Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2688 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Manger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister. Flyttemeldingar. Legeattestar, Husstandsregister
L0001/0018 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Nøttveit 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0019 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Sevdal 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0020 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Solen 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0021 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Sætre 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0022 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Toska 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0023 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Tvedt 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0024 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Ulvatn 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0025 Husstandsregister 1-328: Husstandsregister Urhaug 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sæbø kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister
L0001 Husstandsregister, alfabetisk ordna, A-Å 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side

Riksarkivet


Hambro, Carl Joachim

Private papirer, korrespondanse m.m.
L0001/0003 Div. private papirer og dagbok (avskrift): Dagbok, maskinskrevet (1/2) 1944 - 1945 Carl Joachim Hambro (1885-1964) var stortingspresident ved krigsutbruddet i 1940. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Div. private papirer og dagbok (avskrift): Dagbok, maskinskrevet (2/2) 1945 Carl Joachim Hambro (1885-1964) var stortingspresident ved krigsutbruddet i 1940. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 Første side Innhold

Det Norske Totalavholdsselskap

Sakarkiv, Forlaget "Ariel"
L0603 Skolestiler om krigstida (ordnet topografisk etter distrikt og skole) 1946 Første side Innhold

Steen, Sverre

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fj/L0045/0001 1941 Dagbok, mars-september 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0002 1941 Dagbok, september-desember 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0003 1941 - 1942 Dagbok, desember 1941-august 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0004 1942 - 1943 Dagbok oktober 1942-mai 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0045/0005 1943 Dagbok, juni-oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0001 1943 "Fengselsdagbok" fra Bredtvet, oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0002 1943 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, oktober 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0003 1943 - 1945 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, november 1943-januar 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Fj/L0046/0004 1945 "Momenter til Norges historie. Hvordan Grunnloven ble til", fra Bredtvet, januar-august 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Den Norske Store Landsloge-Granskningskomitéen

Sakarkiv, Kartotek (personer)
L0001 Kartotek (personer) 1934 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe 1922 - 1944 Almanakk nr. 21 tilhørte ikke Quisling. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001 Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker 1894 - 1929 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat

Styrende organer
L0117 NS Riks- og Rådsmøteprotokoll 1934 - 1945 Første side Innhold
FRONTKJEMPERKONTORET, Frontkjemperregister
L0090 Eske 1: Aa - Bry 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Eske 2: Bry - Grø 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 Eske 3: Grø - Jah 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 Eske 4: Jah - Lar 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0094 Eske 5: Lar - Nil 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0095 Eske 6: Nis - Ry 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0096 Eske 7: Rø - Sve 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0097 Eske 8: Sve - Ø 1940 - 1943 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
L0001 Aa - And 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 And - Aski 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Askl - Berg 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Berg - Bjør 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Bjø - Broe 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Broc - Dav 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.