Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 42470 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1342 Forestillinger 1802 Første side

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 Første side
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 Første side
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 Første side
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 Første side
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 Første side
Produktionsfagets privilegieprotokol (1797-1815)
1227 Privilegie-Protokol 1797 - 1804 Første side
1228 Privilegie-Protokol 1804 - 1815 Første side

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 Første side Innhold
0929-0933 Refererede sager 1702 Første side Innhold
0934-0939 Refererede sager 1703 Første side Innhold
0940-0944 Refererede sager 1704 Første side Innhold
0945-0950 Refererede sager 1705 Første side Innhold
0951-0956 Refererede sager 1706 Første side Innhold
0957-0961 Refererede sager 1707 Første side Innhold
0962-0965 Refererede sager 1708 Januar mangler. Første side Innhold
0966-0969 Refererede sager 1709 Første side Innhold
0970-0978 Refererede sager 1710 Første side Innhold
0979-0985 Refererede sager 1711 Første side Innhold
0986-0993 Refererede sager 1712 Første side Innhold
0994-1002 Refererede sager 1713 Første side Innhold
1003-1013 Refererede sager 1714 Første side Innhold
1014-1024 Refererede sager 1715 Første side Innhold
1025-1036 Refererede sager 1716 Første side Innhold
1037-1045 Refererede sager 1717 Første side Innhold
1046-1051 Refererede sager 1718 Første side Innhold
1052-1056 Refererede sager 1719 Første side Innhold
1057-1060 Refererede sager 1720 Første side Innhold
1061-1064 Refererede sager 1721 Første side Innhold
1065-1068 Refererede sager 1722 Første side Innhold
1069-1071 Refererede sager 1723 Første side Innhold
1072-1074 Refererede sager 1724 Mai og juni mangler. Første side Innhold
1075-1077 Refererede sager 1725 Første side Innhold
1078-1081 Refererede sager 1726 Første side Innhold
1082-1086 Refererede sager 1727 Første side Innhold
1087-1090 Refererede sager 1728 Første side Innhold
1091-1094 Refererede sager 1729 Første side Innhold
1095-1098 Refererede sager 1730 Første side Innhold
1099-1102 Refererede sager 1731 Første side Innhold
1103-1107 Refererede sager 1732 Første side Innhold
1108-1113 Refererede sager 1733 Første side Innhold
1114-1121 Refererede sager 1734 Første side Innhold
1122-1129 Refererede sager 1735 Første side Innhold
1130-1137 Refererede sager 1736 Første side Innhold
1138-1142 Refererede sager 1737 Første side Innhold
1143-1150 Refererede sager 1738 Første side Innhold
1151-1156 Refererede sager 1739 Første side Innhold
1157-1164 Refererede sager 1740 Første side Innhold
1165-1170 Refererede sager 1741 Første side Innhold
1171-1175 Refererede sager 1742 Oktober mangler. Første side Innhold