Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3742 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0095 Skap 16, pakke 7 I 1785 - 1786 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0096 Skap 16, pakke 7 II 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0097 Skap 16, pakke 7 III 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0098 Skap 16, pakke 7 IV 1787 - 1788 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0099 Skap 16, pakke 7 V 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0100 Skap 16, pakke 7 VI 1770 - 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0101 Skap 16, pakke 7 VII 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0102 Skap 16, pakke 7 VIII 1787 - 1800 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 Første side Innhold
L0129 Skap 16, pakke 82-96 1725 - 1806 Første side Innhold
L0132 Skap 16, pakke 102-119 1591 - 1810 Første side Innhold
L0134 Skap 17, pakke 4-12 1585 - 1806 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0002 Tillegg til skapsakene 1624 - 1635 Første side Innhold
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Hovedkasseregnskaper

Bergen stiftamt
L0072b Ekstraskatteregnskap 1762 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Fredrikshald
L0006/0001 [A4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Fredrikstad
L0029/0001 [B3] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Moss
L0042/0001 [C1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold
Regnskap, Kristiania
L0071/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0072/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Bragernes
L0119/0001 [F2] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Strømsø
L0144/0001 [G4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Tønsberg, Holmestrand og Åsgårdstrand
L0162/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Tønsberg 1762 - 1772 Første side Innhold
L0163/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Holmestrand 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Larvik og Sandefjord
L0183/0001 [I4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Skien
L0198/0001 [J4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Kragerø
L0218/0003 [K2] Kontribusjonsregnskap: Ekstra- og rangskatt 1768 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Arendal og Risør
L0230/0001 [L4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansand
L0265/0001 [M6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Stavanger
L0305/0001 [O6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Bergen
L0365/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0366/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 Første side Innhold
L0367/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
L0368/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
L0409 [P48] Sikt og sakefall 1640 - 1654 Det er bare et utdrag av arkivstykket som er digitalisert: Koppskatt 1645 fra mappe 3. Første side Innhold
Regnskap, Molde
L0487/0004 [Q1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansund
L0495/0004 [R1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Trondheim
L0516/0001 [S9] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0001 Aker og Follo fogderi 1789 Første side Innhold
L0002 Arendal. Bergen 1789 Første side Innhold
L0003 Bergen. Bragernes 1789 Første side Innhold
L0004 Bragernes. Buskerud fogderi 1789 Første side Innhold
L0005 Buskerud fogderi. Christiania 1789 Første side Innhold
L0006 Christiania 1789 Første side Innhold
L0007 Christiania. Kristiansand 1789 Første side Innhold
L0008 Kristiansand. Kristiansund. Fredrikshald (Halden) 1789 Første side Innhold
L0009 Fredrikstad. Fosen fogderi 1789 Første side Innhold
L0010 Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0011 Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0012 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold