Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 53644 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Journaler (1736-1771)
60 Journal nr. 12 1767 - 1769 Første side
61 Journal nr. 13 1769 - 1771 Første side
62 Journal nr. 14 1771 Første side

Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
001 Forestillinger 1736 - 1738 Forestillingsnr. 1-100 Første side
002 Forestillinger 1738 - 1740 Forestillingsnr. 101-200 Første side
003 Forestillinger 1740 - 1741 Forestillingsnr. 201-300 Første side
004 Forestillinger 1741 - 1742 Forestillingsnr. 301-400 Første side
005 Forestillinger 1742 - 1744 Forestillingsnr. 401-500 Første side
006 Forestillinger 1744 - 1746 Forestillingsnr. 501-636 Første side
007 Forestillinger 1746 - 1750 Forestillingsnr. 637-900 Første side
008 Forestillinger 1750 - 1753 Forestillingsnr. 901-1000 Første side
009 Forestillinger 1753 - 1756 Forestillingsnr. 1001-1100 Første side
010 Forestillinger 1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 Første side
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 Første side
012 Forestillinger 1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 Første side
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 Første side
411 Forestillinger 1770 - 1773 Forestillingsnr. 1553-1610 Første side

Kommercekollegiet, Danske Sekretariat

Danske og norske forestillinger og kgl. resolutioner (1773-1776)
430 Forestillinger 1773 Første side
431 Forestillinger 1774 Første side
432 Forestillinger 1775 Første side
433 Forestillinger 1776 Første side

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 Første side
1338 Forestillinger 1798 Første side
1339 Forestillinger 1799 Første side
1340 Forestillinger 1800 Første side
1341 Forestillinger 1801 Første side
1342 Forestillinger 1802 Første side

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 Første side
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 Første side
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 Første side
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 Første side
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 Første side
Produktionsfagets privilegieprotokol (1797-1815)
1227 Privilegie-Protokol 1797 - 1804 Første side
1228 Privilegie-Protokol 1804 - 1815 Første side

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 Første side Innhold
0929-0933 Refererede sager 1702 Første side Innhold
0934-0939 Refererede sager 1703 Første side Innhold
0940-0944 Refererede sager 1704 Første side Innhold
0945-0950 Refererede sager 1705 Første side Innhold
0951-0956 Refererede sager 1706 Første side Innhold
0957-0961 Refererede sager 1707 Første side Innhold
0962-0965 Refererede sager 1708 Januar mangler. Første side Innhold
0966-0969 Refererede sager 1709 Første side Innhold
0970-0978 Refererede sager 1710 Første side Innhold
0979-0985 Refererede sager 1711 Første side Innhold
0986-0993 Refererede sager 1712 Første side Innhold
0994-1002 Refererede sager 1713 Første side Innhold
1003-1013 Refererede sager 1714 Første side Innhold
1014-1024 Refererede sager 1715 Første side Innhold
1025-1036 Refererede sager 1716 Første side Innhold