Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5050 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond

Norske Rigs-Registranter
- Norske Rigs-Registranter, bind 5 1619 - 1627 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 6 1628 - 1634 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 7 1635 - 1640 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 8 1641 - 1648 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 9 1648 - 1649 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 10 1650 - 1653 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 11 1653 - 1656 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 12 1657 - 1660 Første side Innhold

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 1676 - 1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-10 Ekspeditionsprotokol 1694 - 1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-11 Ekspeditionsprotokol 1696 - 1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-12 Ekspeditionsprotokol 1697 - 1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-04 Ekspeditionsprotokol 1679 - 1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-05 Ekspeditionsprotokol 1682 - 1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 1685 - 1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 1687 - 1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 1689 - 1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 1692 - 1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 Første side Innhold

Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 1803-1804: Amtsvise innberetninger fra hele landet - 1811-1812: Innberetninger fra Smålenene amt - Bratsberg amt Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 1811-1812: Innberetninger fra Nedenes amt - Finnmarkens amt Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
L0001 Norske registre (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske registre (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske registre (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold
L0004 Norske registre (mikrofilm) 1617 - 1630 Første side Innhold
L0005 Norske registre (mikrofilm) 1631 - 1636 Første side Innhold
L0006 Norske registre (mikrofilm) 1637 - 1642 Første side Innhold
L0007 Norske registre (mikrofilm) 1648 - 1650 Første side Innhold
L0008 Norske registre (mikrofilm) 1651 - 1656 Første side Innhold
L0009 Norske registre (mikrofilm) 1657 - 1660 Første side Innhold
L0010 Norske registre (mikrofilm) 1660 - 1670 Første side Innhold
L0011 Norske registre (mikrofilm) 1670 - 1673 Første side Innhold
L0012 Norske registre (mikrofilm) 1674 - 1680 Første side Innhold
L0013 Norske registre (mikrofilm) 1681 - 1684 Første side Innhold
L0014 Norske registre (mikrofilm) 1685 - 1687 Første side Innhold
L0015 Norske registre (mikrofilm) 1688 - 1691 Første side Innhold
L0016 Norske registre (mikrofilm) 1692 - 1697 Første side Innhold
L0017 Norske registre (mikrofilm) 1698 - 1699 Første side Innhold
L0018 Norske registre 1699 - 1703 Første side Innhold
L0019 Norske registre 1704 - 1707 Første side Innhold
L0020 Norske registre 1708 - 1711 Første side Innhold
L0021 Norske registre 1712 - 1715 Første side Innhold
L0022 Norske registre 1716 - 1719 Første side Innhold
L0023 Norske registre 1720 - 1722 Første side Innhold
L0024 Norske registre 1723 - 1725 Første side Innhold
L0025 Norske registre 1726 - 1728 Første side Innhold