Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8478 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0016/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på kirker og presteskap i alle bispedømmer 1625 Første side Innhold
L0017/0001 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker 1633 - 1639 Første side Innhold
L0018/0001 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebok for Rakkestad og Mossedal 1639 Første side Innhold
L0018/0002 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebøker for en del av Nedenes len 1639 Første side Innhold
L0018/0003 Jordebøker 1633-1658:: Odelsjordebøker for deler av Akershus len 1641 - 1642 Første side Innhold
L0019/0001 Jordebøker 1633-1658: Jordebøker for Akershus len 1642 Første side Innhold
L0020/0001 Jordebøker 1633-1658:: To adelsjordebøker fra Brunla len 1643 Første side Innhold
L0020/0002 Jordebøker 1633-1658:: Odels- og adelsjordebok for Onsøy len 1646 Første side Innhold
L0020/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over adelsgods i Trondheim len 1647 Første side Innhold
L0020/0004 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert mellom 1/5 1646 og 15/7 1648 1646 - 1648 Første side Innhold
L0021/0001 Jordebøker 1633-1658:: Adelsjordebøker innlevert til hyllingen i august 1648 og senere 1648 - 1649 Første side Innhold
L0021/0002 Jordebøker 1633-1658:: Syv adelsjordebøker fra Trondheim len 1648 Første side Innhold
L0021/0003 Jordebøker 1633-1658:: 10 adelsjordebøker fra forskjellige len 1648 - 1649 Første side Innhold
L0022/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok over viss rente i Tune, Åbygge, Hvaler og Veme skipreide 1646 - 1647 Første side Innhold
L0022/0002 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over biskopsgodset i Akershus bispedømme 1646 - 1649 Første side Innhold
L0022/0003 Jordebøker 1633-1658:: To jordebøker over viss rente i Tønsberg len 1633 - 1647 Første side Innhold
L0022/0004 Jordebøker 1633-1658:: Skattemanntall for Tønsberg len 1647 Første side Innhold
L0022/0005 Jordebøker 1633-1658:: En liste over soldatlegg og en liste over gårder i Bratsberg len 1642 - 1644 Første side Innhold
L0023/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Agdesiden len 1644 - 1647 Første side Innhold
L0023/0002 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Råbyggelag og Mandal len 1648 - 1649 Første side Innhold
L0023/0003 Jordebøker 1633-1658:: Jordebok for Ryfylke 1649 Første side Innhold
L0024/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 Første side Innhold
L0024/0002 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 - 1645 Første side Innhold
L0025/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0026/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0026/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tiendelister fra Bergenhus len 1642 - 1647 Første side Innhold
L0027/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1643 - 1644 Første side Innhold
L0027/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tre jordebøker fra Trondheim len 1644 - 1645 Første side Innhold
L0028/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0029/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Trondheim len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0030/0001 Jordebøker 1633-1658:: Kirke- og prestebolsgods i Akershus len 1654 Første side Innhold
L0031/0001 Jordebøker 1633-1658:: Forskjellige jordebøker 1651 - 1658 Første side Innhold
L0032/0001 Jordebøker 1662-1720:: To dokumenter om adelsjordebøker 1662 - 1663 Første side Innhold
L0032/0002 Jordebøker 1662-1720:: Adelsjordebøker 1665 Første side Innhold
L0033a/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1670 Første side Innhold
L0033b/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikler for Strinda, Selbu, Orkdal, Stjørdal, Gauldal og Fosen 1670 - 1671 Første side Innhold
L0034/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1685 Første side Innhold
L0035/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Nedre Romerike 1695 Første side Innhold
L0036/0001 Jordebøker 1662-1720:: Matrikkel for Gudbrandsdal 1719 Første side Innhold
L0037/0001 Jordebøker 1662-1720:: Forskjellige jordebøker og matrikler 1674 - 1720 Første side Innhold
L0038/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme og Kristiansand bispedømme 1720 - 1722 Første side Innhold
L0039/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Akershus bispedømme 1725 - 1727 Første side Innhold
L0040/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Kristiansand bispedømme 1726 - 1727 Første side Innhold
L0040/0002 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om krongods i Bergen bispedømme. 1726 - 1728 Første side Innhold
L0041/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Krongods i Trøndelag med Romsdal, Nordmøre og Namdal 1726 - 1727 Første side Innhold
L0042/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om salget av krongods 1722 - 1728 Første side Innhold
L0043/0001 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om reluisjonsgodset m.m. 1724 - 1728 Første side Innhold
L0044/0001 Forskjellig 1726-1754 og u. d.:: Forskjellige jordebøker o.l. 1726 - 1754 Første side Innhold