Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3262 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jostedal

Branntrygding
3 1895 - 1906 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4 1906 - 1919 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
5 1921 - 1935 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
6 1936 - 1948 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
7 1949 - 1955 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold

Lensmannen i Jølster

Val
L0001 Manntalsprotokoll 1829 - 1899 Valgmanntall Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1910 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1916 - 1953 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1953 - 1969 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1923 Første side Innhold

Lensmannen i Kinn

Branntrygding
3a 1942 - 1949 Branntakstprotokoll, Florø Første side Innhold
3b 1949 - 1955 Branntakstprotokoll, Florø Første side Innhold
4a 1942 - 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4b 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4c 1950 - 1953 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4d 1953 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4e 1954 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
4f 1894 - 1911 Branntakstprotokoll, skjematakst Første side Innhold
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1864 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1864 - 1899 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, Florø 1877 - 1942 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1890 - 1955 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1903 - 1938 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1938 - 1950 Første side Innhold

Lensmannen i Kyrkjebø

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1885 - 1934 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1934 - 1944 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1944 - 1951 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1951 - 1954 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1900 - 1939 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1939 - 1953 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1954 - 1960 Første side Innhold

Lensmannen i Lavik

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1955 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1933 Første side Innhold

Lensmannen i Leikanger

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1868 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1868 - 1940 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1941 - 1954 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1903 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1907 - 1917 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1920 - 1926 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1926 - 1936 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1946 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1946 - 1952 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1952 - 1955 Første side Innhold

Lensmannen i Luster

Lagrettemenn, domsmenn m.m.
L0001 Jurymanntal, lagrettemenn og domsmenn 1855 - 1868 Jurymanntallsprotokoll over lagrettemenn Første side
Branntrygding
L0001 Branntakstar 1830 - 1845 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1846 - 1868 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1868 - 1884 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1885 - 1929 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1928 - 1955 Første side Innhold