Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2085 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

DØDE, Døde Aker
L0009 Menn og kvinner 1935 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Menn og kvinner 1936 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Menn og kvinner 1937 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Menn og kvinner 1938 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Menn og kvinner 1939 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Menn og kvinner 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Menn og kvinner 1941 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Menn og kvinner 1942 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Menn og kvinner 1943 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Menn og kvinner 1944 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Menn og kvinner 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Menn og kvinner 1946 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Menn og kvinner 1947 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
DØDE, Døde Oslo
L0001 Menn 1906 Første side
L0002 Kvinner 1906 Første side
L0003 Menn 1907 Første side
L0004 Kvinner 1907 Første side
L0005 Menn 1908 Første side
L0006 Kvinner 1908 Første side
L0007 Menn 1909 Første side
L0008 Kvinner 1909 Første side
L0009 Menn 1910 Første side
L0010 Kvinner 1910 Første side
L0011 Menn 1911 Første side
L0012 Kvinner 1911 Første side
L0013 Menn 1912 Første side
L0014 Kvinner 1912 Første side
L0015 Menn 1913 Første side
L0016 Kvinner 1913 Første side
L0017 Menn 1914 Første side
L0018 Kvinner 1914 Første side
L0019 Menn 1915 Første side
L0020 Kvinner 1915 Første side
L0021 Menn 1916 Første side
L0022 Kvinner 1916 Første side
L0023 Menn 1917 Første side
L0024 Kvinner 1917 Første side
L0026 Kvinner 1918 Første side
L0027 Kvinner 1918 Første side
L0028 Menn 1919 Første side
L0029 Kvinner 1919 Første side
L0030 Menn 1920 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0031 Kvinner 1920 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0032 Kvinner 1920 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0033 Menn 1921 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0034 Kvinner 1921 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0035 Kvinner 1921 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0078 Menn 1936 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0141 Menn og kvinner 1949 Dødsfallsnr. 2001-2500 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0142 Menn og kvinner 1949 Dødsfallsnr. 2501-3000 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.