Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8622 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 Første side
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 Første side
- 1908 - 1915 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 Første side Innhold
- 1911 - 1912 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 Første side
- 1912 - 1917 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- 1913 - 1914 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1914 - 1915 Første side
- 1914 - 1919 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 Første side
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Vevstad, Samling 1*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister Første side Innhold

Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0001 Hjemstavnsregister 1881 Første side Innhold
L0002 Hjemstavnsregister 1882 Første side Innhold
L0003 Hjemstavnsregister 1883 Første side Innhold
L0004 Hjemstavnsregister 1884 Første side Innhold
L0005 Hjemstavnsregister 1885 Første side Innhold
L0006 Hjemstavnsregister 1886 Første side Innhold
L0007 Hjemstavnsregister 1887 Første side Innhold
L0008 Hjemstavnsregister 1888 Første side Innhold
L0009 Hjemstavnsregister 1889 Første side Innhold
L0010 Hjemstavnsregister 1890 Første side Innhold
L0011 Hjemstavnsregister 1891 Første side Innhold
L0012 Hjemstavnsregister 1892 Første side Innhold
L0013 Hjemstavnsregister 1893 Første side Innhold
L0014 Hjemstavnsregister 1894 Første side Innhold
L0015 Hjemstavnsregister 1895 Første side Innhold
L0016 Hjemstavnsregister 1896 Første side Innhold
L0017 Hjemstavnsregister 1897 Første side Innhold
L0018 Hjemstavnsregister 1898 Første side Innhold
L0019 Hjemstavnsregister 1899 Første side Innhold
L0020 Hjemstavnsregister 1900 Første side Innhold
L0021 Hjemstavnsregister 1901 Første side Innhold
L0022 Hjemstavnsregister 1903 Første side Innhold
L0023 Hjemstavnsregister 1904 Første side Innhold
L0024 Hjemstavnsregister 1905 Første side Innhold
L0025 Hjemstavnsregister 1906 Første side Innhold
L0026 Hjemstavnsregister 1907 Første side Innhold
L0027 Hjemstavnsregister 1908 Første side Innhold