Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3878 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

Finnaas kommune. Skulestyret

Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Ruller og register, Mindre ruller, Mindre ruller
L0004 Bankinnskot. Årlege oppgåver. Mindre rulle 1887 - 1925 Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
L0005/0003 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side Innhold
L0005/0006 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1917 - 1925 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side Innhold
L0002 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1898 - 1899 Første side
Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0001/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1862 Første side
L0001/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1863 Første side
L0001/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1864 Første side
L0001/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1864 Første side
L0001/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1866 Første side
L0001/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1867 Første side
L0002/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1868 Første side
L0002/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1869 Første side
L0002/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1870 Første side
L0002/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1871 Første side
L0002/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1872 Første side
L0003/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1873 Første side
L0003/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1874 Første side
L0003/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1875 Første side
L0003/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1876 Første side
L0003/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1877 Første side
L0003/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1878 Første side
L0004/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1879 Første side
L0004/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1880 Første side
L0004/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1881 Første side
L0004/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1882 Første side
L0004/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1883 Første side
L0005/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1884 Første side
L0005/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1885 Første side
L0005/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1886 Første side
L0005/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1887 Første side
L0005/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1888 Første side
L0005/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1889 Første side
L0005/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1890 Første side
L0005/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1891 Første side
L0006/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1892 Første side
L0006/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1893 Første side
L0006/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1894 Første side
L0006/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1895 Første side
L0006/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1896 Første side
L0006/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1897 Første side
L0006/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1898 Første side
L0006/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1899 Første side
L0006/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1900 Første side
L0007/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1901 Første side
L0007/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1902 Første side