Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7143 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0006 Hjemstavnsregister 1886 Første side Innhold
L0007 Hjemstavnsregister 1887 Første side Innhold
L0008 Hjemstavnsregister 1888 Første side Innhold
L0009 Hjemstavnsregister 1889 Første side Innhold
L0010 Hjemstavnsregister 1890 Første side Innhold
L0011 Hjemstavnsregister 1891 Første side Innhold
L0012 Hjemstavnsregister 1892 Første side Innhold
L0013 Hjemstavnsregister 1893 Første side Innhold
L0014 Hjemstavnsregister 1894 Første side Innhold
L0015 Hjemstavnsregister 1895 Første side Innhold
L0016 Hjemstavnsregister 1896 Første side Innhold
L0017 Hjemstavnsregister 1897 Første side Innhold
L0018 Hjemstavnsregister 1898 Første side Innhold
L0019 Hjemstavnsregister 1899 Første side Innhold
L0020 Hjemstavnsregister 1900 Første side Innhold
L0021 Hjemstavnsregister 1901 Første side Innhold
L0022 Hjemstavnsregister 1903 Første side Innhold
L0023 Hjemstavnsregister 1904 Første side Innhold
L0024 Hjemstavnsregister 1905 Første side Innhold
L0025 Hjemstavnsregister 1906 Første side Innhold
L0026 Hjemstavnsregister 1907 Første side Innhold
L0027 Hjemstavnsregister 1908 Første side Innhold
L0028 Hjemstavnsregister 1909 Første side Innhold
L0029 Hjemstavnsregister 1910 Første side Innhold
L0030 Hjemstavnsregister 1911 Første side Innhold
L0031 Hjemstavnsregister 1912 Første side Innhold
L0032 Hjemstavnsregister 1913 Første side Innhold
L0033 Hjemstavnsregister 1914 Første side Innhold
L0034 Hjemstavnsregister 1915 Første side Innhold
L0035 Hjemstavnsregister 1916 Første side Innhold
Kontoret for utsatte, Kontoret for utsatte, 3. avdeling
L0001 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-644 1865 - 1879 Første side Innhold
L0002 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-812 1879 - 1887 Første side Innhold
L0003 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1887 - 1897 Første side Innhold
L0004 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1887 - 1897 Første side Innhold
L0005 Manntallsprotokoll. Mnr. 1-500 1897 - 1910 Første side Innhold
L0006 Manntallsprotokoll. Mnr. 501-1000 1897 - 1910 Første side Innhold
L0007 Manntallsprotokoll. Mnr. 1001-1604 1897 - 1910 Mnr. 1591-1604 er blanke. Første side Innhold

Folkeregisteret ( Valgstyret )

Uten oppføringer i Arkivportalen
- (ikke registrert) 1913 Valgmanntall. - Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet. Første side Innhold

Riksarkivet


Manuskriptsamlingen

Manuskripter i folioformat
L0110a Holm, Harald Hartvig; Norsk embetskalender, bd. 1 1815 - 1886 Første side Innhold
L0110b Holm, Harald Hartvig; Norsk embetskalender, bd. 2 1886 Første side Innhold
L0110c Holm, Harald Hartvig; Norsk embetskalender, bd. 3 1815 - 1885 Første side Innhold
L0111a Schiørn, Fredrik; Den norske kirkes embeter og prester 1700-1900, Embeter 1700 - 1900 Første side Innhold
L0111b Schiørn, Fredrik; Den norske kirkes embeter og prester 1700-1900, Prester A-K 1700 - 1900 Første side Innhold
L0111c Schiørn, Fredrik; Den norske kirkes embeter og prester 1700-1900, Prester L-Ø 1700 - 1900 Første side Innhold
Manuskripter i oktavoformat
L0047 Familiestamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske, Kiønigske m.m. familier - fra slutningen av 1600 til 1874 osv 1600 - 1874 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0040 Skap 9, pakke 351A, litra M- pakke 351B 1542 - 1615 Jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0043 Skap 11, pakke 5-40 1632 - 1758 Første side Innhold

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
L0006 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Koren

Brev og familiepapirer
L0001 1759 - 1854 Diverse brev og familiepapirer, særlig vedrørende A.v.W.S. Koren. Første side Innhold

Lassens samlinger

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Spesialkatalog ved Sigurd Engelstad (1984) Første side Innhold