Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3681 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Kragerø
L0218/0003 [K2] Kontribusjonsregnskap: Ekstra- og rangskatt 1768 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Arendal og Risør
L0230/0001 [L4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansand
L0265/0001 [M6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Stavanger
L0305/0001 [O6] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Bergen
L0365/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0366/0001 [P20] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 Første side Innhold
L0367/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
L0368/0001 [P21] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1764 Første side Innhold
L0409 [P48] Sikt og sakefall 1640 - 1654 Det er bare et utdrag av arkivstykket som er digitalisert: Koppskatt 1645 fra mappe 3. Første side Innhold
Regnskap, Molde
L0487/0004 [Q1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Kristiansund
L0495/0004 [R1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Trondheim
L0516/0001 [S9] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0001 Aker og Follo fogderi 1789 Første side Innhold
L0002 Arendal. Bergen 1789 Første side Innhold
L0003 Bergen. Bragernes 1789 Første side Innhold
L0004 Bragernes. Buskerud fogderi 1789 Første side Innhold
L0005 Buskerud fogderi. Christiania 1789 Første side Innhold
L0006 Christiania 1789 Første side Innhold
L0007 Christiania. Kristiansand 1789 Første side Innhold
L0008 Kristiansand. Kristiansund. Fredrikshald (Halden) 1789 Første side Innhold
L0009 Fredrikstad. Fosen fogderi 1789 Første side Innhold
L0010 Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi 1789 Første side Innhold
L0011 Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0012 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0013 Hedmark fogderi 1789 Første side Innhold
L0014 Helgeland fogderi 1789 Første side Innhold
L0015 Holmestrand, Idd og Marker fogderi 1789 Første side Innhold
L0016 Inderøy fogderi 1789 Første side Innhold
L0017 Inderøy fogderi, Jarlsberg grevskap 1789 Første side Innhold
L0018 Jarlsberg grevskap, Jæren og Dalane fogderi 1789 Første side Innhold
L0019 Jæren og Dalane fogderi, Kongsberg 1789 Første side Innhold
L0020 Kongsberg, Kragerø, Larvik 1789 Første side Innhold
L0021 Larvik grevskap, Lista fogderi 1789 Første side Innhold
L0022 Lista fogderi, Lyse kloster 1789 Første side Innhold
L0023 Mandal fogderi 1789 Første side Innhold
L0024 Modum Blåfarvevverk, Molde, Moss 1789 Første side Innhold
L0025 Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi. Namdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0026 Nedenes fogderi 1789 Første side Innhold
L0027 Nedenes fogderi, Nedre Romerike fogderi 1789 Første side Innhold
L0028 Nedre Romerike fogderi. Nedre Telemark og Bamle fogderi, Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0029 Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0030 Nordhordland og Voss fogderi 1789 Første side Innhold
L0031 Nordmøre fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi 1789 Første side Innhold
L0032 Numedal og Sandsvær fogderi, Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0033 Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0034 Orkdal og Gauldal fogderi 1789 Første side Innhold
L0035 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi 1789 Første side Innhold
L0036 Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Ringerike og Hallingdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0037 Ringerike og Hallingdal fogderi 1789 Første side Innhold
L0038 (Øster) Risør, Romsdal fogderi 1789 Første side Innhold