Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7075 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Pattedyr
44 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 3 (R. Collett). Carnivora, Cetacea, Siren, Edentata, Marsupialia, Monotremata Første side
45 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: (…), Picaria Første side
46 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Cetacea, Cete Første side
47 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Quadrumana. Subordo: Simia, Prosimia Første side
48 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Sirenia, Cetacea herbivora Første side
Vertebrater
49 Vertebrater. Brev, Innkomstjournaler, Objektlister, Stasjonslister. Ekspedisjoner. 1880 - 1948 Inkl. marine evertebrater, Novaja Zemlja 1921, Holtedahl. Første side Innhold
50 Vertebrater. Innkomstjournal. Tilvekstprotokoll (kjøp og bytte), 1840-1850. 1840 - 1850 Første side
51 Vertebrater. Arbeidsprotokoll. Preparant G. Iversen, april 1925-desember 1945. 1925 - 1945 Første side
52 Vertebrater. Avisutklipp, Diverse. Galapagos. Første side
53 Vertebrater. Brevjournal. Vertebratavdelingen, 1957-1970. 1957 - 1970 Første side
54 Vertebrater. Brevjournal. Brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Første side
55 Vertebrater. Brevjournal. Nøkkel til brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Ordnet etter navn. Første side
56 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 1, januar 1870-oktober 1879. 1870 - 1879 Første side
57 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 2, oktober 1879-mars 1882. 1879 - 1882 Første side
58 Vertebrater. Gaveprotokoll. Tilvekstkatalog, april 1882-desember 1896. 1882 - 1896 Første side
59 Vertebrater. Gaveprotokoll. Januar 1897-desember 1911. 1897 - 1911 Første side
60 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, nr. 1-1156. 1840 Første side
61 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1912-1949. 1912 - 1949 Første side
62 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1949-1952. 1949 - 1952 1/1949-246/1952, 308/1952-320/1952, 1/1953-9/1953 Første side
63 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959. 1952 - 1959 247/1952-307/1952, 10/1953-113/1959 Første side
64 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1960-1965. 1960 - 1965 1/1960-377/1965 Første side
65 Vertebrater. Kjøps- og bytteprotokoll. Kjøb- og bytteprotokoll. 1870 - 1898 Første side Innhold
66 Vertebrater. Kjøps- og bytteprotokoll. Tilvekstprotokoll fra 1870. 1867 - 1881 Første side Innhold
67 Vertebrater. Objektliste, Diverse. Lumholtz-Dahl, Prof. Ride. Første side
68 Vertebrater. Objektliste. Materiale avlevert fra Statens Viltundersøkelse 1951-1952. 1951 - 1952 Materiale avlevert fra Statens Viltundersøkelse til Zoologisk Museum 1951-1952. Første side
69 Vertebrater. Plantegning, Diverse. Plantegninger m.m. Magazin: 2den etg. Galleri. Plads-katalog. Utenl. Fugle, Norske fugle, Egg-samlingen, norske smaapattedyr. Studierommene, Loftet. Første side
70 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1-500. Første side
71 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 501-1000. Første side
72 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1001-1500. Første side
73 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1501-2000. Første side
74 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 2001-3000. Første side
75 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 3001-4000. Første side
76 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 4001-5000. Første side
77 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 5001-6000. Første side
78 Vertebrater. Samlingsjournal. Pattedyrsamlingen (M), nr. 1-5000. Første side
79 Vertebrater. Samlingsjournal. Pattedyrsamlingen (M), nr. 10001-22295. 1993 - 2016 Første side
80 Vertebrater. Samlingsjournal. Vertebratsamlingen, 1966-1967. 1966 - 1967 1/1966-813/1967 Første side
81 Vertebrater. Samlingsjournal. Vertebratsamlingen, 1968-1973. 1968 - 1973 1/1968-3290/1973 Første side
82 Vertebrater. Samlingsjournal. Vertebratsamlingen, 1974-1992. 1974 - 1992 1/1974-8/1992 Første side
83 Vertebrater. Taksonomisk journal. Norges pattedyr (R. Collett). Insectivora, Chiroptera, Glires, Ferae, Pinnipedia, Pecora, Cete Første side
84 Vertebrater. Utklippsjournal. Utklippskatalog, 1911-1929. 1911 - 1929 Første side
85 Vertebrater. Utklippsjournal. Utklippskatalog, 1911-1937. 1911 - 1937 Første side

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
01 1816 Christiania Første side Innhold
02 og 03 1816 - 1820 Aker og Follo fogderi Første side Innhold
04 1816 - 1821 Øvre Romerike fogderi Første side Innhold
05 1816 Nedre Romerike fogderi Første side Innhold
06 1816 - 1822 Fredrikshald Første side Innhold
07 1816 Fredrikstad Første side Innhold
08 1816 Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Første side Innhold
09 1816 Idd og Marker fogderi Første side Innhold