Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1558 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Tyske arkiver, Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe Wiking

Diverse kartotek for personale og materiell, Personalkartotek med bl.a. "Arbeitseinsatzkartei"
L0037 Arbeitseinsatzkartei (belgiere): Janssens - Thys 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0038 Arbeitseinsatzkartei (belgiere): Tilborgh - Zune/ Arbeitseinsatzkartei (dansker): Aabel - Jensen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0039 Arbeitseinsatzkartei (dansker): Jeppesen - Østergaard 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0040 Arbeitseinsatzkartei (hollendere): Colnujer - Zwart/ Arbeitseinsatzkartei (franske): Abriany - Collin 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0041 Arbeitseinsatzkartei (franske): Colliot - Rebuffic 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0042 Arbeitseinsatzkartei (franske): Rees - Zuechino/ Arbeitseinsatzkartei (tsjekkoslovaker): Adamec - Krystufek 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0043 Arbeitseinsatzkartei (tsjekkoslovaker): Kubal - Zwonecek 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0044 Arbeitseinsatzkartei (sovjetiske borgere): Adamenko - Zypailo/ Arbeitseinsatzkartei (forskjellige nasjonaliteter): Algerie, Bulgaria, Finland, Italia, Jugoslavia 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0045/0001 Tre kartotek: Arbeiteinsatzkartei diverse nasjoner 1940 - 1945 Luxembourg, Romania, Spania, Sveits, Sverige, Tyrkia, Ungarn, USA, Østerrike, statsløse og uidentifiserte. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0045/0002 Tre kartotek: Kartotek - Ausländer-Ausweis 1940 - 1945 Mest kort på arbeidere fra Sovjet og Polen, men også en del fra andre land som Finland, Frankrike og Belgia. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0045/0003 Tre kartotek: Arbeitseinsatzkartei - kort på firma fra opprinnelig kartotek 1940 - 1945 For informasjon om disse kortene vises til omtale av serie O7. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Diverse kartotek for personale og materiell, Suchkartei
L0001 Alfabetisk A-Ei 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Alfabetisk El-Ho 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Alfabetisk I-Li 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Alfabetisk Le-Ro 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Alfabetisk Rö-St 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Alfabetisk T-Zs 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Diverse kartotek for personale og materiell, Kartotek over sovjetiske krigsfanger
L0001 Kartotekkort sovjetiske krigsfanger - alfabetisk A-Z 1940 - 1942 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Diverse arkivmateriale, Organisation Todt. Avlevering fra NGU
L0004 A6: Boringer 1944 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, IIa Utmerkelser, ordener, medaljer
L0034/0004 AOK 20 / WBN-DOBN, IIa - utmerkelser, ordener, medaljer: 1945 EK Verleihungen für Minenräumen - M/IIA/14 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Stavanger, UA (Unter Abschnitt) Kristiansand Heer
L0144/0003 Heer. U.A. Kr.sand. Zone Stavanger. Nr. 32 Reservation Evjemoen (Ic, Id, IIIa III): Evjemoen 22.6.45. 10 - M/IIA/99 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø
L0226/0004 DBT Abt 1a: Inselgruppe Lofoten 1944 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0235/0007 DBT Abt. III: Domsdokumenter Gericht der 6. Gebirgs-Division - desserteringer 9. mai 1945 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0244/0003 DBT Abt. V: Tagesbef. (Nachschubkompanie (K) 2./419) 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Zone Tromsø, Admral der Polarküste
L0263/0003 ADMO Bereich Tromsø: Ausgänge an Flag-Officer und MKN 1945 - 1946 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0265/0001 ADMO Bereich Tromsø: D. Gliederung der Berriche der 4 Seekommandanten der Admiral norwegische Polarküste. Dienststellen im Bereich. FII 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Documents Section

Mikrofilmer.
L0055 Film med LMDC Serial Numbers 1939 - 1945 Første side Innhold
L0056 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0057 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0058 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0059 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0060 Film med LMDC Serial Numbers 1938 - 1943 Første side Innhold
L0061 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0062 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0063 Film med LMDC Serial Numbers 1940 - 1945 Første side Innhold
L0064 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0065 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0066 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0067 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0068 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0069 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0070 Film med LMDC Serial Number. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0071 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0072 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0073 Film med FO IIs bestillingsnummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0074 Filmbiter uten nummer. 1940 - 1945 Første side Innhold
L0075 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 714. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold
L0076 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 715. FKA jnr. 619/1954. 1940 Første side Innhold
L0077 Amerikansk mikrofilm "Captured German Documents". Box No. 716. FKA jnr. 615/1954. 1940 Første side Innhold