Vertebrater. Brevjournal. Nøkkel til brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Ordnet etter navn. Første side
56 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 1, januar 1870-oktober 1879. 1870 - 1879 Første side
57 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 2, oktober 1879-mars 1882. 1879 - 1882 Første side
58 Vertebrater. Gaveprotokoll. Tilvekstkatalog, april 1882-desember 1896. 1882 - 1896 Første side
59 Vertebrater. Gaveprotokoll. Januar 1897-desember 1911. 1897 - 1911 Første side
60 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, nr. 1-1156. 1840 Første side
61 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1912-1949. 1912 - 1949 Første side
62 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1949-1952. 1949 - 1952 1/1949-246/1952, 308/1952-320/1952, 1/1953-9/1953 Første side
63 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959. 1952 - 1959 247/1952-307/1952, 10/1953-113/1959 Første side
64 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1960-1965. 1960 - 1965 1/1960-377/1965 Første side
65 Vertebrater. Kjøps- og bytteprotokoll. Kjøb- og bytteprotokoll. 1870 - 1898 Første side