Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 203 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0010/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Regnskap, Kassabøker, Kassabøker
L0001 Kassabok for Finnås overformynderi 1859 - 1866 Første side