Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 32982 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. Første side Innhold

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. Første side Innhold
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. Første side Innhold
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll Første side Innhold

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fisk
01 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1968-1970. 1968 - 1970 1/1968-589/1970 Første side
02 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1971-1985. 1971 - 1985 1/1971-155/1985 Første side
03 Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1986-2012. 1986 - 2012 1/1986-1/2012 Første side
04 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 1-5000. Første side
05 Fisk. Samlingsjournal. Fiskesamlingen (J), nr. 5001-7176. Første side
06 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Dipnoi, Teleostei Første side
07 Fisk. Taksonomisk journal. Ordo: Plectognathi Første side
08 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces, alle grupper. Ordo: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei Første side
09 Fisk. Taksonomisk journal. Pisces. Ordines: Cyclostomi, Selachii, Ganoidei, Teleostei, Dipnoi Første side
Fugl
10 Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo. 1951 - 1961 Første side Innhold
11 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1975-1983. 1975 - 1983 176/1975-50/1983 Første side
12 Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1986-2000. 1986 - 2000 1/1986-20/2000 Første side
13 Fugl. Objektliste. Div. lister m.m. (eggsamlinger o.l.). Første side
14 Fugl. Objektliste. Fortegnelse over Thomes eggsamling. 1906 Hr. bestyrer Alf Wollebæk, Zoologisk Museum, 1906. Første side
15 Fugl. Objektliste. Fortegnelse over Thomes eggsamling. 1912 Fotokopi av Thomes egen katalog. 1912 (kopi). Første side
16 Fugl. Observasjonsliste. 2. halvår 1887. 1887 Første side
17 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 1-5000. Første side
18 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Eggsamling (Le), nr. 5001-6464. Første side
19 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 1-5000. Første side
20 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 5001-10000. Første side
21 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Norge (L), nr. 10001-11519. Første side
22 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 15001-20000. Første side
23 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 20001-25000. Første side
24 Fugl. Samlingsjournal. Fuglesamlingen, Skinnsamling Utlandet (L), nr. 25001-26513. Første side
25 Fugl. Taksonomisk journal. Aves, alle grupper. Ordines: Grallatores, Accipitres Første side
26 Fugl. Taksonomisk journal. Aves. Ordines: Ratitae, Rasores, Natatores Første side
27 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Accipitres, Raptores Første side
29 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gallina Første side
30 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Gralla Første side
31 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Natatores, Anseres Første side
32 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Passeres Første side
33 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Scansores Første side
34 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Struthiones Første side
Herptiler
35 Herptiler. Samlingsjournal. Herptilsamlingen, (K), nr. 1-2649. Første side
36 Herptiler. Taksonomisk journal. Klasse: Amphibia. Ordo: Anura, Urodea Første side
37 Herptiler. Taksonomisk journal. Ordo: Chelonii Første side
Pattedyr
38 Pattedyr. Innkomstjournal. Pattedyravdelingen, 1994-. 1994 - 2016 1/1994- Første side
39 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 1-3000. Første side
40 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 3001-6000. Første side
41 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 6001-8245. Første side
42 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 1 (R. Collett). Simiae, Prosimii, Chiroptera, Insectivora Første side
43 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 2 (R. Collett). Rodentia, Artiodactyla Første side