Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3518 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0025 Smålenenes amt - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1904 Første side
L0004 Akershus amt: Fødte. Bygder. 1905 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1905 Første side
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1906 Første side
L0005 Akershus amt: Døde, dødfødte, gifte. Byer og bygder samt levendefødte menn og kvinner. Byer. 1906 Første side
L0050 Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Bygder. 1906 Første side
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1907 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde. Bygder og byer. 1907 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1917 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. bygder og byer. 1917 Første side
L0056 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1917 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1918
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1918 Første side Innhold
L0005 Akershus fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1918 Første side Innhold
L0006 Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. 1918 Første side Innhold
L0059 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1918 Første side Innhold
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1919
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1919 Første side Innhold
L0005 Akershus fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1919 Første side Innhold
L0006 Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. 1919 Første side Innhold
L0055 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1919 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1920
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1920 Første side Innhold
L0005 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1920 Første side Innhold
L0006 Akershus fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1920 Første side Innhold
L0007 Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. 1920 Første side Innhold
L0062 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1920 Første side
L0063 Fødte: Dissentere Tromsø amt 1919. Tvillinger hele landet 1927-1928. Dissentere - Nedenes 1934. 1919 - 1934 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Akershus fylke: Gifte. dødfødte. Bygder og byer. 1921 Første side
L0007 Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. 1921 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1922
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder, samt gifte. Bygder og byer. 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder, samt gifte. Bygder og byer. 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1922 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1923
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. Samt gifte. Bygder og byer.. 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1923 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1924
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1924 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1925
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner, dødfødte. Bygder og byer. 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus amt: Døde, gifte. Bygder og byer. 1925 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1926
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte. Bygder og byer. 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1926 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1927
L0003 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte. Bygder og byer. 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1927 Første side
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1921-1930, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1928
L0003 Akershus. Levendefødte menn og kvinner. Bygder 1928 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Akershus 1928 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Akershus. Oslo 1928 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.