Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3447 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L0874 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Berga - Bi Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0875 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Bj - Bl Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0876 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Bo - Bri Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0877 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Bro - Bå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0878 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: C - Da Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0879 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: De - Då Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0880 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Eb - El Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0881 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Em - Ev Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0882 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Fa - Fl Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0883 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Fo - Fø Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0884 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ga - Gre Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0885 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Gri - Gå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0886 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Haa - Ham Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0887 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Han Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0888 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Har - Hay Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0889 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: He - Hj Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0890 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ho Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0891 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Hu - Hå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0892 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: I Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0893 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ja - Je Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0894 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Joa - Joh Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0895 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Jol - Jå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0896 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ka - Kh Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0897 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ki - Kn Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0898 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ko - Kre Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0899 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Kri Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0900 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Kro - Kå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0901 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: La Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0902 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Le - Lj Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0903 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Lo - Lå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0904 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ma Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0905 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Me - Mj Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0906 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Mo - Mr Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0907 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Mu - Må Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0908 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Na - Ne Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0909 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ni - Nj Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0910 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: No Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0911 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Nu - Nå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0912 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ob - Ol Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0913 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Om - Ov Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0914 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Pa - Perd Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0915 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Pere - Q Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0916 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ra - Ri Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0917 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ro - Ry Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0918 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Rø - Rå Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0919 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Sa - Sc Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0920 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Se - Si Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0921 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Sj (Sch) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0922 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Sk Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0923 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Sl - Sr Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.