Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2092 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen kretsfengsel

Registrering I, STRAFFANGER, Oppgaver over Det Tyske Sikkerhetspolitis fanger og fanger innsatt av Statspolitiet i Bergen
L0005 Gefangenen-buch B 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Fangeprotokoll - politiske fanger (Tyskerprotokoll) 1940 - 1942 Fanger innsatt av den tyske okkupasjonsmakt i Bergen i tiden 17.5.1940 - 11.8.1942. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Lavik, Nils Andresson, stortingspolitiker og predikant

Saksarkiv, Saksarkiv, saker vedrørende Nils Laviks arbeide i Stortinget, kampene ved Voss 1940
L0001 Diverse saker vedrørende striden om Nils Laviks uttalelser i Stortinget om kampene ved Voss 1940 1940 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tveiten, Jørgen

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0001 Korrespondanse 1941 - 1947 Korrespondanse mellom blant annet Jørgen Tveiten og kona Kitty fra den tiden Tveiten satt i norsk, og senere tysk, fangeskap. Første side

Jacobsen, Leon og Birgit

Foto, film, lydopptak, Fotoalbum
L0006 Fotoalbum 1940 - 1946 Fotografier fra Bergen og omegn, de fleste fra mai 1945. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand politikammer - 2

Etterforskning, Etterforskning og forhør, Etterforskning og forhør
L0946 Kartotek over personer torturert av SIPO 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Kristiansand kretsfengsel

Fanger, Fengsling
L0008 Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 48 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Register til Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 49 1944 - 1945 Første side

Gunvald Tomstad

Korrespondanse, Bryllupstelegrammer m.m.
L0001 Bryllupstelegrammer og sanger 1945 Første side

Statsarkivet i Kongsberg


Berg interneringsleir

Fanger, Fangefortegnelser
L0001 Fangefortegnelse 1942 - 1945 Første side

Statsarkivet i Oslo


Norges brannkasse, branntakster Moss

BRANNTAKSTER, Branntakstprotokoller
L0018 Branntakstprotokoll 1944 - 1945 Krigsskader Første side

Statsarkivet i Stavanger


Pa 0526 - Sundvor, Erling

Dokumentene
L0001 Dokumentene fra andre verdenskrig 1941 - 1945 Brev fra Erling Sundvor til familien mens han satt fengslet på Grini og i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, samt dokumenter laget av Sundvors datter med fotografier og informasjon om Sundvor og familien. Første side

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim kretsfengsel - Avd. A - Vollan

STRAFFANGEPROTOKOLLER
L0008 5.08.08 Gefangenbuch B (tysk) 1942 - 1944 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Troms politikammer

Okkupasjonstiden, Tromsdalen fangeleir
L2374 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side
L2375 Fangeprotokoll 1943 - 1945 Første side
L2376 Forvarte eiendeler 1944 - 1945 Første side

Varanger museum IKS


Mikrofilmer (kopier). Captured German Records

Uten oppføringer i Arkivportalen
0024 T-314, rull 626. Innholdsfortegnelse 1962 Første side
0025 T-314, rull 626. Kriegstagebuch Russland 2. Anlagenband 13 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0026 T-314, rull 626. Kriegstagebuch Russland 2, Anlagenband 15. Ergebnisse der Luftaufklarung Abt. Ic 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0027 T-314, rull 626. Kriegstagebuch Russland 2. Anlagenband 16. Gefangenenaussagen Abt. Ic 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0028 T-314, rull 626. Kriegstagebuch Russland 2. Anlagenband 17. Gefangenenaussagen Abt. Ic 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0029 T-314, rull 1558. Innholdsfortegnelse 1965 Første side
0030 T-314, rull 1558. Ic Tätigkeitsbericht 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0031 T-314, rull 1558. Ic Tätigkeitsbericht 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0032 T-314, rull 1558. Ic Tätigkeitsbericht 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0033 T-314, rull 1558. Ic Tätigkeitsbericht 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0034 T-314, rull 1561. Innholdsfortegnelse 1965 Første side
0035 T-314, rull 1561. Ia/IIa Tätigkeitabericht 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0036 T-314, rull 1561. Ia Tätigkeitsbericht 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0037 T-314, rull 1561. Ia/Stoart Tätigkeitsbericht 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0038 T-314, rull 1561. Ic Tätigkeitsbericht 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0039 T-314, rull 1561. Ia Verfügungen 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0040 T-314, rull 1561. Ic Unternehmen "Arnøy" 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0041 T-314, rull 1561. Ia/IIa Tätigkeitsbericht 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0042 T-314, rull 1561. Ic - NSFO Tätigkeitsbericht 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0043 T-314, rull 1561. Ia Anlagen zum Kriegstagebuch 1940 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0044 T-314, rull 1561. Ic Unternehmen "Spitzbergen" 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
0045 T-314, rull 1561. Ia Unternehmen "Nordlicht" 1944 Første side
0046 T-314, rull 1561. Ia Kriegsgliederungen "Nordlicht" 1945 Første side

Reidar Johnsens dagbok fra 2. verdenskrig

Dagbok
L0001 Dagbok fra 2. verdenskrig 1940 - 1942 Første side

A/S Vega

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokoller
L0001 Styreprotokoll 1941 - 1947 Første side

Jan Danielsens dagbok

Dagbok
L0001 Dagbok 1945 - 1946 Rundt 800 barn fra Finnmark ble sendt til Sverige som et helsefremmende tiltak etter 2. verdenskrig, og Jan Danielsen var ett av barna. Reisen og oppholdet var arrangert av Røde kors og svenske Rädda barnen i 1945. Første side