Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2630 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L1324 UTFLYTTEDE 1970 Re - Ri Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1325 UTFLYTTEDE 1970 Ro - Rt Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1326 UTFLYTTEDE 1970 Ru - Ry Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1327 UTFLYTTEDE 1970 Rø - Rå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1328 UTFLYTTEDE 1970 Sab - San Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1329 UTFLYTTEDE 1970 Sar - Se Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1330 UTFLYTTEDE 1970 Sh - Sj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1331 UTFLYTTEDE 1970 Ska - Sko Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1332 UTFLYTTEDE 1970 Skr - Sn Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1333 UTFLYTTEDE 1970 Soa - Sor Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1334 UTFLYTTEDE 1970 Sot - Sten Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1335 UTFLYTTEDE 1970 Stensb - Sto Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1336 UTFLYTTEDE 1970 Str - Stå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1337 UTFLYTTEDE 1970 Su - Sv Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1338 UTFLYTTEDE 1970 Sy - Så Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1339 UTFLYTTEDE 1970 Ta - Te Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1340 UTFLYTTEDE 1970 Ti - Tom Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1368 UTFLYTTEDE 1971 Gj - Gre Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1397 UTFLYTTEDE 1971 Na - Nik Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1427 UTFLYTTEDE 1972 Ab - Andersen, L. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1428 UTFLYTTEDE 1972 Andersen, M. - Anf Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1429 UTFLYTTEDE 1972 Ang - Au Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1430 UTFLYTTEDE 1972 Ba - Ben Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1431 UTFLYTTEDE 1972 Ber - Bi Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1432 UTFLYTTEDE 1972 Bj - Bra Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1433 UTFLYTTEDE 1972 Bre - Bå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1434 UTFLYTTEDE 1972 C - Dr Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1435 UTFLYTTEDE 1972 Du - Ek Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1436 UTFLYTTEDE 1972 El - Ere Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1437 UTFLYTTEDE 1972 Eri - Fe Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1438 UTFLYTTEDE 1972 Fi - Fo Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1439 UTFLYTTEDE 1972 Fr - Gj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1440 UTFLYTTEDE 1972 Gl - Gr Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1441 UTFLYTTEDE 1972 Gu - Hag Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1442 UTFLYTTEDE 1972 Hal - Hansen, O. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1443 UTFLYTTEDE 1972 Hansen, P. - Hav Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1444 UTFLYTTEDE 1972 Heb - Hey Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1445 UTFLYTTEDE 1972 Hi - Hol Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1446 UTFLYTTEDE 1972 Hom - Hå Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1447 UTFLYTTEDE 1972 I - Jem Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1448 UTFLYTTEDE 1972 Jen - Johansen, K. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1449 UTFLYTTEDE 1972 Johansen, L. - Joy Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1450 UTFLYTTEDE 1972 Ju - Ki Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1451 UTFLYTTEDE 1972 Kj - Kn Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1452 UTFLYTTEDE 1972 Ko - Kristi Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1453 UTFLYTTEDE 1972 Kristo - Lap Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1454 UTFLYTTEDE 1972 Lar - Le Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1455 UTFLYTTEDE 1972 Li - Lu Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1456 UTFLYTTEDE 1972 Ly - Mas Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1457 UTFLYTTEDE 1972 Mat - Mor Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.