Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3571 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fjaler

Flytte- og framandkontroll
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1933 - 1943 Første side

Lensmannen i Førde

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1879 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1879 - 1922 Første side Innhold
L0002a Branntakstprotokoll 1922 - 1948 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1948 - 1951 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1951 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1952 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1952 - 1953 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1922 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1946 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1946 - 1947 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll, skjematakst 1948 - 1954 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1918 Med vedlegg Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1918 - 1937 Med register Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1937 - 1943 Med register Første side
L0004 Framandprotokoll 1917 - 1946 Første side

Lensmannen i Gaular

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1892 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1892 - 1924 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1924 - 1951 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1951 - 1955 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1917 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1917 - 1943 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1943 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1905 - 1919 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1921 - 1943 Første side
L0003 Framandprotokoll 1919 - 1955 Første side

Lensmannen i Gloppen og Breim

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1926 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1927 - 1955 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1931 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1933 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte, Breim 1901 - 1942 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte, Gloppen 1900 - 1943 Første side

Lensmannen i Gulen

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1943 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1895 - 1904 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1948 - 1964 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll skjematakst 1948 - 1954 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll for inn- og utflytte 1901 - 1911 Første side
L0002 Protokoll for inn- og utflytte 1911 - 1926 Første side
L0003 Protokoll for inn- og utflytte 1926 - 1943 Første side
L0004 Framandprotokoll 1917 - 1972 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Lensmannen i Hafslo

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1871 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1871 - 1886 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1887 - 1931 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1932 - 1955 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1955 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1904 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1905 - 1922 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1953 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1933 - 1939 Første side Innhold