Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4766 treff.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-04 Ekspeditionsprotokol 1679 - 1683 Gml. nr. C.5.4: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-05 Ekspeditionsprotokol 1682 - 1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 1685 - 1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 1687 - 1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 1689 - 1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 1692 - 1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 Første side Innhold

Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Første side

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
L0001 Norske tegnelser (mikrofilm) 1572 - 1588 Første side Innhold
L0002 Norske tegnelser (mikrofilm) 1588 - 1596 Første side Innhold
L0003 Norske tegnelser (mikrofilm) 1596 - 1616 Første side Innhold
L0004 Norske tegnelser (mikrofilm) 1617 - 1627 Første side Innhold
L0005 Norske tegnelser (mikrofilm) 1628 - 1633 Første side Innhold
L0006 Norske tegnelser (mikrofilm) 1634 - 1639 Første side Innhold
L0007 Norske tegnelser (mikrofilm) 1640 - 1648 Første side Innhold
L0008 Norske tegnelser (mikrofilm) 1648 - 1652 Første side Innhold
L0009 Norske tegnelser (mikrofilm) 1653 - 1656 Første side Innhold
L0010 Norske tegnelser (mikrofilm) 1657 - 1660 Første side Innhold
L0011 Norske tegnelser (mikrofilm) 1660 - 1670 Første side Innhold
L0012 Norske tegnelser (mikrofilm) 1670 - 1683 Første side Innhold
L0013 Norske tegnelser (mikrofilm) 1684 - 1687 Første side Innhold
L0014 Norske tegnelser (mikrofilm) 1688 - 1691 Første side Innhold
L0015 Norske tegnelser (mikrofilm) 1692 - 1699 Første side Innhold
L0016 Norske tegnelser 1699 - 1703 Første side Innhold
L0017 Norske tegnelser 1704 - 1706 Første side Innhold
L0018 Norske tegnelser 1707 - 1709 Første side Innhold
L0019 Norske tegnelser 1710 - 1714 Første side Innhold
L0020 Norske tegnelser 1715 - 1718 Første side Innhold
L0021 Norske tegnelser 1719 - 1721 Første side Innhold
L0022 Norske tegnelser 1722 - 1724 Første side Innhold
L0023 Norske tegnelser 1725 - 1727 Første side Innhold
L0024 Norske tegnelser 1728 - 1730 Første side Innhold
L0025 Norske tegnelser 1730 - 1733 Første side Innhold
L0026 Norske tegnelser 1734 - 1735 Første side Innhold
L0027 Norske tegnelser 1736 - 1737 Første side Innhold
L0028 Norske tegnelser 1738 - 1740 Første side Innhold
L0029 Norske tegnelser 1741 - 1743 Første side Innhold
L0030 Norske tegnelser 1744 - 1746 Første side Innhold
L0031 Norske tegnelser 1746 - 1748 Første side Innhold
L0032 Norske tegnelser 1749 - 1750 Første side Innhold
L0033 Norske tegnelser 1751 - 1752 Første side Innhold
L0034 Norske tegnelser 1753 - 1754 Første side Innhold
L0035 Norske tegnelser 1755 - 1756 Første side Innhold
L0036 Norske tegnelser 1757 - 1761 Første side Innhold
L0037 Norske tegnelser 1762 - 1766 Første side Innhold