Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2343 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip

Skipsmapper, slettede skip, Slettede skip
L0746 -- 1858 - 1933 Nagel - Najaden. Det er kun mappe 0004 (4975 Najade) som er skannet. Første side Innhold
L0072 -- 1949 9952 California Express, 1905 Eugenie, 8341 Meteor, 8623 Rigel, 10307 Titanian, 8807 Uranus. Det er kun mappe 0004 (8623 Rigel) som er skannet. Første side Innhold
Skipsmapper, slettede skip, Slettede skipsmapper, 2003
L7554/0002 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21199, VARGØY (mappe 1/4), LHGD3 1994 - 2002 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L7555/0001 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21199, VARGØY (mappe 2/4), LHGD3, Foto 1994 - 1997 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L7555/0002 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21199, VARGØY (mappe 3/4 ), LHGD3 1994 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L7556/0001 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21199, VARGØY (mappe 4/4 ), LHGD3 1994 - 1999 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L7583/0002 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21723, SOLUNDØY (mappe 1/3), LIMR 1996 - 2002 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L7584/0001 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21723, SOLUNDØY (mappe 2/3-3/3), LIMR 1996 - 2001 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Vassdragsdirektoratet/avdelingen

Kart og tegninger, Kart og tegninger, Kartsignatur VaV M66-1,1 - VaV M66-2
1782-1825 1845 - 1899 Serien omfatter kartsignatur VaV M66-1,1 - VaV M66-2. Av disse er 1,1, 1,3-1,4, 1,7-1,10, 1,12, 1,15-1,18, 1,21, 1,23-1,24, 1,27-1,28, 1,30, 1,32, 1,34-1,35, 1,39-1,43 og 2 digitalisert. Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Luster

Skysstell
L0001 Dagbok for skysstasjonen, Skjolden 1834 - 1884 Første side
L0002 Dagbok for skysstasjonen, Skjolden 1912 - 1918 Første side
L0003 Dagbok for skysstasjonen, Forthun 1895 - 1915 Første side
L0004 Dagbok for skysstasjonen, Døsen 1901 - 1928 Første side

Sogn futedøme

Tilsynsforretningar, Skyssdagbøker
L0275/0006 Skyssdagbøker: Fortun, Luster 1860 - 1894 Første side
L0276/0006 Skyssdagbøker: Maristuen, Borgund sokn 1885 - 1893 Første side

Statens vegvesen, Sogn og Fjordane vegkontor

Uten oppføringer i Arkivportalen
05D 1937 - 1948 Profiler: Svardal - Vasset med bru over Svardalselva Første side
11A 1955 - 1960 Svardal - Vasset: Kontrakter, skjønn og korrespondanse Første side

Statsarkivet i Hamar


Trysil tollstasjon

Forskjellige arkivsaker
L0002 Automobiljournal 1939 - 1940 Første side

Statsarkivet i Kristiansand


Arendal politikammer - 2

Motorvogner, Kjøretøy
L0350 Motorvognjournal 1938 - 1939 Første side
Motorvogner, Førerkort
L0358 Alfabetisk register motorvognførere II 1927 - 1934 Første side
L0359 Alfabetisk register motorvognførere III 1934 - 1949 Første side

NSB Baneavdelingen

Baneanlegg, Kristiansand-Sira/Moi og Lunde-Sira, Takster mm. Lunde - Moi med sidelinjer
L0243/0003 Karter: Konduktørprotokoll Lunde - Kragerø 1927 - 1933 Vedrørende Skåtøy, Sannidal, Drangedal, Lunde, Bø og Sauherad. Første side Innhold
L0249/0002 Grunnerstatninger, målebrev: Endelige måle- og rentebrev for Kragerølinja 1928 - 1930 Vedrørende Kragerø, Skåtøy, Sannidal og Drangedal. Første side Innhold
L0256/0003 Grunnerstatninger, målebrev: Kartkonduktørprotokoll for Kristiansand - Moi, 1. og 2. avd. 1947 Vedrørende Greipstad, Øyslebø, Laudal og Konsmo. Første side Innhold
L0257/0013 Grunnerstatninger, målebrev: Kartkonduktørprotokoll for 3. og 4. avd. Sørlandsbanen V 1946 Vedrørende Hægebostad, Kvinesdal, Gyland, Bakke og Lund. Første side Innhold
Baneanlegg, Kristiansand-Sira/Moi og Lunde-Sira, Arendalslinjen (Arendal - Treungen)
L0265/0007 Grunnerstatninger, målebrev: Kart- og oppmålingsforretninger i Øyestad, Froland og Åmli 1910 - 1912 Første side

Norges Statsbaner - 2

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv ordnet etter nøkkel
L0112/0009 1035 - Grunnavståelse: Grunnavståelse. Nodeland-Sira. Leivoll stoppested 1947 - 1969 Første side
L0113/0005 1035 - Grunnavståelse og 1040 - Grunnervervelse - ekspropriasjon: Grunnavståelse. Nodeland-Sira. Vest-Agder Vegvesen 1977 - 1982 Første side

Statsarkivet i Kongsberg


Norges Statsbaner Drammen distrikt (NSB)

Anlegg, Skjønn og takster, Rekke I: Sørlandsbanen
L0016 Konduktørprotokoll Notodden-Skien og Kongsberg-Gvarv 1919 - 1927 Første side

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger skifteforvalter

Oppebørsel, Skatter, Luksusskatteliste for motorvogner
L0001 Luksusskatteliste for motorvogner 1920 - 1928 Luksusskatteliste for motorvogner Første side Innhold

Stavanger trafikkstasjon

Dokumenter på kjøretøy
L0001 L-50 - L-349 1930 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Trondheim


Televerket, Mosjøen telegrafstasjon

Arkivet
L0031 Korrespondanse, tegninger og kart angående Mosjøen telehus 1957 - 1964 Første side
L0032 Korrespondanse 1959 Første side

Televerket, Sandnessjøen teleområde

Saksarkiv
L0054/0001 Korrespondanse: Protokoller fra ledermøter 1982 - 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054/0002 Korrespondanse: Årsmelding Sandnessjøen teleområde 1983 - 1991 Første side
L0055/0001 Korrespondanse: Protokoller fra Samrådingsmøter 1975 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0055/0003 Korrespondanse: Bedriftsavisen Mini-Televæringen 1989 - 1992 Første side
L0056 Lokale rundskriv (L-rundskriv) 1977 - 1995 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Tromskomiteen for jernbane

Protokollar
L0001 Møteprotokoll 1977 - 1993 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1994 - 2018 Første side Innhold

IKA Trøndelag


Frosta telefonsamlag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1897 - 1942 Første side
L0002 Møtebok 1942 - 1945 Første side

Varanger museum IKS


Bussesundfergen A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) Første side