Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2046 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0023 FO 16 - FO 20, Register over antall medlemmer i distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Thrana, Finn

Korrespondanse, sakarkiv
L0006/0001 Dokumenter vedrørende Thranas virke som advokat, bobestyrer og testamentfullbyrder for Maria Quislings dødsbo: Vidkun og Maria Quislings gjensidige testamente 1940 - 1945 Første side Innhold

Bjerkås, Ingrid

Korrespondanse og personlige papirer
L0001/0006 --: Korrespondanse m.m. vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten 1940-1945 1941 - 1942 Første side Innhold

Norske offiserer i tysk fangenskap

Krigsfangebrev
L0002/0010 Krigsfangebrev m.m.: Otto Ruge - Peter Anker 1941 - 1945 Første side

Ljungberg, Birger

KORRESPONDANSE, SAKSARKIV, DAGBOKSNOTATER M.M.
L0002/0009 Korrespondanse, saksarkiv: "Slaget i Oslofjorden den 9. april 1940" - beretning fra en norsk sjøoffiser 1940 Første side Innhold

Molvig, Magne

Minnebok, brev og avisutklipp.
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold

Grøgaard, Joachim

Tegninger, dagbøker og personalia
L0001 Personalia, dagbøker, tegninger 1945 - 1946 To dagbøker og 85 tegninger fra Grini fangeleir. Grøgaards selvportrett på bilde 185. Første side
L0002 Tegninger og tekster 1942 - 1945 115 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold
L0003 Tegninger og tekster 1942 - 1945 38 tegninger fra Grini fangeleir. Første side
L0004 Tegninger og tekster 1942 - 1945 139 tegninger fra Grini fangeleir. Første side Innhold

Simensen, Oskar

Dagbok
L0001 Dagbok 1942 Første side Innhold

Røthe, Knut

Krigsfangebrev
L0001 Brev fra Knut Røthe til familien 1943 - 1945 Brev skrevet fra fangeleirene Hvalsmoen, Schildberg og Luckenwalde. Første side

Lossius, Ole-Petter

Manus
L0001 O.P. Lossius manus med erindringer om krigsfangenskap i Tyskland, evakuering og hjemreise via Polen og Russland. 1944 - 1945 Første side

Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni

Sakarkiv, Sakarkiv
L0001/0004 Kongefamilien under 2. verdenskrig: Ragni Østgaards beretning om 2. verdenskrig og kongefamiliens flukt i april 1940, særlig om kronprinsesse Märtha og barna 1940 - 1945 Første side
Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m., Dagbøker, 7. sanser, notatbøker, diplomatpass m.m.
L0001/0003 Dagbøker m.m.: Dagbok, "Meldinger under krigen i Norge", Nikolai Ramm Østgaard 1940 Første side
L0001/0004 Dagbøker m.m.: 9 dagbøker fra 2. verdenskrig, Nikolai Ramm Østgaard 1940 - 1952 4 sider med notater fra 1952 er ikke fritt tilgjengelige. Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.

Skodvin, Magne

Kopier fra Public Record Office
L0006/0001 Kopier fra Public Record Office: CAB 80/105 1940 Britiske planer for landsetting av styrker i Norge april 1940 Første side

Forsvarsdepartementet, 10. kontor / Oppgjørskontoret

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kommunevise mapper - ordnet etter "Gelände-system"
L0479 Troms 1941 - 1956 Det er kun mappe 0009-0016 (Gratangen) som er skannet. Mappe 0001-0005 (Trondenes), mappe 0006 (Sandtorg) og mappe 0007-0008 (Harstad) er ikke skannet. Første side Innhold
L0480 Troms 1942 - 1953 Det er kun mappe 0001-0007 (Gratangen) som er skannet. Mappe 0008-0018 (Bardu) er ikke skannet. Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets overkommando

