Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2403 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede I Aker
L0019 Menn 1917 - 1922 Menn: Sto - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: A Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Ba - Bu Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: By - E Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: F - Gur Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0024 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Gus - Ha Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0025 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: He - Jensen, H. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0026 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Jensen, I. - Jø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0027 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Ka - Kristiansen, I. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0028 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Kristiansen, J. - Lu Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0029 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Lu - Nilsen, D. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0030 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Nilsen, E. - O Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0031 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: P - Ri Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0032 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Ro - S(c)j Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0033 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Se - Sto Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0034 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Str - Tr Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0035 Kvinner 1922 - 1927 Kvinner: Tu - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0036 Menn 1922 - 1927 Menn: A Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0037 Menn 1922 - 1927 Menn: B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0038 Menn 1922 - 1927 Menn: C - F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0039 Menn 1922 - 1927 Menn: G - Ha Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0040 Menn 1922 - 1927 Menn: He - Johan(nes)sen, E. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0041 Menn 1922 - 1927 Menn: Johan(nes)sen, F. - K Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0042 Menn 1922 - 1927 Menn: L - M Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0043 Menn 1922 - 1927 Menn: N - P Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0044 Menn 1922 - 1927 Menn: R - Stj Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0045 Menn 1922 - 1927 Menn: Sto - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0046 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: A - Be Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0047 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: Bi - E Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0048 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: F - Hansen, H. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0049 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: Hansen, O. - Johansen, G. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0050 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: Johansen, H. - K Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0051 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: L - M Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0052 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: N - P Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0053 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: Q - Sta Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0054 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: Ste - T Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0055 Kvinner 1927 - 1930 Kvinner: U - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0056 Menn 1927 - 1930 Menn: A - Bo Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0057 Menn 1927 - 1930 Menn: Br - F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0058 Menn 1927 - 1930 Menn: G - Hen Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0059 Menn 1927 - 1930 Menn: Her - J Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0060 Menn 1927 - 1930 Menn: K - L Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0061 Menn 1927 - 1930 Menn: M - O Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0062 Menn 1927 - 1930 Menn: P - Sto Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0063 Menn 1927 - 1930 Menn: Str - Ø Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0064 Kvinner 1930 - 1933 Kvinner: A - Be Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0065 Kvinner 1930 - 1933 Kvinner: Bi - En Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0066 Kvinner 1930 - 1933 Kvinner: Er - G Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0067 Kvinner 1930 - 1933 Kvinner: Ha - Holg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0068 Kvinner 1930 - 1933 Kvinner: Holm - J Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.