Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4012 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Våge - Nøkling 1898 Første side Innhold

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold
L0001/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/nokre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/ bilag 1913 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1913 - 1914 Første side
L0001/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side
Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0001 Kontobok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kontobok 1899 - 1912 Første side
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side
L0004 Kontobok for diverse kassar 1913 - 1916 Første side
Rekneskap, Kassabøker, Kassabok
L0001 Kassabok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kassabok 1910 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar
L0001 Likningsprotokoll for fattigskatten i Moster sokn 1873 - 1883 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokoll for skuleskatten i Finnås herad 1880 - 1883 Første side
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll for heradsskatten 1885 - 1891 Første side
L0005 Likningsprotokoll for heradsskatten 1891 - 1897 Første side
L0006 Likningsprotokoll for heradsskatten 1898 - 1900 Første side
L0007 Likningsprotokoll for heradsskatten 1901 - 1902 Første side
L0008 Likningsprotokoll for heradsskatten 1906 - 1908 Første side
L0009 Likningsprotokoll for heradsskatten 1909 - 1911 Første side Innhold
L0010 Likningsprotokoll for heradsskatten 1911 - 1914 Første side Innhold
L0011 Likningsprotokoll for heradsskatten 1914 - 1917 Første side
Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0001 Likningsprotokollar for statsskatt 1894 - 1915 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

Finnaas kommune. Skulestyret

Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Ruller og register, Mindre ruller, Mindre ruller
L0004 Bankinnskot. Årlege oppgåver. Mindre rulle 1887 - 1925 Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1865 - 1880 Første side Innhold
L0005/0003 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1891 - 1899 Første side Innhold
L0005/0006 Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle: Avkall. Kvitteringar. Mindre rulle 1917 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side Innhold
L0002 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1898 - 1899 Første side
Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0001/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1862 Første side
L0001/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1863 Første side
L0001/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1864 Første side
L0001/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1864 Første side
L0001/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1866 Første side
L0001/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1867 Første side
L0002/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1868 Første side
L0002/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1869 Første side
L0002/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1870 Første side
L0002/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1871 Første side
L0002/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1872 Første side
L0003/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1873 Første side
L0003/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1874 Første side
L0003/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1875 Første side
L0003/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1876 Første side
L0003/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1877 Første side
L0003/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1878 Første side