Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2316 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
L0001 Emigrantprotokoll I 1867 - 1870 Første side Innhold
L0002 Emigrantprotokoll II 19.03-28.02 1871 - 1872 Første side Innhold
L0003 Emigrantprotokoll III 29.08-01.08 1872 - 1878 Første side Innhold
L0004 Emigrantprotokoll IV 02.08-22.07 1878 - 1880 Første side Innhold
L0005 Emigrantprotokoll V 23.07-25.04 1880 - 1882 Første side Innhold
L0006 Emigrantprotokoll VI 26.04-02.07 1882 - 1885 Første side Innhold
L0008 Emigrantprotokoll VIII 22.03-14.03 1888 - 1892 Første side Innhold
L0009 Emigrantprotokoll IXa 16.03-19.04 1892 - 1893 Første side Innhold
L0010 Emigrantprotokoll IXb 19.04-23.09 1893 - 1895 Første side Innhold
L0011 Emigrantprotokoll X 23.09-11.06 1895 - 1902 Første side Innhold
L0012 Emigrantprotokoll XI 11.06-14.09 1902 - 1904 Første side Innhold
L0013 Emigrantprotokoll XII 14.09-10.10 1904 - 1907 Første side Innhold
L0014 Emigrantprotokoll XIII 11.10-12.04 1907 - 1911 Første side Innhold
L0015 Emigrantprotokoll XIV 12.04-23.08 1911 - 1916 Første side Innhold
L0016 Emigrantprotokoll XV 23.08-10.08 1916 - 1926 Første side Innhold

Statsarkivet i Tromsø


Sør-Varanger lensmannskontor

Branntakstprotokoller 1941-1956
L0135 Branntakstprotokoller Med reg. 1941 - 1949 Med register Første side
L0136 Skjemaprotokoll 1944 - 1953 Første side
L0137 Branntakstprotokoller Med reg. 1951 - 1953 Med register Første side
L0138 Branntakstprotokoller Med reg. 1953 - 1955 Med register Første side
L0139 Skjemaprotokoll 1953 - 1956 Første side
L0237 Branntakstprotokoller Med reg. 1949 - 1951 Med register Første side
L0238 Branntakstprotokoller Med reg. 1955 - 1956 Med register Første side

Lensmannen i Nesseby

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
L0047 Branntakstprotokoll 1946 - 1953 Første side
L0048 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side

Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
L0166 Branntakstprotokoll 1846 - 1877 Første side Innhold
L0167 Branntakstprotokoll 1894 - 1898 Første side Innhold
L0168 Branntakstprotokoll 1898 - 1901 Første side Innhold
L0169 Branntakstprotokoll 1901 - 1910 Første side Innhold
L0170 Branntakstprotokoll 1905 - 1946 Første side Innhold
L0171 Branntakstprotokoll 1911 - 1915 Første side Innhold
L0172 Branntakstprotokoll 1915 - 1919 Første side Innhold
L0173 Branntakstprotokoll 1919 - 1921 Første side Innhold
L0174 Branntakstprotokoll 1921 - 1924 Første side Innhold
L0175 Branntakstprotokoll 1924 - 1928 Første side Innhold
L0176 Branntakstprotokoll 1928 - 1932 Første side Innhold
L0177 Branntakstprotokoll 1932 - 1937 Første side Innhold
L0178 Branntakstprotokoll 1937 - 1940 Første side Innhold
L0179 Branntakstprotokoll 1946 - 1949 Første side Innhold
L0180 Branntakstprotokoll 1949 Defekt Første side Innhold
L0181 Branntakstprotokoll 1947 - 1950 Første side Innhold
L0182 Branntakstprotokoll 1949 - 1950 Første side Innhold
L0183 Branntakstprotokoll 1950 - 1953 Første side Innhold
L0184 Branntakstprotokoll 1950 - 1953 Første side Innhold
L0185 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
L0186 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold

Nord-Varanger lensmannskontor

Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
L0195 Branntakstprotokoller 1846 - 1879 Første side Innhold
L0196 Branntakstprotokoller 1860 Første side Innhold
L0197 Branntakstprotokoller 1880 - 1949 Første side Innhold
L0198 Branntakstprotokoller 1895 - 1913 Skjematakstprotokoll Første side Innhold
L0199 Branntakstprotokoller 1913 - 1922 Skjematakstprotokoll Første side Innhold