Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6052 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0049/0002 Stavanger: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0050/0001 Strømsø: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0050/0002 Strømsø: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0051a/0001 Strømsø: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0051a/0002 Strømsø: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0051a/0003 Strømsø: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0051a/0004 Strømsø: Dokumenter 1765 - 1777 Første side
L0051b/0001 Strømsø: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0051b/0002 Strømsø: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0052/0001 Trondheim: Branntakstprotokoll 1812 - 1822 Første side
L0052/0002 Trondheim: Branntakstprotokoll 1767 - 1812 Første side
L0052/0003 Trondheim: Branntakstprotokoll 1767 - 1812 Første side
L0052/0004 Trondheim: Branntakstprotokoll 1767 - 1812 Første side
L0052/0005 Trondheim: Dokumenter 1767 - 1812 Første side
L0053/0001 Trondheim: Branntakstprotokoll 1787 - 1797 Første side
L0053/0002 Trondheim: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0054/0001 Trondheim: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0054/0002 Trondheim: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0055/0001 Trondheim: Branntakstprotokoll, del A 1807 - 1817 Første side
L0055/0002 Trondheim: Branntakstprotokoll, del B 1807 - 1817 Første side
L0055/0003 Trondheim: Ekstrakt av branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0055/0004 Trondheim: Dokumenter 1807 - 1813 Første side
L0056/0001 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1765 Første side Innhold
L0056/0002 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0056/0003 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0056/0004 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0056/0005 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0056/0006 Tønsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0056/0007 Tønsberg: Dokumenter 1767 - 1787 Første side
L0056/0008 Tønsberg: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0056/0009 Tønsberg: Dokumenter 1798 - 1807 Første side
L0056/0010 Tønsberg: Dokumenter 1807 - 1813 Første side
L0057/0001 Øster-Risør: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0057/0002 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0057/0003 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1777 - 1787 Første side
L0057/0004 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0057/0005 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0057/0006 Øster-Risør: Branntakstprotokoll med dokumenter 1807 - 1817 Første side
Branntakster, Landbygningenes branntaksasjonsforretninger med tilhørende lister
L0058/0001 Akershus amt: Forandringer 1785 - 1803 Første side
L0059/0001 Akershus amt: Forandringer 1803 - 1814 Første side
L0060/0001 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Brevik 1787 Første side
L0060/0002 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Langesund 1787 Første side
L0060/0003 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Stathelle, Langesund og Brevik 1797 1797 Første side
L0060/0004 Bratsberg amt: Branntaktsprotokoll Gjerpen og Øvre Porsgrunn 1797 Første side
L0060/0005 Bratsberg amt: Dokumenter 1770 - 1784 Første side
L0060/0006 Bratsberg amt: Registre 1779 - 1788 Første side
L0060/0007 Bratsberg amt: Forandringer 1785 - 1801 Første side
L0061/0001 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Bamble sorenskriveri 1807 Første side
L0061/0002 Bratsberg amt: Branntakstprotokoll Bratsberg amt 1808 Første side
L0061/0003 Bratsberg amt: Registre 1788 - 1811 Første side