Sakarkiv
L0079 Etterretningsrapporter 1942 Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Sakarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Historisk materiale, vesentlig for perioden 1940-1945.
L0137/0005 Kapitulasjon i 1945. Opptakt og avslutning.: Utkast til avtale mellom Regjeringen og Sovjet 1944. Protokoll Kirkenes 24.09.1945. 1944 - 1945 Første side Innhold
Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold
L0014 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Første side Innhold
L0015 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Første side Innhold
L0016 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Første side Innhold
L0017 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Nordland, Troms og Finnmark Første side Innhold
Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
L0097-L0108 1940 Oversikt over 4. brigades organisering i april 1940. Situasjonskart for perioden 20.-30. april 1940. Ved Oblt. / Cand. Phil. Knut Werner-Hagen, april 2020. Første side Innhold
L0097 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0098 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Første side Innhold
L0099 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Øverstkommanderende på Vestlandet (ØKV). Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0100 II-C-11-401-402 - 4. Divisjon. 1940 - 1962 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0101 II-C-11-402 - 4. Divisjon. 1946 - 1948 De landmilitære operasjoner på Vestlandet. Stortingsmann Laviks beskyldninger mot offiserene på Voss. Første side Innhold
L0102 II-C-11-411 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv for I/IR 9. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid (I/IR 9). Første side Innhold
L0103 II-C-11-420-430 - 4. Divisjon. 1940 - 1946 Befalsfortegnelse IR 10. Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0104 II-C-11-430 - 4. Divisjon. 1940 Feltarkiv/krigsarkiv: Samtidige rapporter og andre dokumenter fra kampene i Valdres i april 1940. Første side Innhold
L0105 II-C-11-430-432 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Første side Innhold
L0106 II-C-11-433-438 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid, samt ei mappe med krigsarkiv/feltarkiv, ordrer og meldinger (II/IR 10). Første side Innhold
L0107 II-C-11-460-464 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Haugesundsbataljonen, Skjervetavsnittet, Norheimsundgruppen og Hallingdalsgruppen. Første side Innhold
L0108 II-C-11-466-499 - 4. Divisjon. 1940 Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Dagaligruppen, forsvaret av Sogn, Oddadetasjementet, Haugesundsbataljonen, etc. Første side Innhold
Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sjøforsvaret
L0182/0001 II-C-11-1110 - 1. sjøforsvarsdistrikt.: Senkningen av "Blücher". Ilanddrevne dokumenter. Råutkast om Oscarsborg. 1940 Første side Innhold

Forsvarsdepartementet, arkivet 1940-1945

Uten oppføringer i Arkivportalen
2967 1940 - 1945 Krigsdekorasjonskanselliets arkiv Første side Innhold

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV), Abteilung Allgemeine Staatsverwaltung
L0013 Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland 1941 - 1945 Første side Innhold
SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VOLKWIRTSCHAFT (HAVO) , Abteilung Ernährung und Landwirtschaft
L0023/0018 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse vedr. matoppskrifter 1940 - 1945 Første side Innhold
L0024/0029 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse mat og drikke 1940 - 1945 Første side Innhold

Tyske arkiver, Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe Wiking

Sakarkiv 1, Abt. Strassenbau, D. Winterdienst
L0084 -- 1943 - 1944 Det er kun mappe 0006 (D.III. Winterdienstbauten) og mappe 0007 (a.7. Gratangen) som er skannet. Mappe 0001-0005 er ikke skannet. Første side Innhold
Diverse kartotek for personale og materiell, Kartotek tyske sivilister ansatt i Luftwaffe
L0001 Tyske kvinner ansatt i Luftwaffe - alfabetisk A-Z 1940 - 1945 Se merknad i kildeinformasjonen for utfyllende opplysninger. Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Tyske sivile menn ansatt i Luftwaffe - alfabetisk A-W 1940 - 1945 Se merknad i kildeinformasjonen for utfyllende opplysninger. Innholder også en liten bok med gjenparter av utfylte "Bestellzettel" for "Luftgaukommando Norwegen Dientsstelle Bergen" for tiden 28.9.1944-19.1.1945. Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.