Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2332 treff.

Visningsvalg:

Norges Hjemmefrontmuseum


Forsvarets Overkommando. 2. kontor. Arkiv 8.1. Mottakersentralen FDE og FO.II

Personalforvaltning, Kartotek
L0004 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Bø - Døvle Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Eagleson - Fjellvang Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Fjerdingstad - Græssmann Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Grødal - Hanøy Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Haraldsen - Holmboe Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Holme - Jensrud Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Jenssen - Jøsevold Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kåen - Kristiansen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Kristoffersen - Lindstedt Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Lindstrøm - Midtgård Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Mjaaland - Nilseng Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Nilssen - Oyaas Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Paale - Rixon Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Roald - Sirevaag Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Sivertsen - Storli Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Storm - Thoreby Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Thoren - Vivie Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Vognstrønen - Øysteinsen Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Kortsamling 1940 - 1945 Nordmenn som ankom Storbritannia: Døde, A - Ø Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side

Riksarkivet


Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 Første side Innhold

Det Norske Totalavholdsselskap

Sakarkiv, Forlaget "Ariel"
L0603 Skolestiler om krigstida (ordnet topografisk etter distrikt og skole) 1946 Første side Innhold

Steen, Sverre

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fj/L0045/0001 1941 Dagbok, mars-september 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0002 1941 Dagbok, september-desember 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0003 1941 - 1942 Dagbok, desember 1941-august 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0004 1942 - 1943 Dagbok oktober 1942-mai 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0005 1943 Dagbok, juni-oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0001 1943 "Fengselsdagbok" fra Bredtvet, oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0002 1943 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0003 1943 - 1945 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, november 1943-januar 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0004 1945 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, januar-august 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe 1922 - 1944 Almanakk nr. 21 tilhørte ikke Quisling. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001 Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker 1894 - 1929 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat

Styrende organer
L0117 NS Riks- og Rådsmøteprotokoll 1934 - 1945 Første side Innhold
FRONTKJEMPERKONTORET, Frontkjemperregister
L0090 Eske 1: Aa - Bry 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Eske 2: Bry - Grø 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 Eske 3: Grø - Jah 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 Eske 4: Jah - Lar 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0094 Eske 5: Lar - Nil 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0095 Eske 6: Nis - Ry 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0096 Eske 7: Rø - Sve 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.