Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2609 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Statens vegvesen, Hordaland vegkontor

Register - eierkort R
L0006 R-eierkort B 1920 - 1971 Bon - Bro Første side Innhold
L0007 R-eierkort B 1920 - 1971 Bru - Bå Første side Innhold
L0008 R-eierkort C-D 1920 - 1971 C - De Første side Innhold
L0009 R-eierkort D-E 1920 - 1971 Di - Eg Første side Innhold
L0010 R-eierkort E 1920 - 1971 Ei - Ek Første side Innhold
L0011 R-eierkort E 1920 - 1971 El - Er Første side Innhold
L0012 R-eierkort E-F 1920 - 1971 Es - Fe Første side Innhold
L0013 R-eierkort F 1920 - 1971 Fi - Fl Første side Innhold
L0014 R-eierkort F 1920 - 1971 Fo - Fr Første side Innhold
L0015 R-eierkort F-G 1920 - 1971 Fy - Gjer Første side Innhold
L0016 R-eierkort G 1920 - 1971 Gjes - Græ Første side Innhold
L0017 R-eierkort G-H 1920 - 1971 Grø - Hak Første side Innhold
L0018 R-eierkort H 1920 - 1971 Hal - Hansen, H. Første side Innhold
L0019 R-eierkort H 1920 - 1971 Hansen, I. - Haugedal Første side Innhold
L0020 R-eierkort H 1920 - 1971 Haugen - Hautho Første side Innhold
L0021 R-eierkort H 1920 - 1971 Hav - Helle Første side Innhold
L0022 R-eierkort H 1920 - 1971 Hellg - Hi Første side Innhold
L0023 R-eierkort H 1920 - 1971 Hj - Hol Første side Innhold
L0024 R-eierkort H 1920 - 1971 Hom - Hv Første side Innhold
L0025 R-eierkort H-I 1920 - 1971 Hy - Ir Første side Innhold
L0026 R-eierkort I-J 1920 - 1971 Is - Je Første side Innhold
L0027 R-eierkort J 1920 - 1971 Joa - Jordal Første side Innhold
L0028 R-eierkort J-K 1920 - 1971 Jordalen - Ki Første side Innhold
L0029 R-eierkort K 1920 - 1971 Kj - Kn Første side Innhold
L0030 R-eierkort K 1920 - 1971 Ko - Kvamme Første side Innhold
L0031 R-eierkort K-L 1920 - 1971 Kvammen - Larn Første side Innhold
L0032 R-eierkort L 1920 - 1971 Larsen - Le Første side Innhold
L0033 R-eierkort L 1920 - 1971 Li - Lo Første side Innhold
L0034 R-eierkort L 1920 - 1971 Lu - Lø Første side Innhold
L0035 R-eierkort L-M 1920 - 1971 Lå - Mel Første side Innhold
L0036 R-eierkort M 1920 - 1971 Men - Mj Første side Innhold
L0037 R-eierkort M 1920 - 1971 Mo - Myh Første side Innhold
L0038 R-eierkort M-N 1920 - 1971 Myk - Ner Første side Innhold
L0039 R-eierkort N 1920 - 1971 Nes - Nilsen, S. Første side Innhold
L0040 R-eierkort N 1920 - 1971 Nilsen, T. - No Første side Innhold
L0041 R-eierkort N-O 1920 - 1971 Nu - Olsen, D. Første side Innhold
L0042 R-eierkort O 1920 - 1971 Olsen, E. - Os Første side Innhold
L0043 R-eierkort O-P 1920 - 1971 Første side Innhold
L0044 R-eierkort Q-R 1920 - 1971 Q - Rim Første side Innhold
L0045 R-eierkort R 1920 - 1971 Rin - Ru Første side Innhold
L0046 R-eierkort R-S 1920 - 1971 Ry - Sal Første side Innhold
L0047 R-eierkort S 1920 - 1971 Sam - Self Første side Innhold
L0048 R-eierkort S 1920 - 1971 Selh - Ski Første side Innhold
L0049 R-eierkort S 1920 - 1971 Skj - Skås Første side Innhold
L0050 R-eierkort S 1920 - 1971 Skåt - Solt Første side Innhold
L0051 R-eierkort S 1920 - 1971 Solu - Ste Første side Innhold
L0052 R-eierkort S 1920 - 1971 Sth - Stå Første side Innhold
L0053 R-eierkort S 1920 - 1971 Su - Sæte Første side Innhold
L0054 R-eierkort S-T 1920 - 1971 Sæth - Tan Første side Innhold
L0055 R-eierkort T 1920 - 1971 Tar - Tj Første side Innhold