Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1964 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen kretsfengsel

Registrering I, STRAFFANGER, Oppgaver over Det Tyske Sikkerhetspolitis fanger og fanger innsatt av Statspolitiet i Bergen
L0006 Fangeprotokoll - politiske fanger (Tyskerprotokoll) 1940 - 1942 Fanger innsatt av den tyske okkupasjonsmakt i Bergen i tiden 17.5.1940 - 11.8.1942. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Tveiten, Jørgen

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
L0001 Korrespondanse 1941 - 1947 Korrespondanse mellom blant annet Jørgen Tveiten og kona Kitty fra den tiden Tveiten satt i norsk, og senere tysk, fangeskap. Første side

Jacobsen, Leon og Birgit

Foto, film, lydopptak, Fotoalbum
L0006 Fotoalbum 1940 - 1946 Fotografier fra Bergen og omegn, de fleste fra mai 1945. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand politikammer - 2

Etterforskning, Etterforskning og forhør, Etterforskning og forhør
L0946 Kartotek over personer torturert av SIPO 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Kristiansand kretsfengsel

Fanger, Fengsling
L0008 Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 48 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Register til Gefangenen-Buch B, arresterte, nr 49 1944 - 1945 Første side

Gunvald Tomstad

Korrespondanse, Bryllupstelegrammer m.m.
L0001 Bryllupstelegrammer og sanger 1945 Første side

Statsarkivet i Kongsberg


Berg interneringsleir

Fanger, Fangefortegnelser
L0001 Fangefortegnelse 1942 - 1945 Første side

Statsarkivet i Oslo


Norges brannkasse, branntakster Moss

BRANNTAKSTER, Branntakstprotokoller
L0018 Branntakstprotokoll 1944 - 1945 Krigsskader Første side

Statsarkivet i Stavanger


Pa 0526 - Sundvor, Erling

Dokumentene
L0001 Dokumentene fra andre verdenskrig 1941 - 1945 Brev fra Erling Sundvor til familien mens han satt fengslet på Grini og i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, samt dokumenter laget av Sundvors datter med fotografier og informasjon om Sundvor og familien. Første side

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim kretsfengsel - Avd. A - Vollan

STRAFFANGEPROTOKOLLER
L0008 5.08.08 Gefangenbuch B (tysk) 1942 - 1944 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Troms politikammer

Okkupasjonstiden, Tromsdalen fangeleir
L2374 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side
L2375 Fangeprotokoll 1943 - 1945 Første side
L2376 Forvarte eiendeler 1944 - 1945 Første side