Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2244 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Direktoratet for sjømenn

REGISTERAVDELINGEN, Søknader om Ex gratia-utbetaling, herunder avslag
L0633 Avslag ex gratia for sjøfolk utenfor Nortraship - Innkomstnr. 004074-006959 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0634 Avslag ex gratia for sjøfolk utenfor Nortraship - Innkomstnr. 006974-067428 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0635 Avslag ex gratia for sjøfolk utenfor Nortraship - Innkomstnr. 067429-069272 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0636 Register til søknad om ex gratia. Abel - Andersen, N. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0637 Register til søknad om ex gratia. Andersen, O. - Axnes 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0638 Register til søknad om ex gratia. Back - Bjerva 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0639 Register til søknad om ex gratia. Bjoland - Baatnes 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0640 Register til søknad om ex gratia. Cabral - Eftestøl 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0641 Register til søknad om ex gratia. Ege - Eriksen 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0642 Register til søknad om ex gratia. Erikson - Frågåt 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0643 Register til søknad om ex gratia. Fudske - Gundersen, K. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0644 Register til søknad om ex gratia. Gundersen, L. - Hansen, E. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0645 Register til søknad om ex gratia. Hansen, F. - Harveland 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0646 Register til søknad om ex gratia. Hasle - Heyerdahl 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0647 Register til søknad om ex gratia. Hide - Haaøy 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0648 Register til søknad om ex gratia. Iden - Jensen, P. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0649 Register til søknad om ex gratia. Jensen, R. - Johansen, O. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0650 Register til søknad om ex gratia. Johansen, P. - Karlsen, H. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0651 Register til søknad om ex gratia. Karlsen, J. - Kolstad, T. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0652 Register til søknad om ex gratia. Kolstø - Lanes 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0653 Register til søknad om ex gratia. Langaker - Lieberg 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0654 Register til søknad om ex gratia. Lied - Martiniussen 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0655 Register til søknad om ex gratia. Marthinsen - Myhrvold 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0656 Register til søknad om ex gratia. Myking - Nilsen, N. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0657 Register til søknad om ex gratia. Nilsen, O. - Olsen, D. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0658 Register til søknad om ex gratia. Olsen, E. - Oshaug 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0659 Register til søknad om ex gratia. Oskarsen - Pettersen, M. 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0660 Register til søknad om ex gratia. Pettersen, N. - Rømmingen 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0661 Register til søknad om ex gratia. Rønhovde - Sjåvik 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0662 Register til søknad om ex gratia. Skabo - Steindal 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0663 Register til søknad om ex gratia. Stene - Szacinski 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0664 Register til søknad om ex gratia. Sæbye - Thorsdal 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0665 Register til søknad om ex gratia. Thorsen - Ulvaag 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0666 Register til søknad om ex gratia. Undal - Wilhelmsen 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0667 Register til søknad om ex gratia. Wilke - Åvitsland 1972 Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip

Skipsmapper, slettede skip, Slettede skipsmapper, 2003
L7583/0002 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21723, SOLUNDØY (mappe 1/3), LIMR 2003 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L7584/0001 Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 21723, SOLUNDØY (mappe 2/3-3/3), LIMR 2003 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger skifteforvalter

Oppebørsel, Skatter, Luksusskatteliste for motorvogner
L0001 Luksusskatteliste for motorvogner 1920 - 1928 Luksusskatteliste for motorvogner Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Televerket, Mosjøen telegrafstasjon

Arkivet
L0031 Korrespondanse, tegninger og kart angående Mosjøen telehus 1957 - 1964 Første side
L0032 Korrespondanse 1959 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Tromskomiteen for jernbane

Protokollar
L0001 Møtebøker og intern korrespondanse 1977 - 1993 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1994 - 2018 Første side Innhold

IKA Trøndelag


Frosta telefonsamlag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1897 - 1942 Første side
L0002 Møtebok 1942 - 1945 Første side