Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 419 treff.

Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


AIN/K-18520.610: Tjeldsund kommune. Fattigstyret

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok Tjeldsund fattigstyre 1933 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18530.610: Evenes kommune. Fattigstyret

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoll 1894 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18550.150: Ankenes kommune. Formannskapet

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1871 - 1897 Første side
A: Møtebøker
Aa: Forhandlingsprotokoller/Møtebøker
L0001 Møtebok 1898 - 1905 Første side
L0002 Møtebok 1905 - 1914 Første side

AIN/K-18560.310: Røst kommune. Ligningsnemnd

330: Avskrivningsprotokoll
L0001 Avskrivningsprotokoll 1930 - 1957 Første side
F: Spesialserier inndelt etter arkivskapers spesialområder
Fa: Fiskeseddelprotokoll
L0001 Fiskeseddelprotokoll 1915 - 1955 Første side

AIN/K-18570.150: Værøy kommune. Formannskap

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Formannskapsprotokoll 02.02.1887 - 11.01.1911 Første side Innhold

AIN/K-18570.510.01: Værøy kommune. Sørland, Mostad og Røst skolekrets

442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1901 - 1920 Første side Innhold

AIN/K-18570.610: Værøy kommune. Fattigstyret

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1847 - 1900 Første side
L0002 Møtebok 1901 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
412: Protokoll over hjemstadsforklaringer
L0001 Protokoll 1917 - 1919 Første side

AIN/K-18650.150: Vågan kommune. Formannskap

100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1838 - 1877 Første side
L0002 Forhandlingsprotokoll 1877 - 1889 Første side
L0003 Forhandlingsprotokoll 1890 - 1898 Første side
L0004 Forhandlingsprotokoll 1890 - 1905 Første side
L0005 Forhandlingsprotokoll 1898 - 1906 Første side
L0006 Forhandlingsprotokoll 1905 - 1919 Første side
L0007 Forhandlingsprotokoll 1906 - 1916 Første side
L0008 Forhandlingsprotokoll 1916 - 1920 Første side

AIN/K-18660.510.02: Hadsel kommune. Haukenes skole

F: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Haukenes skole 1908 - 1912 Første side Innhold

AIN/K-18660.510.04: Hadsel kommune. Tengelfjord skolekrets

G: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Tengelfjord skole 1899 - 1908 Første side Innhold
L0002 Skoleprotokoll for Tengelfjord skole 1913 - 1920 Første side

AIN/K-18660.510.13: Hadsel kommune. Strønstad skolekrets

G: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Strønstad skole - Seloter 1905 - 1914 Første side Innhold

AIN/K-18660.510.19: Hadsel kommune. Budal skolekrets

G: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll Budal skole 1902 - 1917 Første side Innhold

AIN/K-18660.510.24: Hadsel kommune. Stokmarknes skolekrets

G: Skoleprotokoller
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok og pensumprotokoll 1903 - 1909 Første side
L0002 Dagbok 1915 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Dagbok 1922 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Dagbok Stokmarknes skole 1945 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Fravær og karakterprotokoll 1958 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Dagbok Stokmarknes skole 1963 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18660.510.30: Hadsel kommune. Taen skolekrets

F: Skoleprotokoller
Fa: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Taen skole 1908 - 1921 Første side
F: Skoleprotokoller
Fb: Dagbøker
L0001 Dagbok over skolesøkningen ved Taen folkeskole 1920 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18660.510.34: Hadsel kommune. Melbu tekniske aftenskole

A: Møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll for forstanderskapet ved Melbu tekniske aftenskole 1919 - 1923 Første side

AIN/K-18660.510.37: Hadsel kommune. Jerpvoll skolekrets

F: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Jerpvoll småskole 1899 - 1906 Første side

AIN/K-18660.510.38: Hadsel kommune. Holmstad, Valfjord, Storvik skolekrets

F: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Holmstad, Valfjord og Storvik skolekretser 1890 - 1899 Første side
L0002 Skoleprotokoll Holmstad, Storvik og Valfjord 1892 - 1896 Første side

AIN/K-18660.510.39: Hadsel kommune. Stokmarknes og Lekang Skolekretser

F: Skoleprotokoller
L0001 Oversiktsprotokoll for Lekang og Stokmarknes kretser 1878 - 1884 Første side
L0002 Skoleprotokoll for Lekang og Stokmarknes 1880 - 1890 Første side
L0003 Dagbok Stokmarknes og Lekang 1881 - 1891 Første side
L0004 Skoleprotokoll for Stokmarknes og Lekang skolekrets 1885 - 1888 Første side
L0005 Skoleprotokoll for Lekang og Stokmarknes 1891 - 1895 Første side

AIN/K-18660.510.40: Hadsel kommune. Frøskeland skolekrets

G: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Frøskeland småskole 1905 - 1920 Første side
L0002 Pensumprotokoll Frøskeland skole 1926 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skoleprotokoll for Frøskeland skole. 2. og 3. klasse 1908 - 1920 Første side
L0005 Dagbok 1919 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skoleprotokoll for Frøskeland småskole 1929 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18660.510.41: Hadsel kommune. Sildpollen skolekrets

F: Skoleprotokoller
L0001 Pensumprotokoll Sildpollen skolekrets 1927 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AIN/K-18660.510.42: Hadsel kommune. Stokmarknes og Kalsnes skolekrets

F: Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Stokmarknes og Kalsnes skole 1891 - 1902 Første side
L0002 Skoleprotokoll for Stokmarknes og Kalsnes 1892 - 1903 Første side